โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต

  • ผอ.รพ.ป่าตองกระทุ้งรัฐหาแนวทางชัดเจนว่าจะทำอย่างไรกับลูกแรงงานข้ามชาติที่คลอดแล้วถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล หวั่นอนาคตจะเจอปัญหาคนไร้สัญชาติอีกเป็นล้าน ชี้นโยบายขายบัตรประกันสุขภาพราคาถูกเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ สุดท้ายระบบจะพังทั้งประเทศ จี้นายจ้างร่วมรับผิดชอบช่วยจ่ายค่าประกันด้วย
    2017-02-07 11:14
  • รอง นพ.สสจ.ภูเก็ตแจงกรณีไม่ขายบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติตั้งครรภ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หากท้องแล้วทำงานอาจเสี่ยงแท้งได้ ย้ำหลักการต้องซื้อก่อนท้อง ไม่ใช่ท้องแล้วมาซื้อเพื่อใช้สิทธิทำคลอด ชี้ปี 2559 แบกภาระค่ารักษาพยาบาลต่างด้าวกว่า 60 ล้านบาท กระทุ้งขึ้นราคาบัตรประกันสุขภาพเท่าหรือมากกว่างบรายหัวบัตรทอง
    2016-12-17 11:45
  • รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า มวล.ได้ตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงขณะนี้มีนักศึกษา 6 ชั้นปี รวม 287 คน ซึ่งที่ผ่านมา มวล.ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง เพราะไม่มีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งโรงพยาบาลวลัยลักษณ์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกนักศึกษาแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน และทำงานวิจัยด้านการแพทย์ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างแพทย์เฉพาะทางในภาคใต้ โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบฯก่อสร้าง 2,000 กว่าล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
    2013-09-02 09:40