โรคหลอดเลือดหัวใจ

 • นพ.ฆนัท ครุฑกุล เครือข่ายคนไทยไร้พุง เผยอันตรายจากไขมันทรานส์ ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคความจำเสื่อม, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็งบางชนิด และโรคอ้วน
  2018-07-31 09:51
 • “หมอธีระ” แนะประชาชนดูแลสุขภาพ คุม 7 ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ควบคู่ประกาศห้ามไขมันทรานส์ หวั่นผู้ประกอบการโหนกระแส เบเกอรี่ไร้ไขมันทรานส์ ทำอัตราบริโภคเพิ่มจนกระทบสุขภาพ ระบุ สธ.ต้องแจงชัด ไขมันทรานส์เป็นเหตุหนึ่งก่อโรค มีความเสี่ยงอื่นทั้งอาหารและพฤติกรรมต้องหลีกเลี่ยงเพิ่ม
  2018-07-30 20:57
 • กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมเขตสุขภาพที่ 8 ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในปีงบประมาณ 2560 เกือบ 1,000 คน ต่อปี อัตราการตายน้อยที่สุดของประเทศ
  2017-12-05 12:19
 • สถาบันโรคทรวงอก เตือนเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง เหนื่อย หายใจไม่ทัน ปวดร้าวกราม จุกบริเวณคอหอย บางรายอาจมีอาการจุกบริเวณใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน ให้รีบมาพบแพทย์ เสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  2017-12-01 16:59
 • กรมการแพทย์เผยคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน แนะเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากอาหารไขมันสูง สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หันมาออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
  2017-09-30 14:30
 • สธ.รณรงค์วันหัวใจโลก เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันพลังใจแก่ผู้อื่น โดยการบริโภคอาหารและน้ำที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง หลังข้อมูลในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจกว่า 2 หมื่นราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  2017-09-30 14:00
 • สวรส.ขยายแนวร่วมวิจัย พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล “โรคหลอดเลือดหัวใจ” สร้างฐานข้อมูลประเทศ จัดทำข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง (PCI Registry) เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการบันทึกข้อมูลกลางที่มีมาตรฐาน และการมีข้อมูลที่เป็นภาพรวมของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
  2017-07-29 14:41
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์และความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากร การพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มพูนทักษะแก่บุคลากรสาธารณสุข ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและชะลอการเกิดผู้ป่วยรายใหม่
  2016-12-15 10:48
 • สปสช.เผยผลสำเร็จการรักษา “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน” ภายใต้ระบบบัตรทอง เกิดจากความร่วมมือหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพิ่ม ลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมเผยปี 60 ยกคุณภาพบริการหัตถการสายสวนหัวใจ กำหนดหน่วยบริการหัตถการสายสวนหัวใจ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองต้องขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์ประเมิน เผยมีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว 58 แห่ง
  2016-11-15 12:27
 • แพทย์โรคหัวใจ รพ.อุดร ชี้ ปัจจัยความสำเร็จลดอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อยู่ที่จัดระบบการรักษา และสร้างความมั่นใจให้แพทย์ในทุก รพช.กล้ารักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ส่งผลช่วยลดอัตราตายผู้ป่วยโรคหัวใจในเขต 8 ได้ต่ำที่สุดในประเทศ
  2015-10-05 12:42
 • บ้านเมือง - เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ น.พ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและของโลก ซึ่งจากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2553 พบว่า มีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นจำนวนถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.2% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด สำหรับในไทยเสียชีวิตปีละ 37,000 ราย ในระหว่างปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 ราย โดยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ที่สำคัญผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในไทยจะมีอัตราตายสูงกว่าที่อื่นประมาณ 4-
  2014-03-07 09:07
 • เดลินิวส์ - วิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป การสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมถึงขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอในแต่ละวัน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด "โรคไม่ติดต่อ" (Noncommunicable diseases : NCDs ) ที่สำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และโรคเบาหวาน บางครั้งเรียกว่าเป็น "โรคที่สะสมจากการกินการอยู่" หรือ "โรควิถีชีวิตสมัยใหม่" นับเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน พบคนไทยเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยโรคหัวใจขาดเลือด มีผู้เสียชีวิตกว่า 35,000 รายต่อปี โรคเบาหวาน  28,000 รายต
  2013-11-15 08:34

Pages