โรคตับอักเสบ

 • สธ.เพิกถอนทะเบียนตำรับยาเดี่ยวอะเซตฟีโนลิเซทิน (Acetphenolisatin) หรือออกซีเฟนิเซติน (Oxyphenisatine) ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 1A 347/31 ชื่อการค้า Satin ผลิตโดยบริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอรี่ ระบุไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ และอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคตับอักเสบ
  2018-02-18 18:01
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยพบคนไทยจำนวนมากป่วยเป็นโรคตับอักเสบกันมากขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อจากไวรัสบีและซี ซึ่งมักมีการอักเสบเรื้อรัง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้กลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด
  2016-07-09 15:22
 • โรคตับอักเสบเรื้อรังก็เหมือนกับโรคเรื้อรังหลายชนิด คือ การดำเนินโรคช้า ใช้เวลาหลายสิบปีกว่าตับ จะเสียหายจนเข้าสู่โรคตับระยะสุดท้าย ซึ่งมักจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นมากมาย เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และในที่สุดเมื่อเป็นโรคตับระยะสุดท้ายนานพอก็จะเกิดมะเร็งตับในที่สุด   ทุกประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสเป็นอย่างมาก  สำหรับประเทศไทยรัฐบาลร่วมกับส่วนองค์กรนอกรัฐได้ตระหนักถึงปัญหานี้ก็พยายามรณรงค์อย่างเต็มที่ เช่น ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย กำลังพยายามอยู่ขณะนี้  ซึ่งการรณรงค์เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันการรักษาทั้งสองโรคตับอักเสบจากไวรัส บี (B) และ ซี (C)] ได้น่าพอใจมากแล้ว ไวรัสที่ทำให้ตับอักเสบ และเกิดโรคตับมีหลายตัว เรียงตามอักษรโรมันคือ เอ (A) บี (B) ซี (C) ดี (D) และ อี (E) แต่ที่ ทำให้เกิดเป็นตับอักเสบเรื้อรัง มีเพียง 2 ชนิดคือ บี (B) และ ซี (C)
  2014-05-18 13:32
 • มติชน - ไวรัสตับอักเสบเป็นกลุ่ม เชื้อไวรัสที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะอาศัยอยู่ที่ตับ มีทั้งไวรัสตับอักเสบเอ, บี, ซี, ดี และอี แม้บางชนิดจะมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ก็ยังถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามประชากรโลก โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบซีที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับในคนไทยและประชากรทั่วโลก ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่จะมีประวัติการติดเชื้อจากทางเลือด ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเลือดจากการเสียเลือด หรือตกเลือดจากการคลอดบุตร เป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีการตรวจกรองไวรัสตับอักเสบซีในเลือด ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่น เสพยาเสพติดด้วยการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกัน ผู้ที่มีเพศสัม
  2014-03-11 10:18