โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดงานสัมมนา "ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูล สุขภาพไทย" ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ในเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพโดยการใช้มาตรฐาน HL7, HL7 CDA และรหัสยามาตรฐานไทย
  2013-08-20 10:06
 • ในช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดได้บ่อยก็คือ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นที่กำลังเร่งแก้ปัญหา เพราะภัยนั้นทำให้ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตได้
  2013-08-17 08:56
 •  
  2013-03-05 14:47
 • WHO เตรียมยกให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของประชากรโลก ไต่อันดับขึ้นมาจากอันดับ6 หลังทุกประเทศลดการสูบบุหรี่ไม่ได้ แพทย์รามาฯแนะผู้ป่วยออกกำลังกายไทชิ ซี่กง ช่วยให้การรักษาโรคดีขึ้น เตรียมจัดสาธิตในวันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก 11 พ.ย.นี้
  2012-11-05 14:49
 • ทัวร์สุขภาพ "กัมพูชา-เวียดนาม" ทะลักรักษา รพ.รัฐชื่อดังไทย เหตุเชื่อมั่นคุณภาพ ราคาถูก แพทย์โอดเบียดคิวผู้ป่วยไทยภาระงานเพิ่ม "แพทยสภา-รพ.รามาธิบดี" เร่งหารือแก้ไขหวั่นเปิดอาเซียนผู้ป่วยเพื่อนบ้านเข้ารักษาไทยเพิ่มผู้ป่วยล้นรพ.
  2012-09-10 09:46
 • รพ.ดังเมินนโยบายรัฐบาล ไม่เก็บ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่เริ่ม 1 ก.ย.นี้ อ้างยังไม่มีความพร้อม ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย
  2012-09-01 08:14
 • แม้จะเป็นที่ทราบกันดีสำหรับคุณประโยชน์หลากหลายด้านของแสงแดด โดยเฉพาะ วิตามินดี ที่มีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพความแข็งแกร่งของกระดูก ห่างไกลจากภาวะกระดูกพรุนได้ในระยะยาว แต่กระนั้น แสงแดดก็ยังเป็นที่หวาดหวั่นของสาว ๆ ที่กลัวจะมาทำร้ายผิวสวยให้หมองคล้ำหลายคนจึงมักหลบเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดด  อีกทั้งความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองก็มีส่วนส่งผลต่อการได้รับประโยชน์จากแสงแดดน้อยลง!
  2012-06-03 11:19
 •   มีให้เห็นไม่บ่อยครั้งนักสำหรับความร่วมมือที่มากกว่าด้านวิชาการระหว่างสองหน่วยงานด้านการแพทย์ชั้นนำของไทยอย่างโรงพยาบาล การเดินหน้าสู่เส้นทางความร่วมมือในแบบ Partnership Strategy เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ เหลือเพียงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อประสานการทำงานของทั้งสองฝ่าย อะไรเป็นจุดเริ่มของการจับมือกันครั้งนี้เพื่อเดินไปข้างหน้า ที่ต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์  (Win-Win) 
  2012-06-03 11:13

Pages