แสงสุรีย์ จูฑา

  • อดีตนายกสมาคมโลหิตวิทยานานาชาติ ชี้ ผู้ป่วยบัตรทองได้รับสิทธิประโยชน์รักษามะเร็งทางโลหิตวิทยาหลายรายการดีกว่า ‘ประกันสังคม-สวัสดิการข้าราชการ’ ระบุ สปสช.ไฟเขียวปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น เสนอปลดล็อคเพดานจำนวนผู้เข้าสู่การรักษารายปี
    2018-07-24 10:51
  • รพ.ศรีนครินทร์ ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรักษามะเร็งด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) เม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งแรกในภาคอีสาน 
    2017-01-31 21:42
  • ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML) และโรคมะเร็งทางเดินอาหารชนิดจีสต์ (GIST) จำนวนกว่า 4,000 รายในประเทศไทยตลอด 12 ปีที่ผ่านมา เข้าถึงการรักษาด้วย ยาอิมมาทินิบ มีไซเลต ตามโครงการจีแพป (GIPAP) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือจ่ายค่ารักษาด้วยตนเองสามารถได้รับการรักษานี้ ระบุเป็นตัวอย่างความร่วมมือ ระหว่าง รัฐ-เอกชน นำโดย สธ. สปสช. และโนร์วาตีส เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งทั้งสองชนิด
    2015-05-08 14:06