โรงพยาบาลขาดทุน

 • สปสช.เผย รมว.สธ.มอบสปสช.หารือรพ.สังกัด สป.สธ. 136 แห่งที่มีปัญหาวิกฤติการเงินระดับรุนแรง ศุกร์ที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหารพ.ขาดทุนร่วมกัน พร้อมกำชับให้หาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่เป็นภาระรพ. ไม่กระทบประชาชน
  2014-12-09 17:33
 • รพช.-รพ.สต. ยื่นหนังสือ รมว.สธ. แก้ไขปัญหา รพ.ขาดทุน แจงมีรพช.ขาดทุนรุนแรงกว่า 100 แห่ง รพ.สต. กว่า 2,900 แห่ง เป็นปัญหาค้างคามานาน เสนอ 3 ข้อ ให้ รมว.สธ. ปลัดสธ. และเลขาธิการสปสช. แก้ไข 1.เปลี่ยนจากส่งงบตรงไปที่รพ.ให้ส่งตรงไปที่เขตแทน 2.จัดสรรงบ fix cost ทุกปีเพื่อช่วยรพ.ขาดสภาพคล่อง 3.แยกงบเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว กลับไปใช้ พ.ร.บ.เงินเดือนเหมือนเดิม
  2014-12-08 19:11
 •  เขต 8 โชว์ 4 แนวทางลดปัญหารพ.ขาดทุน สธ.ชูเป็นต้นแบบขยายใช้กับเขตสุขภาพอื่น ใช้มาตรการบริหารพลาด ตัดค่าตอบแทน
  2014-05-12 07:12
 • นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า จากนโยบายของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในการแก้ปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการ โดยให้มีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เพื่อคำนวณรายรับ รายจ่าย และหาว่าต้นทุนของหน่วยบริการเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้นำมาวางแผนปรับระบบบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สปสช.และสธ.ได้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยจากข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค.2555-มิ.ย.2556 จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โดยจัดกลุ่มร.พ.เป็น 6 กลุ่มตามขนาดร.พ.
  2013-08-20 16:33
 • สธ.สำรวจ รพ.ในสังกัดกว่า 900 แห่ง พบขาดสภาพคล่องเรื้อรังลดลงจาก 41 แห่งปี 2555 เหลือ 20 แห่งปี 2556 คาด 3 ปีปัญหาคลี่คลาย
  2013-08-16 11:16

Pages