โรงพยาบาลอุ้มผาง

 • “หมอวรวิทย์” ผอ.รพ.อุ้มผาง ชี้ กองทุนคืนสิทธิช่วยให้ผู้มีปัญหาสถานะทั่วประเทศเข้าถึงบริการ ชาวบ้านรู้สึกไม่ถูกรัฐทอดทิ้ง เปรียบงบประมาณเป็นแหล่งทุนช่องทางที่ 4 เสริมสภาพคล่องโรงพยาบาล ลดภาระค่าตอบแทน-สาธารณูปโภค
  2017-07-24 23:50
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาการตรวจรักษาทางไกล โรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดาร "พี่หมอช่วยน้องหมอ" ปรึกษาการวินิจฉัยและคำแนะนำแนวทางการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เห็นภาพผู้ป่วยอย่างชัดเจน เพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่รับบริการ นำร่องที่โรงพยาบาลแม่สอดและอุ้มผาง จ.ตาก ครั้งแรกในประเทศ
  2017-06-02 16:38
 • ผอ.รพ.อุ้มผาง หนุนหลักการแก้กฎหมายให้สิทธิบัตรทองทุกคนบนแผ่นดินไทย ชี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของโลก เป็นการทำ CSR ที่ฉลาดที่สุดและยังส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคอีกด้วย
  2017-05-06 00:27
 • หมอวรวิทย์ รพ.อุ้มผาง เผยโครงการบริจาคยาเหลือใช้ได้รับการตอบรับดี ชวนบริจาคสิ่งของเหลือใช้อื่นๆ เพิ่ม อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หนังสือนิทาน อาหารหรือแม้แต่ตุ๊กตา โดยเฉพาะผ้าอ้อมเด็กยังต้องการอีกเยอะ เผยเจอพ่อแม่บางรายเอาผ้าเก่าขึ้นรามาทำผ้าอ้อม
  2016-05-29 11:28
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : แม้ว่าการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ จะเดินทางมาไกลหลายทศวรรษ ความก้าวหน้าของกฎหมายและการรับรู้ของผู้คนจะดีขึ้นตามลำดับ แต่คนที่ตกอยู่ในวังวนนี้ยังคงมีอยู่ไม่น้อยและในเงื่อนไขที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากจะเป็นโจทย์ใหญ่ ของนักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังสร้างความหนักใจให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือคุณหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลชายแดน
  2015-09-27 13:59
 • นสพ.มติชน : นพ.วชิระ ยัน ไม่ใช่หนังสือยกเลิกขึ้นทะเบียนบัตรทอง แต่ต้องการบอกว่า หน้าที่นี้เป็นของสปสช.ตามกม.หลักประกันสุขภาพ หลังบอร์ดสปสช.ยกเลิก สสจ.ไม่ให้เป็นสาขาจังหวัด หากสปสช.มีข้อจำกัดจะขอความร่วมมือกับสธ.เพื่อให้ให้รพ.สธ.ทำหน้าที่ขึ้นะเบียนต่อก็ไม่ขัดข้อง ไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวประกัน และไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่ม ด้าน ผอ.รพ.อุ้มผาง แจงขึ้นทะเบียนที่รพ ประชาชนสะดวกที่สุด รพ.มีระบบรองรับ ดีกว่าไปที่อื่น จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน รพ.ทำมานาน ไม่ได้ถือเป็นภาระหนักหนา วอน สธ.-สปสช. เลิกทะเลาะกัน
  2015-02-04 10:29
 • เป็นที่ทราบกันดีว่า รพ.อุ้มผาง เป็นหนึ่งในรพ.ชายแดนหลายแห่ง ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษ เนื่องจากประชากรในพื้นที่กว่าครึ่งไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ ซึ่งรพ.อุ้มผางได้แบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะในรพ. ไม่รวมการดูแลภายนอกรพ. ที่มีโครงการเชิงรุก ในรพ.สต. หรือในสุขศาลาพระราชทาน เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์” ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี และรพ.จะมีหนี้ต่างๆ สะสมขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการภายในรพ.นั้น จะใช้หลักการว่า จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อทำแล้ว จึงค่อยไปขอรับการช่วยเหลือจากคนอื่น
  2015-01-15 16:38
 • มติชน : สธ.เดินหน้าทำหนังสือร้อง 'พล.อ.ประยุทธ์' ตรวจสอบการเงิน สปสช.แล้ว หมออุ้มผางแจง จ.ม. ส่งตรง'หมอรัชตะ' ชี้ไม่ได้ถูกบังคับโจมตีการจัดสรรเงิน สปสช. แต่เป็นปัญหาขาดทุนจริง
  2014-12-15 09:29
 • “นพ.วรวิทย์” ผอ.รพ.อุ้มผางเขียนจม.ส่งตรงถึง รมว.สธ. ยันไม่ได้รับแรงกดดันจากใครทั้งสิ้น และไม่ได้เลือกว่าจะอยู่ข้างใด เผยผู้บริหารสปสช.ชุดใหม่ไม่เคยสำรวจปัญหาแต่ละพื้นที่ต่างกัน พื้นที่อุ้มผางเป็นคนไทยแต่ตกหล่นไม่ได้รับการพิสูจน์สิทธิ์ ไม่ใช่คนสัญชาติอื่นอย่างที่เข้าใจ แจงเคยพูดในหลายเวทีขอให้สปสช.เสนอกฤษฎีกาตีความใหม่ว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพดูแลเฉพาะคนที่มีเลข 13 หลัก หรือหมายถึงทุกคนในแผ่นดินนี้กันแน่ แม้รับปาก แต่ก็ไม่เคยดำเนินการ ที่ใช้คำว่าใจดำ เพราะละเว้นมนุษยธรรม ชมสธ.มีคุณธรรม หลังสั่งการให้รักษา 1.5 แสนคนที่ถูกสปสช.ตัดสิทธิ์เมื่อปี 56 
  2014-12-14 17:33
 • กก.มูลนิธิรพ.อุ้มผาง วอนหยุดใช้เจตนาบริสุทธิ์ของแพทย์เป็นเครื่องมือสร้างสงครามจิตวิทยา เข้าใจ ผอ.รพ.อุ้มผางกดดันจากปัญหาที่เผชิญอยู่ ชี้สถานการณ์รพ.อุ้มผาง เป็นพื้นที่พิเศษ เหตุประชากรกว่าครึ่งไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ ต้องเป็นโจทย์ร่วมของสธ. สปสช. และองค์กรระหว่างประเทศ แก้ไขด้วยกัน เสนอตั้งกองทุนสุขภาพชายแดนแก้ปัญหา
  2014-12-13 19:50
 • สปสช.รับมีช่องโหว่ในการดูแลสุขภาพประชากรกลุ่มชายขอบ เพราะมีหลายเจ้าภาพตามกฎหมายกำหนด และ ครม.มอบหมาย  แจงประชากรและผู้ป่วยของ รพ.อุ้มผางมี 3 กลุ่ม คือ คนไทยสิทธิบัตรทองที่ สปสช.เป็นเจ้าภาพดูแล ซึ่งมีไม่ถึงครึ่ง ที่เหลือเป็นคนอยู่ในระหว่างพิสูจน์สถานภาพทางสัญชาติที่ ครม.มอบสธ. ดูแล และคนต่างชาติข้ามชายแดนมารับการรักษา และที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ที่สธ.เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณจากรัฐบาลในการดูแลตามหลักมนุษยธรรม ชี้แม้มีข้อจำกัดแต่ที่ผ่านมาทุกปีได้พยายามจัดงบประมาณเพิ่มเป็นพิเศษเพราะเป็นพื้นที่ทำงานลำบาก ขณะเดียวกันก็พร้อมรับเป็นเจ้าภาพดูแลทั้งหมดถ้าได้รับมอบหมายจากสธ.หรือรัฐบาล
  2014-12-12 15:21
 • เมื่อพูดถึง “โรงพยาบาลอุ้มผาง” คนส่วนใหญ่มักรู้จักดีในฐานะ “โรงพยาบาลชายขอบ” ที่มีปัญหาขาดทุนทุกปี จากการรับดูแลและรักษาพยาบาลคนไทยที่รอพิสูจน์สิทธิและสถานะ และคนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่ข้ามมารักษาฝั่งไทย แต่ใครจะรู้ว่า โรงพยาบาลติดชายแดนเล็กๆ แห่งนี้ กลับเป็นโรงพยาบาลที่ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องกับยาที่เหลือของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการกินยาไม่ครบตามแพทย์สั่ง กินยาไม่ถูกต้อง ที่นักวิชาการมักเรียกว่า “ยาขยะ”
  2014-06-30 20:18

Pages