ไทรอยด์

 • คุณภาพอาหารต่ำ ต้นเหตุสุขภาพผู้ต้องขังถดถอย อดีตผู้ต้องขังชี้ การลงโทษไม่ใช่เพื่อ “ความสะใจ” แต่ต้องคืนคนกลับสู่ชีวิตปกติ
  2020-01-16 19:24
 • กรมราชทัณฑ์ทำหนังสือกำชับเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษ ตั้งแต่ปี 61 เหตุได้รับฮอร์โมนไทรอยด์จากคอสัตว์มากเกินขนาด ให้หลีกเลี่ยงชิ้นส่วนบริเวณลำคอ กรณีไก่ทั้งตัวต้องตัดชิ้นส่วนบริเวณคอไก่ที่มีต่อมไทรอยด์ออกทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไทรอยด์ พร้อมหลีกเลี่ยงอาหารบดหรืออาหารที่ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ได้มาประกอบอาหาร และควรงดอาหารประเภทลูกชิ้น ไส้กรอก ลดการปนเปื้อนของอาหารหรือชิ้นส่วนที่ไม่ควรรับประทาน
  2020-01-09 20:12
 • กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี เตือนโรคไทรอยด์เป็นพิษอย่าคิดว่าไม่อันตราย หากพบมีอาการบ่งชี้เข้าข่ายไทรอยด์เป็นพิษ ถ้าไม่รีบรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
  2020-01-07 19:34
 • กรมการแพทย์ ชี้โรคไทรอยด์เป็นพิษ รักษาหายขาดได้ หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แนะสังเกตอาการใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว มือสั่น หงุดหงิดง่าย ตาโปน ผมร่วง เหงื่อออกมาก ถ่ายอุจจาระบ่อย บางครั้งอาจเกิดภาวะประจำเดือนผิดปกติ ต่อมไทรอยด์ที่อยู่บริเวณลำคอด้านหน้ามีขนาดโตขึ้น ขาสองข้างอ่อนแรง จนถึงขั้นยกขาหรือยืนไม่ได้ อาจเป็นสัญญาณเตือน ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง
  2017-09-22 15:36
 • ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข มีหน้าที่สร้างและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนออกมาสู่กระแสเลือด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะหัวใจและประสาท หากต่อมไทรอยด์ในร่างกายทำงานมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้สมรรถภาพการทำงานแปรปรวนไป ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ความผิดปกติของโรคต่อมไทรอยด์ มีมากมายหลายชนิด แต่ที่สำคัญที่สุดคือ คอพอกชนิดไม่เป็นพิษ และคอพอกชนิดเป็นพิษ
  2015-07-26 13:27
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพยาที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ พบผลิตภัณฑ์วิตามินรวมผสมเกลือแร่ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ผิดมาตรฐานร้อยละ 69 ส่วนยาเม็ดไอโอดีนที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รุ่นการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2015-01-22 18:42