โรงพยาบาลพุทธโสธร

  • รพ.พุทธโสธร เผยแนวทางดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการจนได้รางวัลดีเด่น ชี้ต้องให้ความสำคัญเพราะถือเป็นช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนแล้วนำกลับมาปรับปรุงระบบบริการ และอีกปัจจัยสำคัญคือการทำงานร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด
    2019-12-25 19:23
  • “อนุทิน” เปิด “มหกรรมรวมพลังกลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่” หนุนเพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัล “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น” รพ.พุทธโสธร คว้าอันดับ 1 ประเภท รพศ./รพท. ขณะที่ “รพ.รือเสาะ” คว้าอันดับ 1 ประเภท รพช. และมอบเกียรติบัตร 11 ต้นแบบ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
    2019-11-26 11:24