ไปรษณีย์ไทย

 • ไปรษณีย์ไทยยืนยันข่าวปลอมพัสดุติดเชื้อโควิด-19 ต้องใส่ถุงไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้านไม่จริง
  2021-01-12 16:52
 • สมาคมเพื่อนโรคไตฯ โวยไปรษณีย์ฯ จัดส่งน้ำยาล้างไตไม่ตรงตามกำหนด ส่งผลให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังขาดน้ำยาจนต้องขอยืมหรือเอาของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาใช้ เช่นเดียวกับสต๊อกน้ำยาในบางโรงพยาบาลก็หมดเกลี้ยง จี้ สปสช. อภ.และไปรษณีย์ฯ เร่งแก้ปัญหาด่วนเพราะความเจ็บป่วยรอไม่ได้
  2019-12-29 13:54
 • เผยความร่วมมือทุกภาคส่วน เร่งดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง ไม่ขาดน้ำยาล้างไตและยา ด้าน รพ.เขื่องใน จ.อุบลฯ รับดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง 1 ราย หลังบ้านถูกน้ำท่วม น้ำยาล้างไตเสียหายหมด มีผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องอพยพหนีน้ำ พักอาศัยบ้านญาติชั่วคราว
  2019-09-09 16:26
 • กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล พนักงานไปรษณีย์ไทยสามารถรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่มปีงบประมาณ 62
  2018-09-29 11:29
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดโครงการ “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์” บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ครั้งแรกในประเทศเทศไทยเพื่อเสริมความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยนอก โดยหลังเข้ารับการตรวจรักษาและได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยสามารถขอเข้าร่วมรับยาทางไปรษณีย์
  2014-05-20 16:11
 • ห้องแล็บจุลชีววิทยาฯ ศิริราช เผยตรวจวิเคราะห์เชื้อปีละมากกว่า 3 แสนขวด เหตุรับตรวจตัวอย่างจาก รพ.ทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง ระบุเตรียมพัฒนาเป็นแล็บตรวจเชื้อระดับประเทศ โดยร่วมมือไปรษณีย์ไทยกว่า 1,300 สาขา พัฒนาเป็นศูนย์รับส่งเชื้อ ช่วยโรงพยาบาลต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจเชื้อบางรายการได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาส่งด้วยตัวเอง 
  2013-12-12 15:35
 • นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ส่วนราชการทบทวนและปรับขั้นตอนการทำงาน (re-process) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ให้มีการทำงานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ ในส่วน ของโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งยาผ่านบริการไปรษณีย์โลจิสติกส์ ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินการปรับกระบวนงานภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การจัดส่งวัตถุ โดยได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ Shipping Tools เพื่อจัดส่ง วัตถุให้แก่สถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิก ทั่วประเทศ และได้เริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสามารถใช้การได้สะดวกและสามารถขนส่งถึงปลายทางได้ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ สามารถติดตามสถานะในกระบวนการขนส่งได้ โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เนต ที่สำคัญ หากระบบการจัดส่งได้มาตรฐาน รวดเร็ว จะส่งผลให้ลดภาระการสำรองยาของสถานพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องสั่งเวชภัณฑ์ไปเก็บไว้ในสต็อกจำนวนมากอีกด้วย
  2013-06-26 10:52
 • 2013-06-21 19:45