แอลกอฮอล์

  • กระทรวงสาธารณสุข เดินสายออกตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลตั้งแต่วันที่ 27 -30 ธันวาคม 2556 พบผู้กระทำผิดและดำเนินคดีแล้ว 63 ราย ใน 5 จังหวัด ความผิดอันดับ 1 คือการโฆษณา รองลงมาคือขายลดแลกแจกแถม โดยเฉพาะการขายบุฟเฟ่ต์เบียร์ เติมไม่อั้น เป็นการขายที่ส่งเสริมให้ผู้ดื่มดื่มมากขึ้นและเกิดอาการมึนเมาหนัก
    2013-12-31 20:23
  • กรมวิทย์การันตีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด แม่นยำ วัดตัวเลขเป๊ะ เผยผลสอบเทียบตั้งแต่ ต.ค. 2555 ผ่านมาตรฐานทั้งหมด ส่วนที่ชำรุดเพราะหัววัดเสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว ขอประชาชนเชื่อใจตั้งด่านตรวจช่วงปีใหม่ วัดแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถูกต้อง เที่ยงตรง ไร้ปัญหา
    2013-12-11 16:29

Pages