โรคระบาด

 • อหิวาตกโรคเป็นโรคระบาดประจำถิ่นของประเทศในทวีปอาเซียและทวีปอินเดีย โดยเฉพาะในลุ่มแม่น้ำคงคา ที่เป็นแม่น้ำสายหลักในการดำรงชีวิต ก่อให้การระบาดไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลก ตามเส้นทางค้าขายทั้งทางบกและทางเรือ  ซึ่งการระบาดครั้งใหญ่ๆ ในโลก แบ่งได้เป็น 7 ครั้ง
  2014-08-21 15:18
 • หลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลกในขณะนี้ กำลังเผชิญวิกฤติการณ์จากการระบาดของโรคติดต่อที่ร้ายแรงอาทิเช่น  ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีโบลา และหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผชิญกับโรคติดต่อที่เรียกกันว่า เมอร์ส  ปรากฏการณ์ระบาดของโรคติดต่อที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายนั้น ในอดีต พบว่า มีโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ ที่เคยระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน และบางชนิดยังพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน โรคระบาดที่ทำให้คนล้มตายคราวละมากๆ คนสมัยก่อนเรียกกันว่า “โรคห่า” ซึ่งในอดีตไม่ชัดเจนว่าเป็นโรคอะไร แม้ว่าภายหลังจะเชื่อว่าเป็นโรคอหิวาตโรคก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติสำหรับโรคระบาด พ.ศ. 2456 ระบุไว้ 3 โรค คือ กาฬโรค อหิวาตกโรค และไข้ทรพิษหรือฝีดาษ โดยจะขอนำเสนอที่ละโรค ดังนี้
  2014-08-15 15:47
 • สธ. เตือนระวังโรคติดต่อในฤดูร้อนและภัยแล้ง 6 โรค เผย 1 ม.ค.- 24 ก.พ. พบผู้ป่วยกว่า 2 แสนราย เสียชีวิต 3 ราย
  2014-03-02 17:22
 • ตัวแทนรัฐบาลจาก 27 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมและลงนามรับรองร่างแผนปฏิบัติการจีเอชเอสเอ ซึ่งจะมุ่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
  2014-02-15 12:25
 • สธ.จับมือ สสส.และ ภาคีฯ จัดสัมมนา “เฝ้าระวังโรคระบาดอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล” ชี้เอเชียเสี่ยงเป็นจุดกำเนิดโรคระบาดใหม่ เน้นใช้เทคโนโลยีเชื่อมระบบสาธารณสุข ควบคุม-ติดตามโรค สร้างสังคมสุขภาวะ พบตรวจจับเร็วลดวงระบาดได้ ชี้ 1 คนติดแพร่ 12 คน
  2013-11-21 15:29
 • ในฐานะคนทำงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภันฑ์สุขภาพไทย จึงได้มีโอกาสค้นคว้าเส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย และการเกิด “โรคระบาด” ในอดีตเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพที่ นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ ผู้จัดการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ได้ทำการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการวิวัฒนาการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
  2013-09-05 22:19
 • วันนี้ "สระแก้ว" หัวเมืองชายแดนบูรพาประตูสู่ประเทศกัมพูชา กำลังแบกรับภาระสาธารณสุข เนื่องจากมีชายแดนติดต่อกับกัมพูชากว่า 165 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร และจุด ผ่อนปรนอีก 4 แห่ง นอกจากจะเป็น ช่องทางสัญจรคนชายแดน และติดต่อค้าขายแล้ว ยังเป็นช่องทางเข้าสู่ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวทั้งถูกและผิดกฎหมาย
  2013-03-06 13:12
 • การกลับมาระบาดของโรคคอตีบอีกครั้ง กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงการแพทย์บ้านเราอย่างมากถึงสาเหตุของการกลับมาระบาดครั้งนี้ ทั้งที่โรคนี้ได้หายไปจากประเทศไทยมานานกว่า30ปีแล้ว จึงถูกตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเฝ้าระวังโรคในขณะนี้ โดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่ระบบการกระจายวัคซีนที่อาจจะมีปัญหาหลังภารกิจดังกล่าวถูกโอนไปให้ท้องถิ่นดูแล
  2012-11-02 14:47
 • ปลัดสธ.เผยพบผู้ป่วยโรคคอตีบแล้วเกือบ 80 ราย เสียชีวิต 4ราย สั่งนายแพทย์สาธารณสุข 15 จังหวัดตั้งวอร์รูมควบคุมการระบาดของโรคคอตีบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจังหวัดเลยที่พบผู้ป่วยสูงถึง 66 รายและเร่งจัดทำแนวทางการวินิจฉัย การรักษาโรคให้แพทย์ พยาบาลพร้อมส่งอสม.เคาะประตูบ้านติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยในหมู่บ้านสัปดาห์ละ 2ครั้ง แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลังจากสัมผัสสิ่งของและใช้ผ้าปิดจมูกและปากเวลาไอ หรือจาม
  2012-10-28 11:22
 •   ช็อก...วงการแพทย์และสาธารณสุขอีกครั้ง...!เมื่อ “คอตีบ” หรือ Diphtheria โรคที่หายไปจากประเทศไทยนานกว่า 17 ปี กลับมาระบาดอีกครั้ง ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พื้นที่การระบาดเริ่มจากจังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดเลย พบผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย จากทั้งหมด 87 ราย ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน
  2012-10-20 09:59
 • ในภาวะที่โลกแปรปรวน ทำให้ต้องเฝ้าระวังทั้งภัยธรรมชาติ และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องหามาตรการรับมือป้องกัน
  2012-05-28 10:26

Pages