โรคสมาธิสั้น

  • สวรส. - กรมสุขภาพจิต ร่วมวิจัยพัฒนาเครื่องมือ เพื่อ “ครู-หมอ-พ่อแม่” รับมือเด็กสมาธิสั้น พร้อมมอบคู่มือการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง หรือคู่มือสำหรับครูในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แก่คนไทย
    2017-12-29 18:55
  • หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ : นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย. ได้ปรับลดราคายากลุ่มจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตตามต้นทุนการจัดหาที่ลดลงจำนวน 7 รายการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลและผู้บริโภคที่ต้อง ใช้ยา โดยเริ่มปรับลดราคาใหม่ อาทิ ยาเฟนทานิลชนิดแผ่น แปะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง, ยาเมทิลเฟนิเดต ที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น และยาโซลพิเดม ทาร์เทรต ซึ่งเป็นยานอนหลับ ลดราคาจากเดิมอีกร้อยละ 11-40 เริ่มตุลาคมนี้      อย.
    2013-10-17 08:44