ใช้ยาสมเหตุผล

 • เขต 11 ชูผลงานเด่นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล นำสมุนไพรเข้ามาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างจริงจัง ช่วยประหยัดค่ายาได้กว่า 20 ล้าน โดยเฉพาะใน รพ.สต.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้เกือบ 100% แนะบทเรียนแค่รณรงค์ RDU ไม่เพียงพอต้องหาทางออกทดแทนให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย
  2017-11-13 17:26
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเครื่องมือบริหารการใช้ยาสมเหตุผล หากพบมีการใช้ยาผิดปกติให้ตรวจสอบ พร้อมรายงานทันที
  2017-10-10 19:33
 • เภสัชกร สสจ.ลำปาง จัดระบบการใช้ยาสมเหตุผลสอดคล้องยุทธศาสตร์ แนะจัดทำกรอบบัญชียามุ่งเน้นใช้ยาทั้งแผนปัจจุบันและสมุนไพร
  2017-04-27 14:54
 • “ภญ.นิยดา” ระบุ ประเทศไทยยังใช้ยาไม่สมเหตุสมผล มีช่องโหว่อื้อ ส่งผลใช้ยาแพงเกินกว่าเหตุ ประชาชนมีปัญหาการเข้าถึงยาจำเป็น
  2017-04-24 22:51
 • รมว.สาธารณสุข เผยข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัด ล่าสุด มีโรงพยาบาลเพียง 5 แห่งที่ติดลบ ในไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2560 นี้ สถานการณ์ดีขึ้น ยืนยันไม่มีโรงพยาบาลวิกฤตระดับ 7 ทุกแห่งยังดูแลประชาชนได้เหมือนเดิม
  2017-04-06 16:16
 • เว็บไซต์เดอะ คอนเวอร์เซชั่นได้นำเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยในแอฟริกา พบว่ามีความบกพร่องในกระบวนการจ่ายยาของศูนย์บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทั่วทั้งภูมิภาคแอฟริกา มีทั้งปัญหาการจ่ายยามากเกินไป รวมถึงการจ่ายยาปฏิชีวนะและยาฉีดมากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจนำไปสู่ผลพวงด้านต่างๆ ต่อผู้ป่วย อาทิเช่น ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ ความเสี่ยงต่อผู้ป่วย และการขาดแคลนยาในผู้ป่วยที่มีความจำเป็น
  2017-03-18 13:35
 • กพย.ย้ำอันตรายยาชุด ชี้มีส่วนผสมของยากลุ่มเอ็นเสด รับประทานมากมีพิษทำลายไต ขณะที่สถานการณ์โรคไตน่าเป็นห่วง ผู้ป่วยแตะ 8 ล้านคน ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายพุ่งปีละ 8,000 ราย จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบควบคุมตรวจสอบยาตั้งแต่นำเข้าถึงร้านขายของชำ พร้อมเข้มงวดจับกุมขจัดยาชุดให้หมดจากประเทศไทย
  2017-03-10 08:58
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดรณรงค์เพิ่มความตระหนักในการใช้ยา ประกาศนโยบายทุกโรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ตั้งเป้าลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี พร้อมแนะการใช้ยาถูกวิธีลดปัญหาเชื้อดื้อยา
  2016-11-22 21:44
 • โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ทว่าจุดมุ่งหมายในภาพใหญ่ที่เราต้องการ คือ การเกิด “สังคมแห่งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU Society)
  2016-09-17 12:46
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยไทยใช้ยามูลค่าสูงถึง 1.4 แสนล้านบาทต่อปี สูงกว่าจีดีพี 5-6% ใช้ยาเกินจำเป็นถึง 2,370 ล้านบาทและเป็นการใช้ยาที่ยังมีข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพอีก 4,000 ล้านบาท ประกาศนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลทุกแห่งส่งเสริม“การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” กำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15 และเป็นคำรับรองในการปฏิบัติงานของ รมว.สธ ปลัด สธ. และผู้ตรวจฯ 
  2016-07-21 11:11

Pages