โรงพยาบาลเอกชน

 • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย ในปี 61 มีสถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคม จำนวน 3 แห่ง คือ รพ.ยันฮี, รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์,รพ.ศรีระยอง จังหวัดระยอง ยืนยัน ไม่ส่งผลกระทบผู้ประกันตน สปส.เตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60
  2017-08-29 13:50
 • สปสช.เขต 13 กทม.แจงรายละเอียด รพ.ถอนตัวจากระบบบัตรทอง 1 ต.ค.นี้ กระทบประชาชน 250,098 คน มีทั้งหน่วยบริการประจำ คือ รพ.มเหสักข์ และหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากคลินิก คือ รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.วิภารามปากเกร็ด และ รพ.บางนา 1 ยืนยันประชาชนไม่ต้องกังวล จัด รพ.รองรับไว้แล้ว
  2017-08-27 18:43
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ วินิจฉัยโรคผิดพลาดว่าป่วยเป็นโรค HIV จนได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต ชี้หากพบมีการทำผิดมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กำหนดด้านใดด้านหนึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
  2017-08-19 16:04
 • กรมบัญชีกลางหารือราชวิทยาลัยสูติฯ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ปรับข้อบ่งชี้ รพ.เอกชนเบิกเงินค่ารักษา ทำหัถตการ “กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดต้อกระจก” ให้ชัดเจนขึ้น หลังพบการทำหัถตการกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม รพ.เอกชนหลายแห่งเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ต้องส่งเงินคืนคลัง เหตุไม่เป็นตามเกณฑ์ ขณะที่การผ่าตัดตาต้อกระจกซึ่งเบิกจ่ายสูงสุด ต้องมีหลักฐานเพื่อประกันว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าจริง
  2017-07-20 14:06
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านบางนา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ากระทำการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้เด็กแรกเกิดต้องเสียชีวิต ให้รู้ผลภายใน 7 วัน
  2017-07-18 16:09
 • บอร์ดประกันสังคมมีมติปรับค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมรับผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคม (โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) นับเป็นข่าวดีต่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมเป็นอย่างมาก กำไรขึ้นจากเงินสมทบจากโครงการประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น
  2017-06-10 18:16
 • สำนักงานประกันสังคม ชี้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายปีผู้ประกันตนอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเพิ่มตามความเหมาะสม ล่าสุดปรับค่าบริการในปี 2557 แจงปี 2560 ประเมินสถานการณ์พบค่าบริการทางการแพทย์สูงขึ้น เผยสำนักงานประกันสังคมตั้งอนุกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนประกาศใช้ต่อไป
  2017-05-13 20:15
 • นสพ.ประชาชาติ : ธุรกิจยักษ์ รพ.เอกชนเปิดเกมรุกปั้นโมเดลใหม่ "โรงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย" ขยายฐานลูกค้าไทย-เทศ เพิ่มรายได้นอกโรงพยาบาล แก้ปมเตียงล้น-พยาบาลขาดแคลน คนไข้ประหยัดค่าใช้จ่ายถูกลง 3 เท่า กลุ่มธนบุรีเฮลท์แคร์ ปักธงฝั่งธน-รัตนาธิเบศร์ เครือกรุงเทพสร้าง Chiva Transitional Care Hospital เตรียมเปิดให้บริการอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ส่วน รพ.เวิลด์เมดิคอลในเครือเกษมราษฎร์แบ่งพื้นที่เปิด 20 ห้องรองรับคนไข้ยุโรป
  2017-04-23 09:28
 • สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชน ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค.60 นี้ เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
  2017-04-20 18:44
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : รพ.เอกชนดาหน้าลงทุนรับเมดิคอลฮับ เปิดศึกแย่ง "แพทย์-พยาบาล" การันตีรายได้ต่อเดือน หมอรับเบาะ ๆ เดือนละ 2 แสน หนี รพ.รัฐงานหนัก-เสี่ยงถูกฟ้อง ลาออกปีละ 600-700 คน สภาการพยาบาลฯ เผยผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอ ผลพวง สธ.ไม่บรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการ รพช.กระอัก สมองไหลไม่หยุด กระทบคุณภาพการบริการ
  2017-04-09 09:44
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ วิเคราะห์ 6 ปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังรัฐบาลประกาศ “โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” โดยระบุว่า นี่เป็นการ ติเพื่อก่อ “โดยเนื้อแท้แล้ว นโยบายนี้ฝืนธรรมชาติ เพราะบังคับทำทุกคนทุกที่ มีทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจ ภายใต้ทรัพยากรในระบบที่จำกัดและรูปแบบการจัดการแบบเสื้อตัวเดียวใส่ได้ทุกคน โดยรู้ทั้งรู้ว่าจะเกิดผลไม่พึงประสงค์ต่างๆ ตามมา”
  2017-04-01 09:16
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการศพในสถานพยาบาล อย่างเคร่งครัด ห้ามกักศพเป็นประกันค่ารักษาที่ยังติดค้างอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2017-03-31 17:09

Pages