ไพจิตร์ วราชิต

 •   รพ.ชุมชนมีหมอประจำคนเดียว ไม่พร้อมรับร่วมจ่าย 30 บ. เหตุไม่สามารถให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงได้ จี้ถอดข้อความออก 
  2012-08-21 16:56
 • จากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกจีน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีมติร่วมกันให้นำบุหรี่ออกจากรายการสินค้ายกเว้นภาษีตามข้อตกลงทางการค้าเสรี และจะนำหลักการดังกล่าวเสนอต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีนั้น
  2012-08-15 10:25
 •   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถึง ความคืบหน้านโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาทต่อครั้งของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)มีมติให้ร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิใช้บริการตั้งแต่โรงพยาบาลระดับอำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขึ้นไป โดยยกเว้นสำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ฉบับที่ 1 และ 2 จำนวน 23 กลุ่ม
  2012-07-11 11:29
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย - เมียนมาร์ หารือทวิภาคี พัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามแนวชายแดน โดยเฉพาะโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย และวัณโรค ใน 4 จังหวัดคู่แฝด คือเชียงราย-ท่าขี้เหล็ก ตาก-เมียวดี กาญจนบุรี- เมืองพญาตองซู ระนอง-เกาะสอง รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานอพยพและประชาชนชายแดน และการพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อดูแลผู้พิการ
  2012-07-06 19:55
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยตั้งแต่ 1 เมษายน – 28 มิถุนายน 2555 สถิติผู้ป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวกัน 3 กองทุน ใช้บริการทั้งหมด 2,714 ราย เป็นผู้ป่วยใน 1,992 ราย และผู้ป่วยนอก 732 ราย โดยจ่ายเงินชดเชยให้โรงพยาบาลเอกชนแล้ว 26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10 ล้านบาท ชี้โครงการนี้ให้ผลดี ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่าร้อยละ 96
  2012-06-28 17:35
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยระบบการเฝ้าระวังผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค 19 ชนิดที่ใช้ในประเทศไทย พบมีความปลอดภัยสูง อาการที่เกิดขึ้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของวัคซีนแต่ละชนิด โดยมาตรการเฝ้าระวังของไทย เป็น 1 ใน 4 ประเทศในภูมิภาคเซียโร่ที่องค์การอนามัยโลกรับรองมาตรฐาน ตลอดปี 2554 ไทยพบมีรายงานอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 788 ราย ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง เช่น ปวด บวมจุดที่ฉีด มีรายงานเสียชีวิต 14 ราย ผลการสอบสวนพบไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่อย่างใด
  2012-06-27 19:42
 • นายกรัฐมนตรี  เดินหน้าสร้างความเสมอภาคการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อกว่า 2 แสนคน  และโรคไตวายเรื้อรัง เกือบ 4 หมื่นคน ปรับระบบ 3 กองทุนใช้เกณฑ์เดียวกัน ได้รับดูแลต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ หลังกรณีผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับบริการมาตรฐานเดียวประสบผลสำเร็จ  
  2012-06-21 15:53
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุดพบ 1 ใน 10 ของกลุ่มวัยแรงงานไทยอายุ 15-59 ปี ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงวัยทำงาน ให้ปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข เริ่มในปี 2555 นี้ ในสถานประกอบการจังหวัดละ 1 แห่ง เผยขณะนี้วัยทำงาน 1 คนจะใช้ชีวิตในที่ทำงานเฉลี่ย 53,000 ชั่วโมง
  2012-06-20 14:35
 • กระทรวงสาธารณสุขไทยและมาเลเซีย จัดประชุมร่วมมือแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน ปีนี้เน้นหนัก 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านอาหารและยาตามแนวชายแดน และปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อาทิ โรคเลปโตสไปโรซิส และการเตรียมการรองรับอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
  2012-06-19 19:45
 •   นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ในการเข้าสู่สังคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้าว่า ขณะนี้ปัญหาสำคัญที่สุดคือเรื่องกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระบบริการสุขภาพ ซึ่งงานที่ไทยทำแล้วและดำเนินการได้ดี คือด้านการควบคุม การเฝ้าระวังโรค ไทยมีความร่วมมือระดับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา มีการปรับมาตรฐานการขึ้นทะเบียนยา เช่นยาสมุนไพร อาหาร ให้สู่ระดับอาเซียนมีความคืบหน้าไปมาก
  2012-06-16 13:44
 •   นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานนำประกาศความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555-2559 เพื่อร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้เกิดผลเป็นศูนย์ 3 ประการ คือ 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.ไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ 3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเอดส์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 
  2012-06-15 13:29
 • สธ.เตรียมเรียกผู้แทนโรงพยาบาลในเครือข่าย สปสช.หารือทิศทางเก็บ 30 บาทจากผู้ป่วย ด้าน สปส.เพิ่มวงเงินกรณีผู้ประกันตนบาดเจ็บจากการทำงาน
  2012-06-15 08:34

Pages