โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

 • “5 อำเภอ 1 เครือข่าย” รูปแบบการจัดระบบการรักษาพยาบาลของ 5 อำเภอ คือ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เชียงแสน และเวียงเชียงรุ้ง ที่รวมเป็นหนึ่งเขตบริการในพื้นที่ จ.เชียงราย แม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นได้เพียง 6 เดือน แต่ไม่เพียงทำให้หน่วยบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนมีทิศทางการพัฒนาการบริการประชาชนที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งจากการจัดการร่วมกัน
  2015-04-01 13:26
 • ช่วงระยะเวลา 12 ปี ของการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลให้กับชาวบ้าน อ.แม่ฟ้าหลวง ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา ผอ.รพ.แม่ฟ้าหลวง ได้ทำหน้าที่บริหารและจัดระบบบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านสิทธิการรักษาที่เป็นปัญหาท้าทายในการจัดการก็ตาม ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ คือ รพ.จะเน้นบริการผู้ป่วยก่อน ไม่ถามสิทธิ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกและเปรียบเทียบกัน ในกรณีผู้ไม่มีสิทธิรักษา แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บค่ารักษา แต่หากผู้ป่วยไม่มีเงินก็จะไม่บังคับ เพียงแต่ รพ.ต้องทำบัญชีให้ถูกต้องโดยจัดอยู่กลุ่มค้างชำระและรับการอนุเคราะห์การรักษา กระบวนการเรื่องสิทธิเหล่านี้จะดำเนินการภายหลังการรักษา
  2015-03-16 11:46
 • ท่ามกลางวิวาทะเรื่องการหาสาเหตุ "โรงพยาบาลขาดทุน" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นตัวอย่างการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดน ที่นอกจากไม่ขาดทุนแล้ว ยังกลายเป็น "โมเดลใหม่" ให้พื้นที่ทั่วประเทศ
  2015-02-21 13:05
 • นายภูไท อยู่ลือ ตำแหน่งล่ามแปลภาษาต่างประเทศ รพ.แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า มาทำงานที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงเมื่อปี 2543 ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นล่ามภาษาต่างประเทศ เนื่องจากว่า ในแต่ละวันที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารที่สับสนระหว่าง แพทย์ พยาบาล กับคนไข้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่พูดในของเผ่าของเขาเอง ซึ่งต่างจากเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันได้เรียนหนังสือจึงพูดสื่อสารภาษากลางได้
  2015-02-15 19:33
 • นสพ.มติชน : แม้ไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เป็นสิทธิของคนสัญชาติไทยเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินไทยเพียงแต่รอการพิสูจน์สถานะ ทำให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคไม่สามารถทำได้ รวมไปถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกลุ่มคนไทนไร้สถานะนี้ยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีเพียงความหวังว่าสักวันจะได้สิทธิเหมือนคนไทยคนอื่น ภาครัฐจึงเป็นความหวังของพวกเขา
  2015-02-10 11:45