โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและคณะฯ มาเยี่ยมชมศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เนื่องในโอกาสที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยไนจีเรียจำนวน 2 รายที่ได้รับสารพิษได้ทันท่วงที ในขณะนั้นศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเป็นที่เดียวในโลกที่มียาพร้อมใช้งาน การช่วยเหลือข้ามทวีปในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
  2018-02-10 20:51
 • UHOSNET ชี้แยกเงินเดือนบุคลากรจากงบเหมาจ่ายรายหัวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการเงินของโรงพยาบาล แถมส่งผลด้านลบทางการเงินแก่โรงพยาบาลสังกัด สธ.437 แห่ง และนอกสังกัด สธ.อีก 239 แห่ง แนะหามาตรการลดผลกระทบก่อนบังคับใช้กฎหมาย
  2017-11-05 14:30
 • กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี พัฒนาหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมส่งฝึกประสบการณ์จริงในคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ ดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุมทุกครอบครัว 6,500 ทีม ในปี 2569 ร่วมทีมสหวิชาชีพ “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม”
  2017-05-18 19:56
 • รพ.รามาธิบดีแถลงความสำเร็จ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง ชี้ปลอดภัยสูง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน แม่นยำ ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง โรคลมชักในสมอง หรือภาวะพาร์กินสันที่กินยาแล้วไม่ดีขึ้น ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ระบุเป็นความสำเร็จครั้งแรกของไทยและของเอเชียที่สามารถทำได้สำเร็จ
  2017-05-10 12:04
 • รพ.รามาธิบดีใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแห่งแรกในไทย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ไขสันหลัง กระดูกสันหลังและเส้นประสาท เพิ่มความแม่นยำ ลดระยะเวลาผ่าตัด
  2016-12-02 08:33
 • โครงการวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตสำหรับคนไทย เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ ตื่นตัว ในการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไต นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังนี้
  2016-08-01 15:01
 • อดีตเราจะรู้เพียงว่าเด็กที่เกิดมาในกลุ่มออทิสซึม พัฒนาการล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง และพิการซ้ำซ้อน อาจมีสาเหตุมาจากโครโมโซมที่ผิดปกติของพ่อแม่ แม้สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ แต่ไม่สามารถเจาะลึกลงไปว่า โครโมโซมคู่นั้นมีความผิดปกติอย่างไร ปัจจุบัน รพ.รามาธิบดี สามารถพัฒนาวิธีตรวจโครโมโซมด้วยวิธี โครโมโซมอะเรย์ (Coromosomal Microarray: CMA) วิธีการตรวจโครโมโซมที่มีความละเอียดสูงได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  2016-04-02 19:15
 • หนุนสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพคุ้มครองรักษาโรคหายาก ระบุแม้เป็นกลุ่มโรคที่พบน้อยราว 1 ใน 2,000 คนของประชากร แต่หายารักษายากและโรคมีความรุนแรง ในไทยมีผู้ป่วยโรคหายากหลายหมื่นคน แนะภาครัฐหนุนนโยบายสนับสนุนการรักษา ทั้งการวินิจฉัยโรคและระบบส่งต่อ การสำรองยา ตรวจคัดกรองโรคทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำในครอบครัว ชี้หากหลักประกันสุขภาพคุ้มครองจะช่วยลดภาระให้ครอบครัวได้
  2016-03-02 12:06
 • โรงเรียนพยาบาลรามาฯ วางกรอบนโยบายคู่ขนาน เพิ่มผลิตพยาบาลวิชาชีพทั่วไปชดเชยการขาคแคลน พร้อมมุ่งพัฒนาพยาบาลวิชาชีพขั้นสูงระดับวุฒิบัตรหรือผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (APN) รับมือ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์” ในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดจำนวนผู้สูงอายุพุ่งกว่า 14 ล้านคน ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลผู้ป่วย ช่วยลดภาระแพทย์ ลดภาระรายจ่ายภาครัฐ และเพิ่มคุณภาพการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
  2016-02-03 13:44
 • เด็กหญิงนันท์นภัส ทับทิมศรี น้องพั้นซ์ เด็กน้อยอายุ 11 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกขาซ้าย ที่ได้รับผ่าตัดแบบใหม่ โดยไม่ต้องตัดขาซ้ายทิ้ง โดยได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดระดับประเทศ
  2015-11-11 15:36
 • RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ “ME3” เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้แก่บุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 13-14 ตุลาคม 2558
  2015-10-08 16:42
 • ร.พ.รามา ร่วมมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เปิดตัวแอพพลิเคชัน "rama appointment" เพิ่มช่องทางให้คนไข้แจ้งเลื่อนนัดหมอผ่านสมาร์ทโฟน ระบุช่วยอำนวยความสะดวก 24 ชั่วโมง-ลดเวลา ตั้งเป้าผู้ป่วยนอก 20% จาก 5-7 พันคนต่อวันโหลดใช้งาน เล็งต่อยอดเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรับบริการสิทธิรักษาพยาบาล
  2015-08-30 16:33

Pages