โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 • สสส.จับมือ สธ. ม.เกษตรฯ ชวนชมนิทรรศการมิติใหม่ของการออกแบบโรงพยาบาลเพื่อชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยแนวคิด “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เปลี่ยน โฉม 10 โรงพยาบาลชุมชนฯ นำร่อง พร้อมบริการหลังปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นมิตร ดูแลกาย ใจพร้อมกัน ปี 62 นี้
  2018-08-09 15:52
 • โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พลิกฟื้นสถานการณ์ทางการเงินจากวิกฤตขาดทุนระดับ 7 จนเหลือเงินเก็บ 16 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 2 ปี
  2017-06-23 22:38
 • ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ ให้เป็น รพ.ชุมชนที่สง่างาม สมพระเกียรติ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี
  2017-06-23 22:14
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 10 แห่งทั่วประเทศ ให้มีอัตลักษณ์ “เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล” โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ร่มรื่น สะอาด และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่
  2016-11-12 16:45
 • , ,
  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับ ทพ.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  2016-08-24 02:03
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ สสส.และ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” มีความโดดเด่นเป็นโรงพยาบาลชุมขนแบบอย่างที่มีอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560
  2016-08-23 13:38