โรคปอดบวม

 • กระทรวงสาธารณสุข ห่วงโรคปอดบวมในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ พบป่วยรวมกันกว่า 1.2 แสนคน เกือบ 2 ใน 3  ของผู้ป่วยทั้งหมด เสียชีวิต 300 กว่าราย คาดผู้ป่วยเพิ่มในช่วงฤดูหนาวสะสมทะลุ  2 แสนราย แนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพ หากป่วยเป็นไข้หวัด กลุ่มเสี่ยงเช่น เด็กอายุต่ำกว่า 5ขวบ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ให้พบแพทย์เพื่อรักษาทันที กลุ่มทั่วไปหากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ไข้สูงขึ้น ไอ เจ็บหน้าอก หายใจหอบเร็ว ให้รีบพบแพทย์รักษาเช่นกัน ช่วยลดการเสียชีวิตได้
  2015-12-11 13:18
 • กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน ระวังโรคปอดบวม หลังพบผู้ป่วยปีนี้กว่า 1.3 แสนราย 
  2015-09-22 08:21
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้อากาศหนาวเย็นประชาชนอาจป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้นโดยเฉพาะไข้หวัดและปอดบวม ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่อากาศหนาวเย็น จากรายงานของสำนักระบาดวิทยาในปี 2556 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ธันวาคมพบผู้ป่วยโรคปอดบวมแล้ว 175,221 ราย กลุ่มที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน69,731 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาพบในกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 49,330 ราย โดยมีเสียชีวิต 991 ราย พบในจังหวัดภาคกลางมากที่สุด 648 ราย รองลงมาคือภาคใต้ 241 ราย ภาคเหนือ 102 ราย
  2013-12-25 08:09
 • ฐานเศรษฐกิจ - โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย ให้เลี่ยงความเสี่ยงอันตราย 2 เรื่องคือ เลี่ยงผิงไฟในเต็นท์และการดื่มเหล้าคลายหนาว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด มีอันตราย เสี่ยงเสียชีวิตได้ง่าย
  2013-11-07 20:30
 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ - อันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล คือ "อาการติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง" เนื่องจากการรักษาไม่ทันท่วงทีจากระบบการจัดการของโรงพยาบาลในเครือข่าย ทำให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ กระทรวงสาธารณสุข  ได้เปิดโครงการ "1,500 ชีวิต พิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด"โดยจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดให้ได้รับการรักษาในทันที เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต หลังจากพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล
  2013-09-16 13:15
 • ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 ส.ค.
  2013-08-16 09:17