แลหน้า

 • เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวสะเทือนวงการสาธารณสุขประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการเข้ามาเกี่ยวพันของบริษัทยาข้ามชาติที่เข้ามามีส่วนกับการทำงานของ National Health Service หรือ NHS ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูและเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศอังกฤษ มีลักษณะคล้ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ของไทยนั่นเอง โดยในกรณีนี้สื่อประเทศอังกฤษได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสม และระบุว่า นี่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรภาครัฐที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ ทำให้ถูกมองว่า การออกนโยบายด้านสุขภาพต่างๆ จะเอื้อต่อบริษัทยาหรือไม่ 
  2014-02-23 18:22
 • ตลอดระยะเวลาการดำเนิน “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “30 บาท รักษาทุกโรค” ท่ามกลางการยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการชื่มชมจากนานาประเทศ องค์การอนามัยโลก และธนาคารโลก ที่ยกนิ้วให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการจัดระบบหลักประกันสุขภาพภายใต้งบประมาณที่จำกัด แต่ก็ได้รับการโจมตี โดยเฉพาะถูกตีตราว่าเป็น “นโยบายประชานิยม” เพราะเป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทั้งประชาชนยังตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโครงการที่ตกเป็นเหยื่อโจมตีทางการเมืองมาโดยตลอด แม้ที่ผ่านมาจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจำนวนมากก็ตาม
  2014-02-20 12:06
 • สาวโรงงาน เป็นอีกกลุ่มที่เสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก แม้จะมีสิทธิในประกันสังคม แต่่ปัญหาคือ สิทธินี้ไม่ครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ซึ่งหากจะตรวจจะต้องจ่ายเงินเอง  กลายเป็นปัญหาที่สาวโรงงานทั้งหลายไม่ให้ความสำคัญ ประกอบกับเข้าใจว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งค่อนข้างยุ่งยาก หลายขั้นตอน ดังนั้น หากสามารถลดขั้นตอนยุ่งยาก และให้เข้าสู่การรักษาพยาบาลได้โดยง่ายจะลดอัตราการป่วย เสียชีวิตได้ด้วย เนื่องจากข้อมูลทุกวันนี้พบว่า มะเร็งปากมดลูกครองแชมป์มะเร็งที่คร่าชีวิตหญิงไทยต่อเนื่องหลายปี เฉลี่ยวันละ 14 คน
  2014-02-14 18:38
 • ปธ.สหวิชาชีพสธ.ยืนยัน จ้างพกส. เงินไม่ได้ปรับเพิ่ม 1.2 เท่าตามที่รับปากไว้ เหตุสธ.ผิดแผน ยังไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้ เพราะติดยุบสภา ส่งผลเงินบำรุงไม่พอจ่าย บางคนได้เพิ่มเพียง 30 บาท ด้านหมอวชิระ รองปลัดสธ.ยืนยัน จ้างพกส.มีผลแล้ว ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.56 เข้าใจลูกจ้างสับสน กำชับสสจ.ชี้แจงทำความเข้าใจด่วน "หลังสธ.ออกมาประกาศว่าได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.รอบแรกเรียบร้อยไปกว่า 83% แล้วนั้น ได้มีกลุ่มลุกจ้างชั่วคราวหลายสาขาตบเท้าออกมายืนยันว่ายังไม่มีผลทางกฎหมาย เงินเดือนเอย สวัสดิการเอยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวแม้แต่น้อย"
  2014-02-03 18:03
 • พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว เผย บรรจุ พกส. ไม่คืบ ทุกแห่งยังไม่มีใครได้ทำสัญญา ยังไม่มีผลทางกฎหมาย และยังได้เงินเดือนเท่าเดิม ที่สธ.แจงเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น เหตุติดขั้นตอนดำเนินงาน ชี้ รพ.ทุกแห่งเหมือนกันหมด ยังไม่มีลูกจ้างชั่วคราวถูกปรับเป็น พกส. แม้รองปลัดวชิระจะบอกว่าบรรจุให้แล้วก็ตาม ขณะที่ บรรจุข้าราชการรอบกว่า 7 พันตำแหน่ง ติดยุบสภา-เหตุการณ์เมือง ต้องรอไปก่อน
  2014-01-30 19:21
 • สธ.ได้ประกาศผ่านสื่อว่าสามารถเคลียร์เรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.เรียบร้อยแล้วนะ ถึงจะไม่สมบูรณ์ 100% ก็เถอะ เรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับก็ว่าไปตามระเบียบที่ได้มีการตกลงกัน แต่ในส่วนที่ยังตกค้าง ยังไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง ก็ได้ให้อำนาจเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตนำเสนออัตรากำลังที่ต้องการและสอดคล้องกับภาระงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการพกส.อีกครั้ง และเตรียมตั้งคณะกรรมการบริหาร พกส. ขึ้นมา 16 คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงาน การทำงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การประเมินผลงาน ให้มีสัดส่วนตามตำแหน่ง 9 คน จากการแต่งตั้ง 7 คน ในจำนวนนี้ให้เป็นพกส. 1 คน
  2014-01-28 17:42
 • เมื่อสิทธิด้านสวัสดิการรัฐไม่เอื้อ นางกัลยา อายุ 42 ปี พนักงานโรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการจึงต้องพึ่งตัวเอง นางกัลยาเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสปสช.เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ผลการตรวจออกมาในเดือนถัดไป พบว่าเธอมีเซลล์ผิดปรกติในมดลูก ด้วยความกังวล เธอจึงเอาผลตรวจนี้ไปยื่นขอเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดภายใต้สิทธิประกันสังคม แต่กลับพบว่าเธอต้องรอคิวทั้งวัน เมื่อขอพบหมอสูตินารี คิวก็เต็มแน่นเกินกว่าเธอจะรอไหว “วันนั้นทั้งวันไม่ได้อะไรเลย” เธอเล่า “สุดท้ายก็ต้องไปเสียเงินหาหมอเอง”
  2014-01-24 18:45
 • “หลักๆ ในการลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่ารัฐบาลใดมาก็ตาม มีอยู่ 3 ประเด็นที่ต้องคำนึง คือ 1. สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียมจริงๆในทุกกองทุน 2.อัตราการจ่ายให้โรงพยาบาลทุกสิทธิทุกกองทุนต้องเหมือนกัน และ 3. ในส่วนของผู้ป่วยถ้าต้องจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเหมือนกัน ถ้าไม่จ่ายก็ต้องไม่จ่าย คือ ผู้มีสิทธิประกันสังคม ปัจจุบันยังต้องจ่ายเงินให้กองทุน แต่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค และสิทธิสวัสดิการข้าราชการกลับไม่ต้องจ่าย ตรงนี้ยังไม่เป็นธรรม หากเป็นไปได้ต้องไม่จ่ายเหมือนกันทุกกองทุน”
  2014-01-20 20:50
 • ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการสาธารณสุขของผู้ป่วย ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญมาโดยตลอด ลองมาดูสิว่าในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสมัย “นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์” ทำงานลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเป็นเช่นไร ซึ่งนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทีเห็นชัดคือ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามกองทุน รักษาโดยไม่ถามสิทธิ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี แม้จะมีปัญหาในแง่การปฏิบัติ เพราะยังมีเรื่องโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ยอมรับเคส มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยก่อน
  2014-01-18 17:22
 • อดีต สว. “จอน อึ้งภากรณ์” ห่วงไทยเดินตาม “บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า” เกิดสงครามการเมือง สถาปนา 2 รัฐบาล แนะเดินหน้าเลือกตั้งพร้อมหาข้อตกลงปฏิรูปประเทศร่วมกัน ก่อนยุบสภาอีกครั้งเพื่อเลือกตั้งใหม่ พร้อมระบุกรณีปลัด สธ.แสดงจุดยืดการเมือง ไม่ควรลากกระทรวงเข้าร่วม เหตุในองค์กรยังมีคนเห็นต่าง ชี้ สช.เป็นองค์กรทำงานกับเครือข่ายประชาชน หากสนับสนุนทางการเมืองในนามองค์กร ต้องถามความเห็นเครือข่ายประชาชนก่อน 
  2014-01-16 14:55
 • เกิดเป็นคำถามมากมาย เมื่อปลัดสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ประกาศจุดยืนทางการเมืองชัดแจ้ง ตัดสัมพันธ์ที่เคยมีมากับเจ้ากระทรวงอย่าง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ กันอย่างไม่ไว้หน้า ที่สำคัญประกาศผ่านสื่ออย่างชัดเจน และยังมีคำสำทับตบท้ายฝากไปถึงประดิษฐ คนเคยรักให้เจ็บช้ำน้ำใจ กับประโยคแมนๆ อย่าง วันนี้สบายใจที่สุดในชีวิต หรือ สบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเอง ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของการเป็นปลัดสธ. และข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน รวมถึงล่าสุดอย่าง ผมไม่ยึดติด ตำแหน่งปลัดก็คือหัวโขน รวมถึงประโยคเด็ดอย่าง นี่เป็นมติของประชาคมสธ. และผมเป็นหนึ่งในนั้น 
  2014-01-13 14:31
 • Hfocus – แม้มีพ.ร.ฏ.ยุบสภาฯไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.56 แต่การประท้วงก็ยังคงยืดเยื้อไม่จบสิ้น เกิดความเห็นต่างทางการเมืองที่ต่างกันสุดขั้ว คือขั้วที่สนับสนุนให้เลือกตั้งตามกำหนด 2 ก.พ. 57 กับอีกขั้วที่สนับสนุนให้ปฏิรูปประเทศเสียก่อน ด้วยความเห็นต่าง วันนี้ทำให้มีหลายฝ่าย รวมไปถึงแวดวงสาธารณสุขที่ต่างตบเท้าออกแถลงการณ์ต่อสถานการณ์ทางการเมืองกันหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชมรมแพทย์ชนบทที่ออกหน้าเต็มตัว หนุนเสริมกปปส.เต็มที่ ยังมีกลุ่มประชาคมสาธารณสุขที่หนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง และกลุ่มผู้บริหารกรมสาธารณสุขที่มีแถลงการณ์เดินหน้าเลือกตั้ง เช่นเดียวกับความเห็นของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
  2014-01-09 21:38

Pages