ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 • บอร์ดประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ไตวาย เตรียมเส้นเลือดเพื่อฟอกเลือดและวางท่อรับส่งน้ำยาล้างไตช่องท้อง เริ่มเตรียมได้ตั้งแต่วันที่มีผลตรวจระดับอัตรากรองของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มล./นาที/1.73 ตร.ม. เพิ่มสิทธิประโยชน์จากเดิมเบิกค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือด หรือวางท่อรับส่งน้ำยาล้างช่องท้อง 2 หมื่นบาททุกๆ 2 ปี หาก 2 ปีเบิกครบแล้วแต่จำเป็นก็จะจ่ายเพิ่มไม่เกินรายละ 1 หมื่นบาท พร้อมปรับลดราคาและเพิ่มรายการยา Erythropoientin เพื่อให้เข้าถึงยาและมีทางเลือกใช้ยาได้มากขึ้น
  2016-05-29 14:34
 • สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มให้สิทธิการบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ตั้งแต่ปี 2551 โดยผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายจะต้องถูกประเมินสภาพร่างกายว่าสามารถบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)  ก่อนเสมอ และมีกระบวนการสอนให้ผู้ป่วยและญาติสามารถล้างไตได้ด้วยตนเอง และจัดส่งน้ำยาผ่านทางไปรษณีย์ไปถึงบ้านของผู้ป่วยโดยตรง ไม่ต้องเดินทางไปรับน้ำยาเอง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย
  2016-03-06 12:32
 • “หมอโสภณ” ศึกษาดูงาน คลินิกชะลอไตเสื่อม “คลองขลุงโมเดล” นวัตกรรมต้นแบบของประเทศไทย ชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ภายใต้การดูแลของสหวิชาชีพ ด้วยอาหาร การออกกำลังกายและการใช้ยาที่เหมาะสม เพื่อช่วยยืดเวลาไตวายจนต้องล้างไตออกไปได้อีก 7 ปี ช่วยประหยัดค่าล้างไตทั่วประเทศปีละหมื่นล้านบาท
  2016-01-27 15:04
 • สปสช.แจง “อัตราการตายผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง” เผยปี 56 อยู่ที่ร้อยละ 10 ขณะที่อัตราตายสะสมอยู่ที่ร้อยละ 16 อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่างจากประเทศอื่น โต้ อภ.ใช้ข้อมูลเก่า สปสช.ปี 55 ที่ไม่ผ่านกลั่นกรองมาแถลง พร้อมย้ำ “การล้างไตผ่านช่องท้อง” เป็นวิธีเป็นวิธีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล แถมเป็นวิธีที่เหมาะสมกับประเทศไทย
  2014-08-11 11:19
 • อธิบดีกรมการแพทย์ชี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น เตือนประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงหันมาดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคไต   
  2014-03-13 22:04
 • สปสช.ฟุ้งสิทธิประโยชน์ “กองทุนโรคไต” ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ลดภาวะล้มลาย สบโอกาส “วันไตโลก” กระตุ้นประชาชนป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไต หลังสถาบันโรคไตฯระบุมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มปีละ 10,000 คน คาดปี 2560 ต้องใช้งบดูแลถึง 17,000 ล้าน จากเดิมที่ใช้ 5 พันกว่าล้านบาท ชี้แม้มีระบบหลักประกันฯ รองรับ แต่หากจำนวนผู้ป่วยมากอาจเกิดอุปสรรคเข้าถึงบริการ เป็นภาระงบประมาณประเทศ
  2014-03-12 20:28
 • สปสช.เผยบูรณาการผู้ป่วยไตวาย 3 กองทุนสุขภาพรัฐไร้รอยต่อ แม้เปลี่ยนสิทธิการรักษายังเหมือนเดิม มีเพียงผู้ป่วยล้างไตที่บ้านใช้ได้เพียงสิทธิเดียว นอกนั้นไม่ครอบคลุม
  2014-01-15 13:16
 • สปสช.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2556-2560 พัฒนาสิทธิประโยชน์ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เน้นนโยบายส่งเสริมล้างไตช่องท้องเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสำคัญกับการฟอกเลือดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไต เผยผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายทุกปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 38,560 ราย เกินเป้าหมายไปกว่า 7,000 ราย จึงต้องเน้นควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ให้แทรกซ้อนเป็นไตวาย 
  2013-06-23 09:23
 • สปส.เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาท/ครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์
  2013-03-16 12:00
 •   เมื่อวันที่ 7 มี.ค. กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มี.ค. โดยนพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีคนไทยมีแนวโน้มป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุใหญ่ที่สุดร้อยละ 60 เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 โรคนี้มีคนป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคน ที่เหลือเกิดจากโรคนิ่วในไต ติดเชื้อที่ไต และเกิดจากการกินยาแก้ปวดติดต่อกันนานๆ และพบในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี
  2013-03-08 14:09
 • รัฐบาลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ดูแลเท่าเทียมกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์-ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ทั่วประเทศ
  2012-09-18 09:42