แรงงาน

 • เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน กทม. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และเครือข่ายแรงงาน แถลงข่าว เดินหน้าร่วมกันผลักดันกฎหมายประกันสังคมฉบับแรงงาน ร่วมกันคว่ำกฎหมายฉบับอัปยศที่กำลังพิจารณาในสภาขณะนี้
  2013-07-30 20:53
 • ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในการรับฟังภารกิจและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่สำนักงานใหญ่ ว่า ขอให้ สปส.ปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตน โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มากขึ้น รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับระบบการบริการต้องดำเนินการให้สะดวก รวดเร็วเพราะเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญของประกันสังคม หากทำได้ดีจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้บริหาร, รมว.แรงงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
  2013-07-19 08:58
 • Hfocus -หลังการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด สายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่กระทรวงแรงงาน เนื่องจากเจ้าของฉายา “ไตรเทพ1” หรือ “จับกัง 1”คนใหม่ ถูกเปลี่ยนจาก “เผดิมชัย สะสมทรัพย์” มาเป็น “ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง” นักการเมืองรุ่นเก๋า เจ้าของรหัส “สร.2” ที่ถูกปลดจากเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี คุมงานตำรวจทั้งประเทศ มานั่งคุมงานด้านแรงงานทั้งประเทศแทน
  2013-07-12 08:24
 • 'ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง'ยันสานต่องานเดิม ไม่แตะกองทุนประกันสังคม ประเดิม'แก้ค้ามนุษย์' เผยทำงานไม่เกินเดือนครึ่ง ถ้าอยู่ต่อ จะแต่งตั้ง'พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา'เป็นเลขานุการ
  2013-07-05 07:28
 • “การไหลของแรงงานไร้ฝีมือ ไร้สัญชาติ เช่น ลาว พม่า เขมร ไปสู่ประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่า ประเทศปลายทางเหล่านี้ ไม่เคยปรับเปลี่ยนกฎหมาย ให้แรงงานเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แรงงานต่างด้าว ยังคงทำงานหนักด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าพลเมืองทั่วไปในประเทศอยู่เช่นเดิม”
  2013-07-03 15:15
 • บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ หรือแรงงานนอกระบบ ก็คงจะคุ้นเคยกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออมเงินเพื่ออนาคตเป็นอย่างดี เพราะเรามีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ
  2013-06-22 10:07
 • ในทางปฏิบัติ แรงงานต่างด้าวยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอีกมาก เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานต่อเพื่อรอพิสูจน์สัญชาติ ตลอดจนผู้ติดตามหรือครอบครัว คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมได้
  2013-06-19 19:06
 • การจ้างลูกจ้างเหมาค่าแรง หรือลูกจ้างSubcontract ผ่านบริษัทตัวแทนรับเหมาค่าแรงเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่มีแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน (ฝ่ายผลิต) จำนวนมาก การจ้างงานรูปแบบนี้มีมาก่อนมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2541 เสียอีก และในปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่แรงงานชั่วคราวเหล่านี้ด้วยเช่นกัน กฎหมายนี้สะท้อนความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานไทย ที่ยอมรับให้มีการจ้างงานเหมาค่าแรงได้ แต่กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการต้องรับผิดชอบในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในฐานะนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย
  2013-05-23 13:03
 •  
  2013-05-20 13:32
 •  
  2013-05-16 15:18
 •  
  2013-05-09 11:59
 • ประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และงานในระดับล่าง
  2013-05-06 10:29

Pages