โรคในเด็กเล็ก

  • กรมควบคุมโรค แนะ 6 วิธีปฏิบัติป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด 19โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รับเชื้อเข้าทางปากจากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย
    2020-08-02 14:13