โรคไข้หวัดใหญ่

 • อภ.เผย ผลทดสอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในคนช่วงแรก พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี มีความปลอดภัย คาดขึ้นทะเบียนได้ปลายปี 63 ผลิตล็อตแรก 1 แสนโด๊สกลางปี 64 ลดนำเข้าตปท.ปีละ 400 ล้าน
  2020-05-29 21:48
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี เพิ่มโควต้าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 1.4 หมื่นโด๊ส ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เหตุเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารักษาใน รพ.สูงเป็นอันดับ 2 จากอาการกำเริบ
  2020-05-28 18:36
 • สธ.แจงปี 61 ทำหน้าที่จัดซื้อยาและวัคซีนแทน สปสช. ปัดตีกลับแผนจัดซื้อวัคซีนไข้สมองอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คณะทำงานฯ มอบกรมควบคุมโรคไปหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อเคาะจำนวนจัดหา และความจำเป็นขนาดโดสที่ต้องใช้ยืนยันไม่ขัดมติ ครม.เหตุวัคซีนไม่ได้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย
  2017-07-03 14:25
 • สธ.ส่งทีมสอบสวนโรค ควบคุมไข้หวัดใหญ่ เอช1 เอ็น 1 ใน เรือนจำนราธิวาส พบติดเชื้อ 379 คน ทุกคนได้รับยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 28 คน นักโทษกลุ่มเสี่ยง 72 คน ให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง สนับสนุนเจลล้างมือ ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ หน้ากากอนามัย ถุงมือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ห้องพยาบาลในเรือนจำ 
  2016-08-03 21:57
 • องค์การอนามัยโลก ระบุประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ส่งหนังสือขอความร่วมมือกระทรวงกลาโหม ยุติธรรม ศึกษาธิการ วัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร เร่งรัดเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนถึงฤดูการระบาดในช่วงต้นปี 2559 
  2015-12-14 14:15
 • บ้านเมือง - นครราชสีมา/ น.พ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (สคร.5 นครราชสีมา) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาวะโรคฤดูร้อน และการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะเด็กเล็กว่า ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนชื้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งประเทศอยู่ประมาณกว่า 3 หมื่นราย เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เช่น เดี๋ยวร้อนจัด ฝนตก กลางคืนเย็น และร้อนสลับอย่างนี้กะทันหัน แต่ประเด็นที่ให้ความสนใจเริ่มมีผู้เสียชีวิตเป็นไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นทางจังหวัดหรือพื้นที่ก็ไม่ได้
  2014-04-30 10:18
 • นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009สายพันธุ์ H1N1พบการระบาดเริ่มขยายจากพื้นที่ภาคเหนือ ลงมาภาคกลาง และเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่เก็บข้อมูลปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึง 4เมษายนที่ผ่านมา พบคนไทยที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ 2009แล้ว 26,645คน เสียชีวิต 35คน ในพื้นที่ 17จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ชัยนาท สมุทรปราการ จันทบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกำแพงเพชร
  2014-04-17 22:16
 • กรุงเทพธุรกิจ - กรมควบคุมโรคพบคนไทยป่วยไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 จำนวน 11,513 คน เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ช่วงม.ค.-ก.พ. เผย"เด็กเล็กอายุ 10-14ปี-ผู้สูงอายุ"เสี่ยงป่วย พบมากสุดพื้นที่ลำปาง-อุตรดิตถ์-พะเยา-เชียงใหม่ แนะวิธีป้องกันหมั่นล้างมือให้สะอาด ไอ จาม ปิดปากปิดจมูก นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากปลายฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤดูร้อน ช่วงเช้าอากาศจะเย็นแต่ช่วงบ่ายอากาศจะร้อน บางวันอาจมีหมอกลงหรือมีฝนตก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ อาจเจ็บป่วยด้วยอาการไข้หวัด ได้ง่าย
  2014-03-06 08:38
 • ไทยรัฐ - สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เผยข้อมูลอัตราการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ กลุ่มผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 0-4 ขวบ เตือนประชาชนป้องกันตนเอง หมั่นล้างมือ ดูแลสุขภาพ...
  2014-02-26 17:35
 • มติชน - เมื่อวันที่ 28 มกราคม นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็นนี้ สภาพอากาศจะแห้ง ความชื้นในอากาศจะลดลง ทำให้ประชาชนเสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน แต่โรคนี้ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉีดวัคซีนให้เฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากป่วยจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ในปี 2556 ตั้งเป้าฉีดทั้งหมด 3 ล้าน 4 แสนคน ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้
  2014-01-29 08:20
 • แนวหน้า - นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงและภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วมเกือบทั่วภูมิภาค ตามด้วยมีฝนตกหนักทางภาคใต้และสภาพอากาศหนาวจัดในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกหรือฤดูหนาวก็ตาม มักจะ พบปัญหาสุขภาพมาพร้อมกันเสมอ โดยเฉพาะการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย และเป็นปัญหาใหญ่ในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เนื่องจากจะมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ และอาจรุนแรงถึงขั้น เสียชีวิ
  2014-01-06 16:01
 • ข่าวสด - แพร่ - นางนงเยาว์ ดาวเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะตอนเช้ามีหมอกปกคลุมและอากาศหนาวเย็น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวมและโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย หากพบมีอาการไอ เจ็บคอ จามหรือมีน้ำมูกไหล ซึ่งเป็นอาการป่วยในเบื้องต้น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตามร่างกาย ดื่มน้ำอุ่น นุ่งห่มเสื้อผ้าหนาๆ ไม่ควรตากแดดตากลม และหากมีอาการป่วยรุนแรงให้รีบพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโดยเร็ว เพราะอาจเกิดภาวะ
  2013-12-07 09:59

Pages