โอภาส การย์กวินพงศ์

 • กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบในไทยปีนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เอ เอช3เอ็น2 สายพันธุ์ย่อยสวิส ซึ่งรุนแรงไม่มากกว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 ประชาชนไม่ต้องกังวล ในปีนี้ให้องค์การเภสัชกรรมสต็อกยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ 30 ล้านเม็ด กระจายยาถึงคลินิกทุกแห่งที่ต้องการ นำเข้าวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ที่มีสายพันธุ์สวิสรวมด้วย ฉีด 4 กลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ 3.5 ล้านโด๊ส เริ่มฉีดปลายเดือนเมษายน แนะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว หากป่วยไข้หวัดใหญ่ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมรณรงค์ประชาชนล้างมือบ่อยๆ ผู้ป่วยไข้หวัดทุกคนใส่หน้ากากอนามัย
  2015-03-02 16:38
 • สธ.ทบทวนการสื่อสารความเสี่ยง “อีโบลา” สร้างความตระหนัก ลดความตระหนกแก่สาธารณะ 
  2015-01-21 18:44
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : กรมควบคุมโรคเผยครั้งแรกของโลก เจออหิวาต์เทียมในเลือดไก่ ปกติพบในอาหารทะเล สอบสวนโรคเจอปนเปื้อน ทั้งขั้นตอนขนส่งเลือดต้ม ในโรงงานที่เป็นเลือดดิบ ระบุแช่เลือดมีเชื้ออ่อนๆ ในน้ำเกลือกระตุ้นเชื้อเพิ่มขึ้น ย้ำหากบริโภคควรปรุงสุก ให้ถูกวิธี ขณะที่กรมปศุสัตว์สั่งงดนำเลือดไก่ออกมาจำหน่ายเพื่อบริโภค รวมทั้งให้เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป แต่ยังไม่สั่งให้ปิดโรงงาน เตรียมแถลงชี้แจงวันนี้
  2015-01-15 08:52
 • สธ. เข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดอีโบลาต่อเนื่อง ผลการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศรวม 3,696 คน พบผู้ที่อยู่ในข่ายสอบสวนโรค 5 ราย โดย 4 ราย เป็นชาวยุโรปที่เข้าไปทำงานในประเทศระบาด รายล่าสุดมาจากไลบีเรีย ถึงไทยเมื่อ 24 ธันวาคม 2557 ผลตรวจยืนยันไม่ติดเชื้ออีโบลา แต่พบเชื้อมาลาเรีย มีอาการรุนแรง เน้นย้ำโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก เคร่งครัดซักประวัติการเดินทางของผู้ป่วยต่างชาติที่มีอาการไข้ทุกราย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
  2015-01-05 17:16
 • กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในปี 2558 พบ 6 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไทฟอยด์ โรคเมลิออยโดสิส โรคตาแดง และโรคไข้หวัดนก ส่วนโรคที่คาดว่าจะพบผู้ป่วยจำนวนมาก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ และโรคมือ เท้า ปาก สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้พยากรณ์จำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ 335-384 คน ส่วนช่วงสงกรานต์ประมาณ 292–347 คน  
  2015-01-02 11:17
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อผลิตนักระบาดวิทยามืออาชีพ ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจจับสัญญาณการระบาดของโรคติดต่อทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้มแข็งระบบการป้องกันควบคุมโรคของไทยเป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับในระดับนานาชาติ
  2014-10-03 18:05
 • กระทรวงสาธารณสุขคงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ คาดสถานการณ์การระบาดจะคงอยู่ต่อเนื่องไป 6-9 เดือน เผยผลการตรวจคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 1,612 ราย ไม่พบรายใดมีไข้
  2014-09-23 18:57
 • สธ.เผยผลการตรวจเลือดผู้อยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รายที่ 2 ครั้งที่ 2  ให้ผลเป็นลบ สรุปว่าไม่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาแน่นอน ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่มีไข้  ยังไอและมีน้ำมูกไหลเล็กน้อย กินอาหารได้ตามปกติ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี และอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมกันนี้ได้ยุติการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคอีก 21 คนด้วย
  2014-09-16 18:10
 • สธ.เผยอาการผู้อยู่ในข่ายสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่โรงพยาบาลราชวิถี อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ไอน้อยลง กินอาหารได้ แพทย์เจาะเลือดตรวจซ้ำครั้งที่ 2 จะทราบผลคืนวันนี้ องค์การอนามัยโลกรายงานล่าสุด 14 กันยายน 2557 มีผู้ป่วย 4,366 ราย เสียชีวิต 2,218 ราย การระบาดยังขยายตัวต่อเนื่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ร่าลีโอน ส่วนกรณีการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสอีโบลานั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อการติดต่อหรือการรักษา
  2014-09-15 20:26
 • สธ.เผยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์   ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายที่  2 ที่พักดูอาการที่โรงพยาบาลราชวิถีครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้ออีโบลา อาการเข้าข่ายเป็นไข้หวัด วันนี้ สบายดี ไม่มีไข้ เตรียมเจาะเลือดตรวจซ้ำวันที่ 15 กันยายน 2557 ตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค ย้ำขณะนี้โรคอีโบลา ยังไม่ระบาดในไทย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก  
  2014-09-12 21:00
 • โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยอาการคืบหน้าผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายแรก วันนี้ไม่มีไข้ อาการคงที่ ผลตรวจเลือดชันสูตรอีโบลาครั้งที่ 2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ เป็นลบ และตรวจพบติดเชื้อมาลาเรีย แพทย์ให้การรักษา และย้ายออกจากห้องแยกโรค ดูแลเหมือนผู้ป่วยทั่วไป
  2014-09-05 19:12
 • สธ.เผยอาการคืบหน้าผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายแรก วันนี้ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย 37.2 องศาเซลเซียส อาการคงที่วันนี้จะตรวจเลือดชันสูตรอีโบลาครั้งที่ 2 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ คาดทราบผลวันนี้ ส่วนผลการตรวจหาเชื้ออื่น พบร่องรอยการติดเชื้อมาลาเรียด้วย
  2014-09-04 15:57

Pages