โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชวนชาวไทยร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ“กดด้วยใจ...ใครๆ ก็ทำได้” ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์ทุกเครือข่าย *948*4848*100# กดโทรออก เข้าโครงการ “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใน “อาคาร ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย”
  2017-07-20 12:48
 • รพ.จุฬาลงกรณ์ โชว์นวัตกรรมส่องกล้องรักษาผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรงแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “รพ.จุฬาลงกรณ์ ส่องกล้องรักษาโรคหืด แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย” เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรง
  2017-03-05 13:35
 • สธ.บรรจุวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเป็น Service Plan ให้มีปฏิบัติใน รพ.ทั่วประเทศ หลังพบผู้ป่วยวัดความดันที่ รพ.ก่อนพบแพทย์มีค่าสูงกว่าความเป็นจริงถึง 30% เหตุ เหนื่อย เครียด ส่งผลแพทย์ให้ยาเกินจำเป็น ชี้การวัดความดันเองที่บ้านจะช่วยเตือนคุมระดับความดันโลหิต ปี 59 จับมือ คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ทำวิจัยใน 84 รพ. ระดมทุนซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตให้ รพ.เพื่อให้ผู้ป่วยไปวัดเองที่บ้าน 7 วันก่อนพบแพทย์ พร้อมวัดซ้ำที่ รพ.เพื่อเก็บข้อมูล
  2016-08-10 21:41
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดโครงการผ่าตัดแก้ไขจอตาลอกหลุด ให้บริการแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ 84 ราย
  2016-07-13 17:32
 • “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดรับผู้ป่วยยากไร้ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ อายุตั้งแต่ 50-75 ปี ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จำนวน 284 ราย คัดกรองมะเร็งลำไส้ช่วยชีวิตฟรี
  2016-06-24 23:24
 • จากปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติ ช็อก เหนื่อยมาก หัวใจหยุดเต้น ซึ่งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แสดงจากการวิจัยแล้วว่าไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดการรักษาและการวินิจฉัยได้ง่าย หรือแม้แต่การทำหัตถการฉุกเฉินก็จะมuภาวะแทรกซ้อนชัดเจนมากกว่าในคนไข้ที่ไม่ได้รับการอัลตร้าซาวด์ พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล แพทย์ รพ.จุฬาฯ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็น textbook ครั้งแรกของคนไทย บรรจุหลักสูตรเป็นคู่มือแพทย์ฉุกเฉิน ลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการผู้ป่วย
  2016-05-31 17:39
 • อาจารย์จุฬาฯ ปั้นแอพพลิเคชั่น ‘Resus Ultrasound’  เผยเป็น Interactive Textbook ครั้งแรกของคนไทยบน App Store สำหรับให้แพทย์ใช้ศึกษาหรือเป็นคู่มือการใช้อัลตร้าซาวน์ในห้องฉุกเฉิน หวังเป็นคู่มือช่วยลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการคนไข้
  2016-05-21 17:46
 • แพทย์ เผย ร้อยละ 8 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในไทยมีอายุน้อยกว่า 40 ปี พบแนวโน้มอุบัติการณ์โรคในกลุ่มคนวัยทำงานและวัยกลางคน หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “โรคพาร์กินสัน” ผ่านหูกันมาบ้าง และคนทำงานจนถึงคนวัยกลางคนคงคิดว่าโรคนี้ยังเป็นโรคที่ไกลตัว ที่เกิดขึ้นกับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่คุณกำลังคิดผิด
  2016-05-10 12:42
 • ในที่สุด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มทยอยเปิดให้บริการ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นอาคารที่รวบรวมบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรภายในตึกเดียว หรือ "one-stop service" ด้วยการบริการแบบพรีเมียม (premium hospital) หรือบริการด้วยคุณภาพระดับสูง ผ่านวิสัยทัศน์ "จุดเปลี่ยนแห่งมิตรภาพ การบริการสุขภาพของคนไทยทุกชนชั้น สู่มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนสัมผัสได้ ด้วยหัวใจกาชาด"
  2016-01-17 19:38
 • นสพ.ไทยโพสต์ : รพ.จุฬาฯ เปิดใช้อาคาร "ภูมิสิริมังคลานุสรณ์" เน้นบริการสุขภาพคนไทยทุกชนชั้น ไม่ว่ายากดีมีจนสามารถเข้าถึงได้ เผยห้องพักคนไข้ในมีตั้งแต่คืนละ 800 จนถึง 12,000 บาท
  2016-01-15 12:47
 • การช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีวิกฤต หากได้รับการการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง จะช่วยลดอัตราตายหรือความพิการต่อผู้ป่วยได้เช่นกัน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิประเทศญี่ปุ่นหรือสวีเดน จะมีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ติดตั้งตามที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว เครื่อง AED ยังมีอยู่แค่ในวงจำกัด ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวิกฤตแบบครบวงจร ด้วยการติดตั้งเครื่อง AED ตามจุดต่างๆ ทั่วโรงพยาบาล พร้อมเปิดตัวมอเตอร์แล้นท์ หรือรถจักรยานยนต์กู้ชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะที่การจราจรแออัด
  2015-10-25 08:20
 • ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย เตรียมโชว์ “อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง” อุปกรณ์การแพทย์ที่คิดค้นโดยแพทย์ไทย เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว ผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดรูรั่วและลดภาวะแทรกซ้อน เผยใส่ให้กับผู้ป่วยแล้ว 50 ราย ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 
  2015-08-17 12:01

Pages