โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 • สธ.พบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็งรวมกันปีละกว่า 89,000 คนโดยร้อยละ 37 อยู่ในวัยแรงงาน อายุไม่ถึง 60 ปี และพบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เหตุจากพฤติกรรมกินอาหารที่ไม่เหมาะสม และขาดการออกกำลังกาย แนะใช้“เทศกาลกินเจ”เป็นจุดเริ่มต้นปรับพฤติกรรมกินผักผลไม้ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารแต่ละมื้อ
  2014-10-05 17:43
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงคนไทย กินผักผลไม้น้อย ส่งผลให้ป่วยป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เร่งกระตุ้นคนไทยกินผักผลไม้ให้เพียงพอ ครบ 5 สี พร้อมย้ำล้างผักและผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
  2014-09-02 15:00
 • สสส. เปิดรายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อคร่าชีวิตคนไทยปีละ 3 แสน ไทยอาการหนักคนป่วยมากกว่าแนวโน้มทั่วโลก ป่วยไม่รู้ตัว พฤติกรรมแย่กินหวาน มัน เค็ม เกินมาตรฐาน 2 เท่า ไม่เคลื่อนไหว เร่งทุกหน่วยงานร่วมกระตุ้นคนเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
  2014-08-28 16:11
 • หมอจรัสเตือน NCDs อาจนำไทยสู่วิกฤติด้านสุขภาพ ขยายช่องว่างความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำมากไปอีก เหตุเป็นโรคที่ต้องรักษาดูแลตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายสูง แต่ระบบบริการสุขภาพไทยไม่เพียงพอ ถ้าประชาชนป่วยโรคนี้มากขึ้น จะทำให้เข้าไม่ถึงบริการ เกิดความถดถอยครั้งใหญ่ ชี้ต้องปรับทัศนคติ ค่าใช้จ่ายสุขภาพไม่ใช่ภาระ แต่คือการลงทุนเพื่อประชาชนสุขภาพดี ด้านดร.อัมมารเผยยุทธศาสตร์ NCDs ต้องเน้นป้องกันปฐมภูมิ แต่ไทยมีปัญหาปฐมภูมิในเขตเมือง ในพื้นที่ชนบทสธ.ทำได้ดี แต่กลับละเลยในเขตเมือง ทั้งที่ไทยจะเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น
  2014-08-16 21:13
 • ฐานเศรษฐกิจ - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยกินลูกพลับ มะละกอ สับปะรด และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวขณะท้องว่าง มีผลทำให้ระคายเคืองในกระเพาะอาหาร แนะนำให้กินในปริมาณที่เพียงพอในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยควบคุมน้ำหนักด้วย
  2014-02-19 13:48
 • ฐานเศรษฐกิจ - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยพระสงฆ์ร้อยละ 55 เสี่ยงป่วยด้วยโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ชวนคนไทยทำบุญตักบาตรด้วยเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มป้องกันการเกิดโรค
  2014-02-12 11:17
 • ฐานเศรษฐกิจ - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรุม เหตุกินมากเกินช่วงปีใหม่ แนะควบคุมน้ำหนัก ตามหลัก2:1:1 โดยเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไขมันมาก ย่อยยาก อาหารรส หวาน มัน เค็ม เน้นผักและผลไม้สด รสไม่หวานมาก พร้อมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเผาผลาญพลังงาน แถมสุขภาพดี
  2014-01-08 14:01
 • ข่าวสด - เวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอนิดเดียวก็เปลี่ยนผ่านข้ามปีแล้ว หลายคนใช้ปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งต่างๆ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเกิดสิ่งใหม่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถลืมได้ คือการดูแลสุขภาพ เพราะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะไปสร้างสิ่งต่างๆ ตามใจคิดนั่นเอง
  2014-01-02 14:45
 • มติชน - วันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพิธีวางพานพุ่มถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดยืนยาวขึ้น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71.1 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 78.1 ปี เพิ่มขึ้นจากในปี 2532 ผู้ชายอายุเฉลี่ย 65.6 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะนี้ประชาชนไทยร้อยละ 99.9 มีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยได้มากขึ้น
  2013-11-28 15:24
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพิธีวางพานพุ่มถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดยืนยาวขึ้น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71.1 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 78.1 ปี เพิ่มขึ้นจากในปี 2532 ผู้ชายอายุเฉลี่ย 65.6 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะนี้ประชาชนไทยร้อยละ 99.9 มีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยไ
  2013-11-28 10:38
 • เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี เผยความสำเร็จในการเจรจาผู้ประกอบการลดโซเดียมลง โดยมีแผนติดฉลากกำหนดปริมาณโซเดียมในอาหารเพื่อคนไทยปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูงและในอนาคตซองผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด จะมีข้อมูลหรือสัญลักษณ์กำหนดค่าปริมาณโซเดียมที่ผู้บริโภคได้ทราบและรับรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมตามปริมาณที่เหมาะสม
  2013-07-25 18:01
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้อง 10 ประเทศอาเซียนและทั่วโลก ร่วมออกมาตรการแก้ไขยับยั้งการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการประชุมเวทีโลก ว่าด้วยการเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประจำปี 2555 ชี้หากไม่เร่งแก้ไขโรคเหล่านี้จะสร้างความสูญเสียมหาศาล จะมีผู้เสียชีวิตถึง 41 ล้านคนในปี 2558 เฉพาะไทยสูญแล้วปีละกว่า 1.4 แสนล้าน
  2012-05-30 12:32

Pages