โรงพยาบาลละงู

  • ผอ.รพ.ละงู ห่วงนโยบายผลิตแพทย์เฉพาะทาง หาก สธ.มุ่งเน้นหวั่นกระทบผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ชี้ต้องทำให้เกิดความสมดุลในการผลิตแพทย์ ระบุแนวคิดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุขภาพเป็นเรื่องดี หวังอนาคตลดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ
    2016-11-15 13:49
  • เชื่อว่าปัญหาขยะ ยังคงเป็นตัวการหลักที่สร้างภาระให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาล ที่พ่วงมากับขยะติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมากจำนวนมาก ที่ รพ.ละงู  อำเภอละงู จังหวัดสตูล ก็เช่นกันประสบปัญหาขยะมีเป็นจำนวนมากถึง 150 กิโลกรัมต่อวัน จึงต้องหาวิธีกำจัดขยะด้วยตนเอง
    2014-07-20 14:07