โรงพยาบาลตำรวจ

 • ครม.มีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลตำรวจเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข
  2019-10-30 19:04
 • โรงพยาบาลตำรวจดันโครงการป้องกันและดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนช่วยลดอัตราการตายจากผู้สูงวัยที่กระดูกหัก เตือนกลุ่มอายุเสี่ยงต้องใส่ใจ และรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับรางวัล เหรียญทองในระดับนานาชาติ (International osteoporosis foundation) และรางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐเมื่อปี 2559
  2017-03-08 11:02
 • นสพ.คมชัดลึก : แพทยสภามีมติให้คณะแพทย์ ม.สยาม จัดหาโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้นักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติงาน โดยต้องเสนอขอความเห็นชอบภายในธันวาคมนี้ พร้อมให้งดรับนักศึกษาปี 60 ไปก่อน ส่วนการรับนักศึกษาของกลุ่ม กสพท.เข้าคณะแพทย์ปี 59 สามารถดำเนินการได้ปกติ
  2015-12-03 14:43
 • นสพ.เดลินิวส์ : ผบ.ตร.สั่งตั้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลัง รพ.ตำรวจยกเลิกความร่วมมือ หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับชั้นคลินิก กับคณะแพทย์ ม.สยาม เพื่อหาที่มาที่ไปของโครงการและแนวทางแก้ไขเยียวยา
  2015-11-28 12:03
 • นสพ.เดลินิวส์ : ช่วงปี 56 เกิดแนวคิดร่วมมือทำงานกันของ 2 องค์กร หนึ่งคือหน่วยงานรัฐ อีกหนึ่งคือหน่วยงานเอกชนที่มีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมและวงการสาธารณสุขให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพการรักษาที่ดี และเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วยการสร้างแพทย์ใหม่ๆ ขึ้นมา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัยสยาม คือ หน่วยงานเอกชนที่มีความเห็นพ้องกัน ณ ขณะนั้นดำเนินการภายใต้โครงการ "40 ปี ม.สยามความพร้อมสร้างแพทย์คุณภาพสู่ AEC"
  2015-11-27 15:51
 • รพ.ตำรวจยกเลิกความร่วมมือคณะแพทย์ฯ ม.สยาม ในการเป็นสถานที่เรียนระดับชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 หลัง ม.สยามเปิดเปิดรับ นศ.แพทย์เมื่อปี 56 และรุ่นแรกต้องเรียนหลักสูตรคลินิกต้นปี 59 นี้ ด้านแพทยสภาแก้ปัญหาประสานจัดหาสถานที่ศึกษาต่อระดับคลินิกให้ และให้ ม.สยามงดรับ นศ.แพทย์ชั่วคราว
  2015-11-21 14:06
 • ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หรือแม้การตรวจหาความสัมพันธ์ของความเป็นพ่อแม่ลูก  การตรวจ “ดีเอ็นเอ” จะถูกกล่าวถึงทุกครั้ง และดีเอ็นเอที่ว่านี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร น่าเชื่อถือได้แค่ไหน และผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจหาดีเอ็นเอมีการทำงานอย่างไร พ.ต.อ.วาที อัศวุฒมางกุร หัวหน้ากลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับงานตรวจหาดีเอ็นเอมานานถึง 17 ปี จะมาไขข้อข้องใจเรื่องของดีเอ็นเอ
  2015-10-11 12:55