โรงพยาบาลขาดทุน

 • “หมอมงคล” ชี้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย ยังพัฒนาระบบบริการไม่ทันรองรับกับความต้องการของประชาชนตามสิทธิ แม้จะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่คนไทยควรได้รับการดูแลดีกว่านี้ ทุกวันนี้ยังมีปัญหาคิวนาน ผู้ป่วยล้น รพ. ขณะที่ผู้ให้บริการก็ภาระงานล้น ค่าตอบแทน สวัสดิการไม่พอ ไม่จูงใจ แนะรัฐต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ส่งเสริมบุคลากร ทั้งค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เพื่อให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของประชาชน เสนอทางออกต้องกระจายอำนาจ รพ.ออกนอกระบบ
  2015-07-29 13:13
 • นสพ.เดลินิวส์ : “นพ.อภิวัฒน์” เผยคนมา รพ.แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.เจ็บป่วยจริง 2.โรคที่ป้องกันหรือรักษาด้วยตนเองได้ 3.ไม่มีความจำเป็นต้องมา แต่มาเพราะสวัสดิการฟรี ระบุ ประเภทที่ 2 และ 3 เป็นปัญหามากในปัจจุบัน แต่สปสช.กลับถือเป็นผลงานทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา แจงขณะเดียวกัน สปสช.ยังมีวิธีจ่ายเงินซับซ้อน และขี้เหนียว ทำให้ รพ.ขาดทุน รักษามีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ไม่จ่ายให้ เช่น ไส้ติ่งแตก เข้าข่ายยิ่งรักษามากยิ่งขาดทุน
  2015-06-17 12:02
 • ‘นพ.อำนวย’ เผย สธ.จับมือ สปสช.แก้ไขปัญหา รพ.สังกัด สป.สธ.ขาดสภาพคล่อง แจงขณะนี้ สปสช.โอนงบเหมาจ่ายให้ รพ.ครบทุกเขตสุขภาพแล้วกว่า 39,700 ล้านบาท ค่าตอบแทน 3,000 ล้านบาท และอีก 464 ล้านบาท ใน รพ.เสี่ยงภัยทุรกันดารแล้ว ส่วน คณะอนุ กก.การเงินการคลังได้อนุมัติปรับเกลี่ยเงินในระบบของ รพ.สังกัด สป.สธ. 599 ล้านบาทไปยังเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 12 แล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ รพ.ชายแดน และภาคใต้มีการจัดสรรพยาบาลเพิ่มขึ้น 3,000 ตำแหน่ง เหตุอยู่ในพื้นที่ไม่สงบ 
  2015-04-26 10:39
 • ‘นพ.สุรเชษฐ์’ เผยการทำงาน สธ.-สปสช. มีทิศทางดีขึ้น ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา พร้อมสร้างระบบกำกับติดตามสถานะการเงินของ รพ.เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาเร็วขึ้น แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เผยปี 59 นอกจากได้งบรายหัวเพิ่ม 10,000 ล้านบาทแล้ว ยังได้งบสำหรับ รพ.ทุรกันดารเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท และงบสำหรับผู้สูงอายุ 600 ล้านบาท
  2015-04-21 13:34
 • ผอ.รพ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี วอนผู้บริหาร สธ. ดูแล รพ.ในกลุ่มพื้นที่ประชากรเบาบาง ชี้ไม่ได้เงินค่า Hardship เหตุ ไม่เข้าเกณฑ์เพราะมี  7-11 ในอำเภอ 2-3 แห่ง ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทุรกันดาร ส่งผลเจอปัญหาขาดทุน ค้างหนี้ อภ.ทุกปี ถามจะปล่อยไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหน
  2015-04-10 06:11
 • หมอรัชตะ เผยที่ประชุมบอร์ดสปสช.หารือปัญหารพ.ขาดทุน เห็นชอบให้ สป.สธ.และ สปสช.จับมือกับแก้ไขปัญหา ให้ความร่วมมือกับ คกก.แก้ปัญหารพ.ขาดทุนที่ตั้งขึ้นอย่างเต็มที่ มอบสปสช.เร่งรัดจัดสรรเงินกองทุนบัตรทองปี 58 ให้ถึงมือหน่วยบริการ 80% ในเม.ย.นี้ เน้นกลุ่ม รพ.พื้นที่เสี่ยง ทุรกันดาร ส่วนงบปี 59 ที่จะได้เพิ่ม 10,000 ล้านบาท ให้จัดสรรถึงหน่วยบริการเหมาะสม และมอบ สป.สธ.พัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้าน ‘นิมิตร์’ เน้น 2 น่วยงานต้องจับมือทำงาน ย้ำอย่ามองประชาชนเป็นแค่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ แต่ให้มองว่ามีส่วนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาระบบด้วย
  2015-04-04 09:55
 • นสพ.ไทยโพสต์ : สป.สธ.-สปสช. เปิดโต๊ะแถลงสงบศึก ตั้งคณะกรรมการร่วมเร่งรัดการใช้จ่ายงบ สุดชื่นมื่นได้งบปี 59 เพิ่ม สธ.ได้ 8,000 ล้านส่วน สปสช.ได้เพิ่มอีก 10,000 ล้าน รวมทั้งตั้งบอร์ดคนกลางทำผังระบบบัญชีบัตรทองขึ้นใหม่ หวังลดข้อขัดแย้ง สามารถตรวจสอบได้ในระยะยาว
  2015-03-27 20:47
 • "รมว.สธ." เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขหน่วยบริการสธ.ติดลบอีกรอบ หลังชุดแรกที่มี นพ.ยุทธ เป็นประธานลาออก เหตุประชุมนัดแรกล่ม ฝั่ง สป.สธ.บอยคอตไม่ร่วม ส่วนชุดใหม่ ตั้ง ‘นวพร เรืองสกุล’ อดีตเลขาธิการกบข. เป็นประธาน นพ.มานิต อดีตรองปลัดสธ. เป็นกรรมการ ร่วมกับผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สตง. และให้ ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพ และประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ สปสช.เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
  2015-03-25 21:25
 • นสพ.คมชัดลึก : คำต่อคำ นพ.ณรงค์ เปิดใจหลังบุคลากรสธ.ให้กำลังใจเมื่อ 12 มี.ค. สวนกลับใครกันแน่ที่ไม่ทำตามนโยบาย เคยเสนอนโยบายพัฒนาการเด็กแต่ถูกเมิน แฉ การแต่งตังผู้บริหารสธ.ระดับสูง ที่ถูกที่ปรึกษารมต. 6 คนล้วงลูก จนไม่สามารถตั้งผู้ตรวจราชการได้ครบ ปัดสธ.จ้องรวมเงินมาไว้ส่วนกลาง ยืนยันต้องตรวจสอบงบบัตรทอง
  2015-03-13 18:36
 • อดีตปลัดกระทรวงแนะ "สธ.-สปสช." ยอมรับโมเดลการบริหารงบประมาณระบบสุขภาพจากคนกลาง ชี้ ชุด คณิศ ถือว่าเป็นกลางศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ปัญหาขัดแย้งมีข้อยุติ แต่ส่วนตัว อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบริหารงบ แจงถ้ายังจัดการเหมือนเดิม ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่เกิดขึ้น ยันไม่มีเหตุผลเพียงพอปลดปลัดสธ.เหตุขัดแย้งเรื่องแนวคิดต่างกันเท่านั้น เสนอยกเรื่องที่เห็นร่วมกัน เช่น พัฒนาการล่าช้าเด็กไทย มาเป็นวาระหลักบริหารร่วม รมว.-ปลัด
  2015-03-02 19:51
 • “หมอชาญชัย” ยัน รพ.เกาะสมุยไม่ขาดทุน เหตุมีรายรับจากกองทุนอื่นช่วยสนับสนุน แถมตั้งอยู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มจากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารักษา เฉลี่ยร้อยละ 15-20 ของผู้ป่วยทั้งหมด ชี้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคืองบประมาณน้อย ยอมรับงบเหมาจ่ายรายหัวที่รพ.เกาะสมุยได้รับไม่เพียงพอ เหตุมีประชากรน้อย งบจำกัด แถมต้นทุนบริการสูง หากบริการเฉพาะผู้ป่วยบัตรทอง รพ.ไปไม่รอด ขณะที่แหล่งข่าว รพ.สมุทรสาคร เผย ปัจจุบันพ้นวิกฤตขาดสภาพคล่องแล้ว พร้อมแจงต้นเหตุเกิดจากภาระก่อสร้างอาคาร 300 ล้านบาท ประกอบกับไม่มีความชัดเจนจำนวนงบบัตรทองที่ รพ.จะได้รับ ส่งผลกระทบ รพ.  
  2015-01-28 21:08
 • นพ.วชิระ เผย สธ.เตรียมงบ 1,000 ล้านบาท ในปี 59 ช่วยเหลือรพ.ชายแดน แจงรพซในจ.น่าน ถูกเรียกเงินคืนจากสปสช.ทุกปี อ้างผลงานไม่พอ ส่งผลกระทบการให้บริการประชาชน สร้างความลำบากให้รพ. ด้าน นพ.สสจ.น่าน แจง รพ.ในจ.น่านมีปัญหาขาดทุนมาตลอด แต่ปรับระบบ พี่ช่วยน้อง จัดระบบการเงินการคลังรูปแบบใหม่ ลดรายจ่าย ปรับรูปแบบกระจายเงินตามความต้องการรพ. ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตรพ.ขาดทุนได้ แต่ไม่มั่นใจสถานะการเงินรพ.ในจ.น่านจะคงอยู่ระดับดีได้อีกนานหรือไม่ เหตุการจัดสรรเงินบัตรทองยังมีวิธีการหลายเรื่องที่ไม่เหมาะสม
  2015-01-27 18:05

Pages