• Tuesday, January 29, 2019
    15:16
    จิตอาสาผู้ติดเชื้อเอชไอวี รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เผย 15 ปี “ชมรมเพื่อนที่รู้ใจ” รุกดูแลจิตใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อนช่วยเพื่อนให้คำปรึกษา ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300 คน เน้นปรับวิธีคิด สร้างพลังให้ก้าวต่อ ส่วนด้านการรักษามีกองทุนบัตรทองคอยดูแล สิทธิประโยชน์ครอบคลุม พร้อมสะท้อนชีวิตช่วงติดเชื้อเอชไอวี 20 ปีที่แล้ว ก่อนมียาต้านไวรัส ทั้งมืดแปดด้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แต่หลังระบบบัตรองครอบคลุม ช่วยเข้าถึงการรักษา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
    2019-01-29, 15:16

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
21 ชั่วโมง 33 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
1 วัน 10 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 10 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 15 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ClintonEmory
21 ชั่วโมง 33 นาที ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
1 วัน 10 นาที ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
1 วัน 10 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
1 วัน 15 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน