โรงพยาบาลชลบุรี

  • สธ.พร้อมเร่งเดินหน้านโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง พัฒนาระบบบริการที่ดีเพื่อประชาชน  มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการ 3 เรื่องคือ “ได้พบหมอ รอไม่นาน และระบบยาเดียวกัน” เน้นเป้าหมายที่คุณภาพ ความปลอดภัยในการบริการดูแลผู้ป่วย ส่วนที่โรงพยาบาลชลบุรี ก้าวหน้าไกล จะขอรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เจซีไอ ของสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2558 หลังผ่านการรับรองมาตรฐาน เอชเอ ของไทยแล้ว เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข 
    2014-06-28 10:49
  • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาค ให้สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บางโรคที่อวัยวะสำคัญประสบปัญหาล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพการทำงาน เช่น ไตวาย ตับวาย หัวใจล้มเหลว และอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อยืดชีวิตหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยวิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ให้ใหม่ ซึ่งเป็นการรักษาที่ได้ผลดี มีความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับบริการใกล้บ้านที่สุด ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยร่วมมือกับสภากา
    2013-12-13 11:28

Pages