แลหน้า

 • หลังการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ด้วยการปรับวิธีการจ่ายงบประมาณมาเป็นในรูปแบบเหมาจ่ายรายหัว ที่กระจายงบประมาณไปตามจำนวนประชากรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง และมีการแยกผู้ซื้อและผู้ให้บริการในระบบรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล โดยมีการออก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พร้อมจัดตั้ง สปสช.ขึ้นเพื่อนำหน้าที่แทนประชาชนทั่วประเทศในฐานะผู้ซื้อบริการ จากหน่วยบริการรักษาพยาบาลที่ทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมี สธ.เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่
  2014-04-14 18:59
 • “ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอคอยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้น “ฝ่ายซื้อบริการสุขภาพ” และ “ให้ฝ่ายบริการสุขภาพ” ควรจับมือกันเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพด้านพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน”นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส.สะท้อนมุมมอง และระบุว่า อยากเห็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัวหรือชุมชน (Self Care) โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหมอและยาจากต่างประเทศ เพราะถ้าหากชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองในยามเจ็บป่วยได้ จะช่วยลดการเจ็บป่วยให้ลดน้อยลง สามารถใช้ชีวิตอยู่ดี กินดี มีความสุขได้ตามอัตภาพ
  2014-04-06 19:12
 • ลุ่มๆ ดอนๆ มาพักใหญ่กับการจัดจ้างแบบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข จากลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลมาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส. จนสามารถบรรจุได้แสนกว่าอัตรา แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเรื่องของค่าตอบแทนมาตลอด โดยในส่วนของผู้มีอำนาจก็ได้แต่คอยบอกว่าใจเย็นๆ ระเบียบข้าราชการต้องรอรอบการตกเบิก ล่าสุดมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักประกันในกรณีตาย ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหากันไปทีละเปลาะๆ
  2014-03-30 19:26
 • เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดความหวั่นวิตกกับการระบาดของ “ซูเปอร์บั๊ก” (Superbug) ในอินเดียที่อาจลุกลามไปยังประเทศต่างๆ กระทั่งอังกฤษและสวีเดน เตือนพลเมืองของตนไม่ให้มารักษาพยาบาลที่อินเดีย ซุเปอร์บั๊ก คือ เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะดื้อยาปฏิชีวนะ ยกตัวอย่าง หากดื้อต่อยา เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ก็ต้องหันไปใช้ยาในกลุ่มคาร์บาพีแนม(Carbapenems) รักษาแทน หากใช้ยานี้รักษาไปนานๆ จะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาตัวใหม่ ที่เรียกว่า ซูเปอร์บั๊ก ซึ่งยังไม่มียาใดที่รักษาได้ ดังนั้น หากถึงขึ้นซูเปอร์บั๊ก ย่อมหมายถึงอันตรายอย่างสูงสุด เพราะหากไม่มียารักษาได้อีก ผู้ป่วยย่อมเสียชีวิตเป็นแน่
  2014-03-23 22:57
 • ในอดีตหลายสิบปีที่แล้ว ยาสเตียรอยด์มักถูกจัดเป็นยาชุด และนำออกขายตามรถเร่ แผงลอย และร้านขายของชำในต่างจังหวัดและพบบ้างในเมือง ซึ่งภายหลังจากที่พบปัญหาดังกล่าวที่เป็นต้นตอปัญหาสุขภาพชาวบ้านขณะนั้น จึงได้มีการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่การแก้ไข พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ที่ให้เพิ่มเรื่องยาชุดเป็นยาผิดกฎหมาย ต่อมาพบว่าสเตียรอยด์ถูกลักลอบผสมใส่ยาลูกกลอน กลุ่มยาโบราณ มีการใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มักกินเพื่อแก้ปวดเมื่อย เนื่องจากเมื่อกินแล้วจะมีอาการดีขึ้น และคิดว่าเป็นการบำรุงกำลัง โดยเข้าใจผิดว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสมุนไพร แต่ในความเป็นจริงมีสเตียรอยด์ปนอยู่ 
  2014-03-18 11:24
 • การได้มาซึ่ง “พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. 2556” ที่มีผลบังคับใช้ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา แม้จะถือเป็นความสำเร็จหลังจากใช้เวลาต่อสู้ยาวนานกว่า 20 ปี แต่ยังนับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการเดินหน้า “วิชาชีพการสาธารณสุข” เท่านั้น ทั้งการกำหนดกรอบการทำงาน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ที่จะมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าด้านสุขภาพให้กับเหล่า “นักสาธารณสุข” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมออนามัย” ซึ่งกระจายประจำการยังรพ.สต.ทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน ถึงจะเป็นเพียงการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นก็ตาม
  2014-03-16 18:42
 • ในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน รวมถึงคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยมานานหลายสิบปี แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยที่ยังคงรอการพิสูจน์สถานะ โดยคนกลุ่มนี้มีทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ ชาวม้งที่อยู่ตามพื้นที่ชายขอบของประเทศไทย และกลุ่มคนเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยมานาน 50-60 ปี ที่เรียกว่า อากง อาม่า แต่ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากถูกจำกัดให้ดำเนินการเฉพาะผู้ที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น ที่ผ่านมาจึงมีการผลักดันคืนสิทธิรักษาพยาบาลให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไทยเช่นกัน 
  2014-03-12 20:16
 • ในบางประเทศก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยถึงอาการไม่พึงประสงค์จากยานอนหลับแล้ว อย่างล่าสุดมีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาของนักวิจัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไต้หวัน ที่ทำการศึกษาสารออกฤทธิ์ในยานอนหลับโซพิแดม โดยพบว่า หากใช้ในปริมาณมากจนเกินไปจะส่งผลต่อเส้นเลือดใหญ่และนำไปสู่หัวใจวาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจมีความเสี่ยงสูง หากไม่มีการควบคุมการทานยาชนิดนี้ แม้แต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ป่วยด้วยโรคหัวใจก็เสี่ยงได้รับอันตราย หากรับประทานยาขนาด 10 มิลลิกรัมในทุกสัปดาห์ก็เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจวายได้เท่าตัว ขณะที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ลดปริมาณยาดังกล่าวลงครึ่งหนึ่ง
  2014-03-09 10:03
 • เอ็นจีโอเผยสปสช.ลอยแพผู้ป่วยไร้สถานะ  2 แสนคนไร้สิทธิรักษาพยาบาล พร้อมร้องกรรมการสิทธิฯ ขอความเป็นธรรม  ขณะที่สปสช.ยันทำถูกต้องตามระบบ เพราะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะตามปกติ เหตุกฎหมายไม่รองรับดูแลคนไม่ใช่สัญชาติไทย แต่มติครม.ให้สธ.ดูแลกลุ่มคนไร้สถานะนี้แทน สธ.ทำหนังสือเวียนถึงรพ.ทั่วประเทศต้องรับผู้ป่วยทุกกรณี หลังมีปัญหาคนไร้สถานะกลุ่มใหม่ไม่ได้เข้ากองทุนคืนสิทธิในทันที ส่งผลผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
  2014-03-06 09:42
 • เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวสะเทือนวงการสาธารณสุขประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการเข้ามาเกี่ยวพันของบริษัทยาข้ามชาติที่เข้ามามีส่วนกับการทำงานของ National Health Service หรือ NHS ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูและเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศอังกฤษ มีลักษณะคล้ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ของไทยนั่นเอง โดยในกรณีนี้สื่อประเทศอังกฤษได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสม และระบุว่า นี่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรภาครัฐที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ ทำให้ถูกมองว่า การออกนโยบายด้านสุขภาพต่างๆ จะเอื้อต่อบริษัทยาหรือไม่ 
  2014-02-23 18:22
 • ตลอดระยะเวลาการดำเนิน “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “30 บาท รักษาทุกโรค” ท่ามกลางการยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการชื่มชมจากนานาประเทศ องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก ที่ยกนิ้วให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการจัดระบบหลักประกันสุขภาพภายใต้งบประมาณที่จำกัด แต่ก็ได้รับการโจมตี โดยเฉพาะถูกตีตราว่าเป็น “นโยบายประชานิยม” เพราะเป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทั้งประชาชนยังตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโครงการที่ตกเป็นเหยื่อโจมตีทางการเมืองมาโดยตลอด แม้ที่ผ่านมาจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจำนวนมากก็ตาม
  2014-02-20 12:06
 • สาวโรงงาน เป็นอีกกลุ่มที่เสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก แม้จะมีสิทธิในประกันสังคม แต่่ปัญหาคือ สิทธินี้ไม่ครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ซึ่งหากจะตรวจจะต้องจ่ายเงินเอง  กลายเป็นปัญหาที่สาวโรงงานทั้งหลายไม่ให้ความสำคัญ ประกอบกับเข้าใจว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งค่อนข้างยุ่งยาก หลายขั้นตอน ดังนั้น หากสามารถลดขั้นตอนยุ่งยาก และให้เข้าสู่การรักษาพยาบาลได้โดยง่ายจะลดอัตราการป่วย เสียชีวิตได้ด้วย เนื่องจากข้อมูลทุกวันนี้พบว่า มะเร็งปากมดลูกครองแชมป์มะเร็งที่คร่าชีวิตหญิงไทยต่อเนื่องหลายปี เฉลี่ยวันละ 14 คน
  2014-02-14 18:38

Pages