แลหน้า

 • แม้จะเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง 5.4 ล้านคน แต่ “สิงคโปร์” ก็เล็งเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรจากระบบสุขภาพบ้าง เริ่มจากในปี 1993 ที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ ซึ่งแถลงการณ์ความยาว 60 หน้ากระดาษนี้ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายแห่งชาติด้านสาธารณสุข รวมถึงวิสัยทัศน์และปรัชญานำทาง ตรงกันข้ามกับออสเตรเลียซึ่งไม่เคยมีแถลงการณ์ด้านสุขภาพใดๆ ที่แสดงความชัดเจนว่า รัฐและประชาชนในประเทศต้องการอะไรจากระบบสุขภาพบ้าง การดำเนินงานของออสเตรเลียนั้นมุ่งเน้นไปที่อายุคาดเฉลี่ยของประชากร ในขณะที่สิงคโปร์มุ่งเน้นไปที่อัตราตายของทารก     
  2014-10-15 19:34
 • เปิดข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพตอนที่ 2 ที่น่าสนใจ อาทิ เร่งทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรับผิดชอบความเสียหายจากการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน พร้อมกันนี้ยังต้องคุมเข้ม “สวัสดิการข้าราชการ” โดยเฉพาะการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และที่ท้าทายที่สุดคือกำหนดให้ “ข้าราชการรายใหม่” ใช้สิทธิ “บัตรทอง” แต่รัฐจ่ายชดเชยเข้าบัญชีการออมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีหน่วยงานกลางในการจัดการ (National Claim Center) การเปิดช่อง “ร่วมจ่าย” ด้วย
  2014-10-14 15:55
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เผยแพร่กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการรวบรวมสภาพปัญหา กรอบความคิดเห็นร่วมของประชาชน รวมถึงงานวิชาการ ก่อนนำมา “ร่อนตะแกรง” จนได้เป็น“พิมพ์เขียว” ฉบับสมบูรณ์ ประเด็น “สาธารณสุข” แบ่งเป็น 1.ระบบสาธารณสุข 2.ระบบการคลังสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพ โฟกัสไปที่ “ระบบสาธารณสุข” ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางนโยบาย “สร้างนำซ่อม” กระจายอำนาจ การปรับโครงสร้างทางอำนาจ ลดอำนาจสธ. ให้รพ.ปรับเป็นองค์การมหาชน เฉกเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2014-10-13 19:26
 • ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน “ระบบสุขภาพ” ถือเป็นหนึ่งในปัญหาร้อยแปดที่ยังรอคอยการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลอภิบาลระบบ การส่งเสริมป้องกันโรค รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่สัมพันธ์กับสุขภาพคนไทยกว่า 60 ล้านชีวิต ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาร่วม 1 ปีที่ผ่านมา มีความพยายามเพรียกหา “พิมพ์เขียว” ปฏิรูประบบสุขภาพ ทว่าเมื่อเลยล่วงเข้ามาสู่นาทีนี้-เดี๋ยวนี้ คำถามหนึ่งยังดังขึ้นอย่างซ้ำๆ ภายใต้วาระปฏิรูปประเทศครั้งประวัติศาสตร์ “โฉมหน้า” สุขภาพไทยจะเป็นอย่างไร ?
  2014-10-12 22:37
 • “หมออารักษ์” เสนอ สลาย รพช. รพศ./รพท. ชี้การแยกระดับ รพ.สธ. ต้นเหตุเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนและความก้าวหน้าวิชาชีพ ตั้งข้อสังเกต หยิบประเด็นยกระดับ รพช. เป็น รพท. ช่วงนี้หวังขู่โยกย้าย หลังปรับเป็น รพท.จะถูกปรับตำแหน่งเป็น “ผู้อำนวยการสูงรักษาการ” แถมหลุดจากสถานภาพ “แพทย์ชนบท” พร้อมแฉงบลงทุน ปี 58 สธ.จัดสรรลง รพศ./รพท. ร้อยละ 70 ขณะที่ รพช.ทั่วประเทศ ได้รับเพียงร้อยละ 30 ด้าน “หมอเกรียง” เผยผ่านเฟสบุ๊คชมรมแพทย์ชนบททิศทางเดียวกัน เชื่อต้นเหตุจากค้าน P4P
  2014-10-10 16:58
 • ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ต่างต้องการที่จะปกป้องสถานภาพของเมดิแคร์และระบบสุขภาพของพวกเขา แต่ในความเป็นจริง ระบบสุขภาพในปัจจุบันของออสเตรเลียยังมีโครงสร้างการทำงานแบบแยกส่วนและมีความซับซ้อน ในโอกาสที่ชาวออสเตรเลียแสดงเจตจำนงค์ทางการเมืองครั้งสำคัญที่จะพัฒนาระบบเมดิแคร์ ออสเตรเลียควรที่จะเรียนรู้บทเรียนจากแนวคิดที่รัฐบาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้นำมาใช้ในการปฏิรูประบบสุขภาพเมื่อปี 2549 ที่ต้องใช้ระยะเวลากว่า 20 ปีในการอภิปรายและการเตรียมการทางเทคนิค กระทั่งกลายเป็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เท่าเทียม โปร่งใส เรียบง่าย เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกคนในสังคม
  2014-10-08 17:01
 • จี้สธ.แจ้ง 20 รพช.เป็นทางการ หลังประกาศยกระดับเป็น รพท. ระบุ รพ.ส่วนใหญ่พร้อม เผยพูดคุยและเตรียมการมา 3 ปีแล้ว แต่ที่ไม่คืบเพราะยังไม่ผ่าน อ.ก.พ.สธ. ล่าสุดเมื่อผ่านแล้ว แม้ยังติด ก.พ.ต้องอนุมัติตำแหน่ง ผอ.รพช.จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยการสูง แต่สามารถเดินหน้าเฉพาะยกระดับ รพ.ก่อนได้ ส่วนเรื่องตำแหน่งค่อยดำเนินการตามมา เหมือน รพ.กระทุ่มแบน และรพ.บึงกาฬ ที่ยกระดับแล้ว แต่ผอ.ยังเป็นแพทย์เชี่ยวชาญอยู่ ขณะที่ “หมอสุภัทร” ห่วงสธ.ทำ ผอ.รพช.ที่ถูกยกระดับขัดอุดมการณ์ไม่เอา P4P กังวลหลังเป็นรพท.แล้ว ผอ.รพ.จะถูกดูแลโดยปลัดต้องย้ายทุก 4 ปี อาจกระทบความสัมพันธ์กับชุมชนได้
  2014-10-05 15:53
 • เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม : ระบบประกันสุขภาพที่รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้ส่วนหนึ่ง ไม่อาจจะนำไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เพราะที่ผ่านมาการประกันสุขภาพมักจะไม่มีการปรับปรุงการคุ้มครองทางการเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามหากผู้รับประกันได้รับแรงจูงใจในการแก้ปัญหานี้ก็จะมีส่วนช่วยในการวางแผนสร้างอุปสงค์เพื่อนำไปสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ หลังจากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการวิจัยร่วมเพื่อความเท่าเทียมกันด้านสุขภาพและการคุ้มครองทางการเงินในเอเชีย ผู้เขียนพบว่ามีข้อสรุปหลัก 3 ประการที่ค่อนข้างจะขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไป
  2014-10-01 16:52
 • สธ.ยกระดับ รพช. เป็น รพท. 1 ต.ค.นี้ ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย-ทุรกันดาร ปรับจ่ายตาม P4P หมอวชิระ ยัน ค่าตอบแทนหลังปรับสถานะไม่ต่ำกว่าเดิมแน่นอน ระบุเบื้องต้น ผอ.รพช.ทั้ง 20 แห่ง นั่งรักษาการ ผอ.รพท. ก่อน  ยังไม่โยกย้าย ย้ำ ประชาชนได้ประโยชน์  ไม่ต้องไปรักษา รพ.นอกพื้นที่ มีแพทย์เชี่ยวชาญประจำรพ. ขณะที่บุคลากรก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นตามระดับสายงาน ด้าน “หมอภูษิต” เผยเหตุที่ต้องยกระดับเพราะสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตขึ้น มีการพัฒนารพ.จนสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น จึงต้องปรับ และเพิ่มความก้าวหน้าให้บุคลากร รับอาจมีปัญหากับตำแหน่งผอ.รพ.ที่อำนาจโยกย้ายอยู่ที่ปลัด
  2014-09-30 18:27
 • แม้ว่า “รถเร่ฉายหนังขายยา” จะกลายเป็นภาพในอดีตที่เลือนหายไปแล้วในสังคมปัจจุบัน แต่ปัญหาอันตรายจากการใช้ “ยาชุด” ที่ผสม “สารสเตียรอยด์” และ “ยาปฏิชีวนะ” ที่ไม่เหมาะสมยังคงปรากฎให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยแพร่กระจายตามแหล่งชุมชน แฝงมาในรูปแบบต่างๆ และช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ต่างหลงเข้าใจว่าเป็นยาสรรพคุณวิเศษ “รักษาหายป่วยทันใจ” ในพื้นที่จ.อยุธยาพบว่าปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมของชาวบ้านที่นี่จะแตกต่างกันไปในแต่ละอำเภอ มีทั้งปัญหายาชุดที่ผสมสารสเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะ ปัญหาการใช้ยาซ้ำซ้อนทำให้ได้รับยาเกินขนาด และปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อคนได้   
  2014-09-27 17:21
 • เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสากล ออสเตรเลียนับว่ามีระบบบริการสุขภาพที่ดีและเข้มแข็งมาก แต่ล่าสุดประเทศนี้ก็ยังต้องปฎิรูประบบสุขภาพของตนเสียใหม่ ฉะนั้น เพื่อชี้ชวนให้เกิดความคิดเห็นที่สดใหม่ต่อเรื่องนี้ เว็บไซต์ “เดอะ คอนเวอร์เซชั่น” จึงได้รวบรวมบทเรียนในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพจากประเทศอื่นๆ มานำเสนอ โดยจะบอกเล่าทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี เพื่อช่วยดึงออสเตรเลียออกมาจากหลุมดำของการปฏิรูประบบสุขภาพ เริ่มที่อังกฤษซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คน แต่ทั้งสองประเทศนี้กลับมีวิธีจัดการกับความท้าทายในระบบการคลังสาธารณสุขที่แตกต่างกันอย่างมาก
  2014-09-25 17:08
 • ประชุมบอร์ด สปสช.ถกงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังถูกแช่แข็งได้รับเท่ากับปี 2557 เชื่องบประมาณไม่เพียงพอแน่นอน หลังเห็นเค้าลางสารพัด หวั่นกระทบการให้บริการประชาชน เล็งชงงบกลางปีเพิ่ม ด้าน “หมอรัชตะ” ขอดูตัวเลขงบใน 2 ไตรมาสแรกก่อน พร้อมเร่ง สธ.ปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ ย้ำไม่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ขณะที่ “รองปลัด สธ.” รับลูก หวั่นปี 58 วิกฤตการเงินรุนแรงกระทบ รพ.ในสังกัด แม้ว่างบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2558 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  2014-09-23 08:59

Pages