โฆษิต ศรีภูธร

  • มทร.อีสาน ประกาศผนึกกำลังกับทุกวิทยาเขต ดันกัญชาเพื่อการแพทย์ครบวงจรเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างมาตรฐานกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ดีที่สุดในโลก มุ่งควบคุมความปลอดภัย การวิจัยและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เน้นผู้ป่วยต้องเข้าถึงยาอย่างถูกต้องปลอดภัย หวังลดจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคร้ายทั่วโลก
    2019-09-13 14:10