โรคเรื้อน

 • “เมื่อหมอค้นพบว่ามือเทียมที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติเข้ากับผู้พิการได้เป็นอย่างดี หมอก็นำเสนอเรื่องนี้กับผู้บริหารของโรงพยาบาลสิรินธร และท่านผู้บริหารก็อนุญาตให้เราทดลองทำมือเทียมจากเครื่องพิมพ์สามมิติเองเป็นครั้งแรก”
  2019-03-29 13:50
 • กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนร่วมใจลดการตีตราต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ย้ำโรคเรื้อนติดยาก รักษาง่าย อยู่ร่วมกันได้แม้ร่างกายพิการ
  2018-01-18 14:59
 • สมัยที่โรคเรื้อนยังระบาดในประเทศไทย สถานบำบัดโรคผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสัย หรือในอีกชื่อว่า “สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฏกษัตริยาราม” นับว่าเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกๆในการควบคุมโรคเรื้อนและบำบัดโรคเรื้อนในเขตเมือง
  2017-10-21 20:50
 • กระทรวงสาธารณสุขมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่งานโรคเรื้อน ด้านมูลนิธิราชประชาสมาสัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ รายละ 2,000 บาท หากตระหนักและมาแสดงตัวรักษาเอง หากมีผู้นำพามารับการรักษา ผู้นำพาจะได้รับ 1,000 บาท และผู้ป่วยได้รับ 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ 16 มกราคม 2560–15 มกราคม 2561
  2017-01-18 12:08
 • นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่องานด้านการแพทย์การสาธารณสุข ว่า พระองค์ท่านทรงมีพระราชสมภพในราชสกุลที่ผูกพันกับงานด้านการแพทย์การสาธารณสุข 
  2016-10-16 19:26
 • กรมควบคุมโรค เดินหน้ามาตรการควบคุมโรคเรื้อน ชี้ผู้ป่วยโรคเรื้อนในประชากรข้ามชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
  2016-08-04 20:27
 • กรมควบคุมโรค เร่งรัดมาตรการควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว เดินหน้าค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 
  2016-01-17 19:13
 • สธ.เร่งรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่นำมารักษาก่อนเกิดความพิการ เผยการกำจัดโรคเรื้อนของไทยประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่ามีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่ปี 37 ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงตามลำดับ แต่สถานการณ์ใหม่ที่น่าเป็นห่วง คือ พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มจึ้นตั้งแต่ปี 54 วาง 3 มาตรการเข้มข้น เฝ้าระวังป้องกันโรคเรื้อน ค้นหาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยที่ตกค้างในชุมชนที่ไม่รู้ว่าป่วย และผู้ป่วยต่างชาติ
  2016-01-12 14:55
 • กรมควบคุมโรค เผยปี 58 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในคนไทย 155 ราย พิการรุนแรงที่มองเห็นได้ร้อยละ 13 เหตุเพราะเข้ารับการรักษาช้า พร้อมแนะหากพบผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือแดง ชา ไม่คัน ให้รีบปรึกษาแพทย์ กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ของประเทศไทย ไม่เกิน 100 ราย และลดอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 0.3 รายต่อประชากร 1 ล้านคน (20 ราย) ในปี 2563
  2015-12-21 12:37
 • ,
  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทศวรรษกำจัดโรคเรื้อนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา” จัดโดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งในโครงการจะมีการออกค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัดและให้การรักษาฟรีจนหายขาด และได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารอรับบริการทางการแพทย์ ของหน่วยแพทย์ทหารบก ที่ หน่วยแพทย์พระราชทานศูนย์แพทย์ทหารบกจังหว
  2015-01-16 20:49
 • สธ.เผยสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยแนวโน้มลดลง ในปี 2557 ทั่วประเทศมีผู้ขึ้นทะเบียนรักษา 576 ราย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่มีความพิการขั้นรุนแรงสูงขึ้นเช่น นิ้วมือนิ้วเท้าด้วน หงิกงอ ร่วมด้วยร้อยละ 16 ในปีนี้จัดโครงการร่มเกล้าราชประชาสมาสัย 55 ปี ระหว่าง 16 ม.ค. 58 - 15 ม.ค. 59 ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ รักษาฟรีจนหายขาด ป้องกันพิการ และจัดโครงการทศวรรษกำจัดโรคเรื้อนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ชี้โรคนี้รักษาหายได้ แนะประชาชน หากมีผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือแดง ไม่คัน แต่ชา รักษาไม่หายใน 3 เดือน อย่าชะล่าใจ ให้รีบพบแพทย์รักษา
  2015-01-15 10:33
 • แนวหน้า - นายสุรพร พร้อมมูล นายอำเภอเมือง นราธิวาส เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ภายใต้คำขวัญ 20 ปี แห่งความสำเร็จของการกำจัดโรคเรื้อน สมดัง พระราชปณิธาน โดยมีคณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู ถ.สมัยอาณาจักร อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นราธิวาส ได้รณรงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วลดความพิการในผู้ป่วย ซึ่งสถานการณ์โรคเรื้อนใน จ.นราธิวาส ยังคงพบ ผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
  2014-01-17 10:56

Pages