แลหน้า

 • บอร์ด สปสช.เตรียมเสนอ คสช.แก้ปัญหา “กองทุนรักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ” หลังประสานข้อมูล สธ.แก้ปัญหาไม่คืบ ทำ อากง อาม่า และชนเผ่า กว่า 9 หมื่นคนยังถูกลอยแพ ไร้สิทธิ์รักษาพยาบาล ขณะที่ ศปส.เผย ผลกระทบหลัง สธ.แนะซื้อ “บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว” ทำกลุ่มคนเหล่านี้เสียสิทธิพิจารณาขอคืนสัญชาติไทย พร้อมเตรียมเสนอขอขยายมติ ครม.ปี 53 ให้ “กองทุนรักษาพยาบาลที่มีปัญหาสถานและสิทธิ์” ครอบคลุมกลุ่มคนที่ตกหล่น   
  2014-08-07 17:43
 • บทความจากประธานชมรมรพศ./รพท. ที่ระบุว่า "งบประมาณที่จัดสรรโดยสปสช. ผ่านกองทุนย่อยต่างๆ หลายสิบกองทุน มีหลักเกณฑ์เฉพาะและมีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกปีทำให้มีภาระการรายงานข้อมูลจำนวนมาก แต่ผลงานที่ออกมาเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ เช่น โครงการต้อกระจก เน้นทำมากๆ มาหลายปี แต่ปัญหาตาบอดจากต้อกระจกยังมีอยู่อีกมาก ยิ่งการกระตุ้นผลงานโดยใช้เงินจ่ายโดยตรงให้กับบุคลากรก็ยิ่งแล้วใหญ่ การใช้เงินไปใช้ในเรื่องหนึ่งๆ มากเกินไปจะส่งผลให้เรื่องอื่นซึ่งอาจเป็นปัญหาที่สำคัญกว่าของพื้นที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อยลง สุดท้ายอาจทำให้ประชาชนผู้รับบริการเสียประโยชน์"
  2014-08-05 21:56
 • ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าประเด็นร่วมจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรค ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับคสช.อย่างสูง กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ต้องออกมาย้ำผ่านหน้าจอทีวีเมื่อวันที่18 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า 30 บาทยังมีอยู่ คสช.ไม่เคยออกประกาศให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น นับเป็นท่าทีอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคสช.ที่มีต่อประเด็นด้านระบบสาธารณสุข ซึ่งแน่นอนว่าเพื่อต้องการดับกระแสลุกลามของข่าวสารที่แพร่ในโลกออนไลน์ที่ว่าจะมีการล้ม 30 บาท เพื่อล้างมรดกจากระบอบทักษิณ ซึ่งประเด็น 30 บาท นี้ นับว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวมาทุกยุคทุกสมัยแห่งการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมือง  
  2014-08-01 14:25
 • เมื่อมีการบริหารจัดการเครือข่ายบริการในรูปของเขตสุขภาพ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขเขตซึ่งจะได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ก็จะทำให้การดำเนินการที่พ้นจากระดับจังหวัด ซึ่งเคยต้องส่งมาให้กระทรวงสั่งการสามารถจัดการให้สิ้นสุดได้ที่ระดับเขต และไม่มีตรงไหนไปก้าวล่วงการบริหารงานของจังหวัด มองอย่างไรก็เป็นการกระจายอำนาจ ไม่ใช่การรวบอำนาจอย่างที่บางฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อน 
  2014-07-31 16:03
 • เครือข่ายหมออนามัยเสนอแนวทางพัฒนาปฐมภูมิ นำงบ PP ไว้ที่ DHS และโอนตรงที่พื้นที่ผ่านสสอ.ดีกว่าผ่านโรงพยาบาล เพราะรพ.สต.อยู่ใต้สังกัดสสอ. เสนอสปสช.และสธ.ลดบันทึกรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน ลดแฟ้มข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบด้วย สร้างแรงจูงใจทำงานในพื้นที่ ทั้งความก้าวหน้า เลื่อนระดับ และอัตราเงินเดือน ส่วนการทำงานกับอปท. ให้มีเวทีประชาคมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนตำบล และออกระเบียบการใช้เงินให้ชัดเจน
  2014-07-29 19:51
 • กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นความสำเร็จในเชิงนโยบายของไทย ที่ทำให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสด้านสุขภาพได้ค่อนข้างมาก ทั้งยังมีส่วนในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมด้านการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่อีกด้วย แม้ว่าในแง่ของการบริหารในเชิงภายใน สปสช. กับสธ. อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้าง เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอำนาจ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปคิดกันต่อ แต่ในมุมของประชาชนนั้น การมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนได้ประโยชน์มาก แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ 
  2014-07-28 19:49
 • นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ร่วมผลักดันและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขียนบทความเรื่องร่วมจ่าย โดยระบุว่า “ขณะนี้สังคมไทยโดยเฉพาะในแวดวงสุขภาพกำลังมีความเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องระบบการร่วมจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในฐานะผู้ร่วมรับผิดชอบพัฒนาและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาตั้งแต่ต้น ขอเสนอข้อเท็จจริงและทางเลือกสำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "ทุนทางปัญญา" สำหรับสังคมไทย ในการตัดสินใจเลือกดำเนินการในเรื่องนี้” 
  2014-07-25 13:55
 • ข้อเสนอร่วมจ่ายค่าบริการฯ อาจทำให้หลงประเด็นไปได้ว่า “คนจนเป็นภาระ” ของระบบฯ ที่ในที่สุดแล้วคงต้องให้รัฐและผู้มีกำลังทรัพย์พอ (ไม่จน) มาร่วมออกเงินสมทบเพื่ออุปถัมภ์ค้ำจุนแบกรับคนจนอย่างพวกเขาที่ไม่มีกำลังความสามารถจะจ่ายเองเอาไว้ แต่ “ภาระ” ที่แท้จริงคือ “งบประมาณด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลจัดสรรให้น้อยเกินไป ไม่พอเพียงต่อความจำเป็นของพลเมืองไทยผู้ใช้บริการทุกระดับฐานะในโครงการ” ต่างหาก ทางแก้คือการทบทวน priorities ของการจัดสรรงบประมาณของรัฐเสียใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายการเมืองว่าจะถือค่าใช้จ่ายด้านไหนในหลาย ๆ ด้านของประเทศสำคัญกว่า และควรทุ่มงบประมาณให้อย่างเพียงพอ 
  2014-07-23 14:53
 • สธ.เสนอ 3 ข้อ จัดสรรงบขาลงปี 58 1.ให้สปสช.จ่ายเงินและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ตกลงไว้กับสธ. ส่วนสธ.จะจัดบริการตามตัวชี้วัด 2.งบรายหัวควรจัดให้เหลือ 4 ประเภท ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ส่งเสริมสุขภาพ และมาตรา 41 3.งบสธ.บริหารในรูปแบบเขตสุขภาพ บูรณาการงบจากทุกแหล่งทุนผ่านคกก.เขตสุขภาพ สธ.จัดสรรเงินให้เขต 80% เขตจะบริหาร 3 ประเภท ผู้ป่วยในบริหารโดยเขต ผู้ป่วยนอกบริหารโดยจังหวัด และงบสร้างสุขภาพโดยคปสอ. ส่วนงบที่เหลืออีก 20% กันไว้ส่วนกลาง ให้คคก.เขตทุกเขตมาพิจารณาเกณฑ์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเขตและหน่วยบริการ
  2014-07-21 14:40
 • อปท.ชี้สุขภาพเป็นเรื่องของประชาชน หนุนสปสช.เดินหน้า “กองทุนสุขภาพตำบล” นโยบายสุขภาพนี้เดินมาถูกทาง เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิดร่วมทำ ส่งผลชาวบ้านตื่นตัว ร่วมสร้างสุขภาพและฟื้นฟู พร้อมระบุได้ผลเกินงบประมาณที่จ่ายไป แถมเกิดนวตกรรมสุขภาพใหม่ๆ เป็นต้นแบบการกระจายอำนาจสาธารณสุขมูลฐานที่ไม่ต้องพูดถึงกระจายอำนาจ แนะควรใส่งบเพิ่ม เปิดกว้างการใช้ ค้านดึงงบกลับหน่วยบริการ ระบุนี่เป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของท้องถิ่นและประชาชน หากบอกแต่ว่าประชาชนไม่พร้อม ก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้ ส่วนกลางต้องให้โอกาส กระจายอำนาจ อย่ายึดอำนาจ
  2014-07-19 16:50
 • ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันทั้งทางอุดมการณ์ และการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ของผู้เล่นหลักรายใหญ่ในระบบสุขภาพไทย อย่างสธ. และสปสช. ที่เปรียบเสมือนคู่รัก คู่แค้น ตลอดมานับตั้งแต่ไทยให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนในปี 45 และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันนี้ ขณะที่สธ.ชูนโยบายเขตสุขภาพ แต่เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ถือได้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศ.นพ.​ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ชวนสำรวจ นโยบายเขตสุขภาพ สถานการณ์ความขัดแย้ง และระบุว่า ท้ายที่สุดแล้ว ทางออกที่ยั่งยืนของเรื่องนี้ คือ ความไว้วางใจ ความร่วมมือ ซึ่งกันและกัน มากกว่าการใช้วิวาทะหรือการใช้อำนาจ
  2014-07-16 19:20
 • โพสต์ทูเดย์ -2 เดือนหลังรัฐประหาร กระทรวงสธ.ดูจะเป็นพื้นที่ที่เงียบที่สุด เมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆ แน่นอนว่าเป็นเพราะ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ที่ประกาศตัวชัดเจนตั้งแต่คสช.ยังไม่ยึดอำนาจว่าอยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐบาล และมีนโยบายปฏิรูปกระทรวงเป็นของตัวเอง จนทำให้ฝ่ายทหารเกิดความไว้วางใจ และก็มีชื่อนพ.ณรงค์ อีกเช่นเดียวกัน ที่เป็นแคนดิเดตรมว.สธ. ในรัฐบาลที่จะตั้งเร็วๆ นี้ ทำให้ นพ.ณรงค์ มั่นใจมากว่าจะทำให้โรดแมปปฏิรูปกระทรวงเดินหน้าต่อได้อย่างสะดวก จนเริ่มเปิดศึกกับสปสช.ด้วยการสั่งให้นพ.สสจ.ไม่เข้าร่วมทุกการประชุมกับ สปสช. โดยมีคำสั่งลงชื่อ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ.ชัดเจน
  2014-07-14 17:41

Pages