โปลิโอ

 • กระทรวงสาธารณสุขส่งข้อมูลเด็กที่สงสัยว่าได้รับผลกระทบจากวัคซีนโปลิโอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พร้อมประสานแพทย์ผู้ดูแลฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้เด็กกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ชี้ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังได้รับวัคซีนโปลิโอพบได้ 1 รายต่อผู้รับวัคซีน 5 - 6 ล้านราย
  2019-07-16 08:48
 • การรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวคือ ได้ทรงเป็นผู้นำในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโปลิโอ เมื่อมีการระบาดขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2495 โดยได้ทรงริเริ่มก่อตั้งกองทุน “โปลิโอสงเคราะห์” ขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอ และเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนค้นคว้าทางวิชาการเพื่อป้องกันและบำบัดโรคนี้
  2017-11-05 20:29
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปี 2579 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ลดป่วย ลดพิการ และลดตาย ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ ผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี ลดลงร้อยละ 80 เป็นต้น
  2017-09-01 12:06
 • ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทำร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในระยะยาว
  2017-01-03 15:12
 • เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ใน สปป.ลาว พบการติดเชื้อโปลิโอชนิดใหม่ซึ่งดื้อวัคซีน และมีการพบการระบาดต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีผู้ป่วยแล้วถึง 7 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย ทำให้รัฐบาลลาวต้องออกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและแจ้งเตือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอย่างเร่งด่วน
  2016-02-29 21:44
 • สธ.เข้มเฝ้าระวังโรคโปลิโอประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง สปป.ลาว ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ หลังพบการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ หมออำนวยแจงพบการระบาดทั้งในลาวและเมียนมาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนไทยวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 3 ด้านหลัก คือ ความครอบคลุมวัคซียในเด็ก ความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวัง กลไกติดตามต่อเนื่อง
  2016-02-16 15:15
 • กรมควบคุมโรคเตรียม 5 โครงการเชิงรุก ปี 2559 คัดโครงการเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย เร่งดำเนินงานใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกวาดล้างโปลิโอ ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเดินหน้าทุกโครงการพร้อมกันและเห็นผลภายในปี 59 และเตรียมขยายผลต่อเพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ   
  2016-01-10 14:31
 • สธ.เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกวาดล้างโปลิโอครั้งสุดท้าย เพื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขโลก คาดโปลิโอจะหมดไปในอีก 5 ปี 1 ธ.ค.นี้ นำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมาใช้ 1 ครั้ง ในเด็กอายุ 4 เดือน พร้อมนำวัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบใหม่มาใช้
  2015-12-03 09:38
 • ธ.ค.58 นี้แผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค เริ่มเสริมวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดฉีดในเด็ก 4 เดือน ส่วน เม.ย.59 จะสับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอแบบกินที่มีไวรัส 3 ชนิด ให้เหลือ 2 ชริด ตัดเชื้อไวรัสชนิดที่ 2 ออกไปตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกเพื่อกวาดล้างโปลิโอ “หมออำนวย” เผยปี 59 ร่วมกับ สปสช.เตรียมนำวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่มาใช้ทั่วประเทศ รวมวางแผนนำวัคซีนชนิดอื่นๆ มาอยู่ในแผนป้องกันโรคเพิ่ม เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนเอชพีวี วัคซีนป้องกันอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า
  2015-10-20 12:17
 • กรมควบคุมโรคจับมือ สปสช. ปรับแผนการใช้วัคซีนป้องกันโปลิโอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 โดยนำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด IPV มาใช้ร่วมกับวัคซีนโปลิโอรูปแบบกิน OP กำหนดวันดีเดย์ให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดในวันที่ 1 ธ.ค.58 ทั้งนี้เด็กไทยทุกคนจะยังคงได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินจำนวน 5 ครั้งเมื่ออายุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือนและ 4 ปีเหมือนเดิม และจะได้รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเสริมเมื่ออายุ 4 เดือน
  2015-09-28 15:14
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการที่จะตรวจวิเคราะห์ คุณภาพของวัคซีน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กตามนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับแผนจัดการปิดฉากสุดท้าย ของการกวาดล้างโปลิโอตามมติของการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก โดยคณะกรรมการพัฒนาบัญชียา หลักแห่งชาติกำลังพิจารณาการนำวัคซีน IPV มาใช้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ เพื่อให้สามารถจัดซื้อวัคซีน IPV มาใช้ได้ทันในปี 2558
  2015-05-30 11:27
 • องค์การอนามัยโลก หวั่นโรคโปลิโอหวนกลับมาระบาดรอบใหม่ ออกประกาศเตือนครั้งแรกให้การระบาดของโปลิโอเวลานี้ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก หลังพบการระบาดในหลายประเทศทั้งเอเชีย, แอฟริกา และตะวันออกกลาง
  2014-05-07 13:44

Pages