โรคเรื้อรัง

 • “อาจารย์แพทย์ ม.วลัยลักษณ์” วิพากษ์งานวิจัย “ผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ" พบปัญหาทั้งวิธี “การเลือกกลุ่มประชากร” และ “การเลือกจุดเวลาเริ่มต้น” เพื่อวิเคราะห์ ใช้เปรียบเทียบวัดคุณภาพการรักษาไม่ได้ แต่ตอบคำถามความต่างค่าใช้จ่ายปีสุดท้ายก่อนเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้ง 2 ระบบที่เป็นโจทย์งานวิจัยได้ เชื่อทีดีอาร์ไอพลาด หวังตีปี๊บให้สังคมเห็นความต่างของระบบ พร้อมย้ำเป็นการวิจารณ์ตามหลักวิชาการหลังเห็นข้อมูล ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด
  2015-06-24 18:43
 • “ดร.วรวรรณ” ทีดีอาร์ไอ แจงงานวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ ศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในแต่ละสิทธิสุขภาพ พบสิทธิข้าราชการมีอายุยืนยาวกว่า แถมมีค่าใช้จ่ายมากกว่าสิทธิอื่น แต่ไม่อาจเอามาวิเคราะห์ได้ว่าเป็นเพราะสิทธิบัตรทองได้รับการรักษาไม่มีคุณภาพ เพราะยังต้องศึกษาตัวแปรอื่นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาชีพ หรือรายได้ที่สูงกว่า ชี้หากทำแบบนั้นเท่ากับบีบบังคับข้อมูลที่มีเล็กน้อยให้ตอบคำถามมากไป ยันสิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้เพื่อการพัฒนาว่าจะทำอย่างไรให้ความเหลื่อมล้ำลดลง
  2015-06-16 16:04
 • กรมอนามัย เผย 10 เหตุเสี่ยงรุมเร้าวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจระดับประเทศ แนะเร่งดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  2015-05-06 20:07
 • สธ.เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมายขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมโยงการทำงานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายในกันยายน 2558
  2015-03-25 14:59
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุหลังพบป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และข้อเข่าเสื่อม เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยจัดระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้พิการ พร้อมสนับสนุนผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากตนเองผ่านแกนนำชมรม
  2015-03-23 17:28
 • นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผอ.ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และหมอรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อปี 2552 ผู้คร่ำหวอดกับการทำงานในฐานะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย นานนับสิบปี บอกว่าโจทย์ใหญ่ของระบบสุขภาพไทยขณะนี้ คือ 1.มิติของปัญหาสุขภาพจากโรคพฤติกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ โรค“ติดต่อ” เคยเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลก และ 2.มิติปัญหาการให้บริการ ซึ่งการเกิดขึ้นของ สปสช. มาเปลี่ยนระบบที่จากเดิม สธ.ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อบริการ และผู้ให้บริการด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่ เพราะผู้จัดการงบประมาณดูแลสุขภาพประชาชน และผู้กำหนดนโยบายสุขภาพ อยู่ต่างหน่วยงานกัน
  2015-02-13 18:17
 • กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 4 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ลมชัก และหลังผ่าตัดสมอง รวมทั้งผู้ที่อยู่ในภาวะเครียด ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์คนเดียว เพราะมีโอกาสเสี่ยงเกิดอาการวูบ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงเสียชีวิตได้สูง โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่โชเฟอร์หรือมีอาชีพขับรถรับจ้าง ควรตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อรู้ความผิดปกติของตัวเอง และรักษาควบคุมอาการต่อเนื่อง
  2015-02-10 20:40
 • สถานการณ์ความขัดแย้งในระบบหลักประกันสุขภาพรอบล่าสุด ที่ปะทุขึ้นมาปีกว่า และยังคงยืดเยื้อชนิดที่ไม่แน่ใจว่า ถึงที่สุดแล้วสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรนั้น ประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะกำลังทำให้ระบบสุขภาพไทย ซึ่งมีขอบเขตมากกว่า ระบบหลักประกันสุขภาพหรือระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากในระบบสุขภาพไทย) ติดกับดักและไม่สามารถพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ขณะที่มุมมองมองอีกด้าน กลับมองว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากความเห็นต่างนั้น จะเป็นตัวที่ก่อเกิดทำให้ระบบสุขภาพของไทยเดินหน้าไปได้ เพราะผ่านการปะทะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนความเห็นต่างจนตกผลึกและนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพใหญ่ได้
  2015-02-05 08:34
 • สสส. โชว์ผลงานสร้างเสริมสุขภาพปี 57 ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ 13 ปี สิงห์อมควันลด 1.21 ล้านคน คนไทย 82.4% ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ประหยัดเงินซื้อเหล้า 2.4 หมื่นล้านบาท ทั้งอุบัติเหตุยังลดการสูญเสีย ประหยัดเงินนับแสนล้าน พร้อมเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ 11 ล้านคนได้ประโยชน์ วางเป้าหมายปี 58 สร้าง 5 บันไดความสำเร็จ หวังประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ในชนบท-พัฒนาสุขภาพเขตเมือง-ดูแลผู้ด้อยโอกาส-ขยายภาคี-ต้นแบบองค์กรธรรมาภิบาล
  2015-01-14 14:49
 • วิกฤต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุคร่าชีวิตคนไทย 73%  หนุนคนไทย ลดวิกฤต NCDs ด้วยนมแม่ ช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ทั้งแม่และลูก ชี้ เด็กกินนมผง เสี่ยงแพ้สาร DHA สาเหตุของโรค”ออทิสซึม”
  2014-12-19 18:31
 • สธ.เผยผลสำรวจล่าสุดในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 9.7 ล้านคน เพิ่มปีละ 5 แสนคน ในจำนวนนี้สุขภาพไม่ดีร้อยละ 95 หรือจำนวน 9.2 ล้านคน มากสุดป่วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 41 พิการร้อยละ 6 นอนแซ่วติดเตียงร้อยละ 1 เร่งพัฒนาระบบดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมให้ดีกว่าประเทศเจริญแล้ว ขยายผลลงทุกตำบล หวังให้ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีพฤติกรรมสุขภาพดี ได้รับการดูแลทุกคน  
  2014-12-08 19:51
 • กระทรวงสาธารณสุข นำร่องจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต เช่น โรคมะเร็ง โรคไต ด้วยยา และดูแลจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติ ในโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 16 แห่ง พร้อมขยายทีมดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นบริการใหม่ของระบบสุขภาพประเทศไทย ช่วยผู้ป่วยคลายทุกข์ทรมาน จากโลกไปด้วยรอยยิ้ม ชี้โรคที่ผู้ป่วยเผชิญทุกข์โดยเฉพาะความเจ็บปวดมากที่สุดก่อนเสียชีวิตขณะนี้คือโรคมะเร็ง มีคนไทยเสียชีวิตสูงอันดับ 1 ปีละประมาณ 60,000 ราย เฉลี่ยเสียชีวิต 1 คนทุก 8 นาที
  2014-10-12 21:28

Pages