โรงงานวัคซีน

 • หนึ่งในข้อเรียกร้องที่กลุ่มชมรมแพทย์ชนบทเคลื่อนไหวต่อเนื่องช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือการแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดองค์การเภสัชกรรมที่ปลด "นพ.วิทิต อรรถเวชกุล" ออกจาก ผอ.องค์การเภสัชกรรมเมื่อกลางเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา
  2013-06-09 12:33
 • หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติตามคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ชนบท สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม และเครือข่ายผู้ป่วยโรคไต
  2013-05-25 14:28
 •   ปมฉาวองค์การเภสัชกรรม... กรณีปัญหาการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกล่าช้า...ส่อเค้าอาจมีการทุจริต โรงงานวัคซีนที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยอาคารผลิต อาคารสัตว์ทดลอง อาคารบรรจุวัคซีน อาคารประกันคุณภาพ อาคารระบบสนับสนุนฯ
  2013-05-23 12:56
 •   ปมฉาวองค์การเภสัชกรรม... กรณีปัญหาการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกล่าช้า...ส่อเค้าอาจมีการทุจริต โรงงานวัคซีนที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยอาคารผลิต อาคารสัตว์ทดลอง อาคารบรรจุวัคซีน อาคารประกันคุณภาพ อาคารระบบสนับสนุนฯ
  2013-05-23 12:56
 • หลังจากที่มีข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสำรองวัตถุดิบพาราเซตามอล 148 ตัน การก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก โรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีโรงงานแมส โปรดักซ์ชั่น โดย 2 กรณีแรกนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ชี้มูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) รับไปพิจารณาต่อแล้ว ถึงแม้ในตอนนี้จะยังไม่มีบทสรุปว่าใครผิดใครถูกหรือไม่อย่างไร แต่ล่าสุดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ได้ประชุมลับและมีมติเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556  เลิกจ้าง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผอ.อภ.
  2013-05-18 08:16
 • "หมอประดิษฐ" ไม่สนบอร์ด อภ.จะปลด "หมอวิทิต" ออกจากตำแหน่งหรือไม่ เพราะไม่กระทบต่อการเดินหน้าสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระบุที่ผ่านมาก็ล่าช้าอยู่แล้ว ยันไม่ได้ตั้งธงจะเปลี่ยนตัว ผอ.องค์การเภสัชฯ เตรียมเสนอบอร์ด อภ.รับฟังคำแนะนำจาก คกก.วัคซีน
  2013-05-15 16:18
 • กำลังเผชิญมรสุมศึกหนัก สำหรับ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เนื่องจากโดนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราที่ไม่ผ่านคุณภาพและอาจมีการฮั้วประมูล และยังมี ข้อกล่าวหาเรื่องการก่อสร้างโรงงานวัคซีนล่าช้ารวมถึงปัญหายา โอเซลทามิเวียร์ ยาโคลพิโดเกรลหมดอายุ
  2013-05-11 09:16
 • "ธาริต" โวยหมอวิทิตไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำกรณีทุจริตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อ้าง ผอ.อภ.ตั้งแง่ขอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ด้านทนายความหมอวิทิตเผยนั่งอยู่ด้วยตอนสอบปากคำ ลูกความให้ความร่วมมือดี เพียงแต่ต้องการให้ดีเอสไอระบุประเด็นที่ต้องการรู้ ก่อนจะมาชี้แจงด้วยตัวเองคราวหน้า "หมอประดิษฐ" ครวญไม่เคยกล่าวหา อภ. น้อยใจถูกหาว่าเป็นตัวก่อเรื่อง
  2013-05-09 11:36
 •   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เช่น การก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ยาพาราเซตามอล ทั้งเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและโรงงานผลิตและการก่อสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ ทางบอร์ด อภ.จะประชุมปลายเดือนนี้
  2013-05-09 11:24
 •  
  2013-05-08 09:26
 •   เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการตรวจสอบวัตถุดิบพาราเซตามอลของ หจก.พ. ระหว่างเดือน ม.ค. 2554-ก.ย.2555 จำนวน 386 ตัน ขายให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 148 ตัน โรงงานเภสัชกรรมทหาร (รภท.) 237.15 ตัน ในจำนวนนี้ 44 ตัน มีปัญหาทางกายภาพว่า วัตถุดิบ 44 ตัน ไม่ได้มีปัญหาทั้งหมดเพราะมีรุ่นที่ รภท. ตรวจวิเคราะห์ผ่านแล้วนำไปผลิตยา 23.65 ตัน ส่งคืน หจก.พ. 20.35 ตัน ทำลายไป 0.1 ตัน ขายต่อให้บริษัท ม. 7 ตัน ยังไม่ได้นำไปผลิตยา และขายให้บริษัท บ. 1 ตัน ใช้ผลิตยาแล้ว เหลืออยู่ที่ หจก.พ. 13.25 ตัน
  2013-05-07 16:01
 • หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งสำนวนคดีการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอล ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบอร์ด อภ. ที่เข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) และมาตรา 157 กฎหมายอาญา ดูเหมือนบรรยากาศจะยิ่งร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ
  2013-05-07 11:58

Pages