โลกร้อน

  • “ภายในปี 2080 (พ.ศ.2563) หากนานาชาติไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น ประชากรโลกมากกว่า 1 พันล้านคน มีความเสี่ยงที่จะติดโรคที่มียุงเป็นพาหะ”
    2019-05-01 22:55
  • The Conversation: “ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน” ปัญหาโลกร้อนและพลวัตของภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิพุ่งสูงและเกิดฤดูกาลแปรปรวน ทั้งยังเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีภาวะเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
    2016-03-14 09:14