โควิดคลัสเตอร์คลองเตย

  • อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยโควิดกรุงเทพฯ ปริมณฑลน่าห่วง ส่วน ตจว.ตัวเลขคงตัว ระวังพบติดเชื้อในครอบครัว เพื่อนร่วมงานสูง! ยกคลัสเตอร์สมุทรปราการ ติดกันจากเพื่อน ไม่สวมหน้ากากอนามัย ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน ขอให้เคร่งครัดมาตรการหากทำได้จะลดผู้ติดเชื้อได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไป
    2021-05-04 16:02
  • กทม. เผยผู้ป่วยโควิดคลองเตย 304 ราย ส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งชุมชนแออัด 193 ราย และผู้พักอาศัยในสถานที่อื่น ๆ เช่น คอนโด หอพัก 111 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายแรกที่พบในแหล่งชุมชนแออัดเขตคลองเตย มีอาชีพเป็นพนักงานสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ล่าสุดกทม. ตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย ที่วัดสะพาน
    2021-05-03 19:41
  • สธ.เผยคลัสเตอร์ชุมชนแออัด เขตคลองเตยติดเชื้อจำนวนมากใน 5 ชุมชน จากทั้งหมด 39 ชุมชน มีประชากรรวมราว 1 แสนคน ล่าสุดนำรถพระนราชทานลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุก 3 ชุมชนวันที่ 27-30 เม.ย. เก็บตัวอย่าง 1,336 ราย พบติดเชื้อ 99 ราย ล่าสุดจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ ที่วัดสะพาน เขตคลองเตย ดูแลเบื้องต้น รอนำส่งรักษาต่อ
    2021-05-03 19:26