ไพจิตร์ วราชิต

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะเริ่มโครงการ ลดโรค เพิ่มสุข ให้คนไทย 6 กลุ่มทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ หวังสร้างต้นทุนคุณภาพเด็กไทยขนานใหญ่ เกิดมาต้องไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ปัญญาอ่อน และเอชไอวี เพิ่มความสูงเด็กไทยเท่าสากล เฉลี่ย 165-175 เซนติเมตร ต้องไม่อมโรคเรื้อรัง เมื่อก้าวสู่วัยลำดวน 
  2012-06-14 20:47
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนำทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 เข้มข้นใน 5 กลุ่มที่มีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์ได้จริง 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ และไม่มีการตีตราเลือกปฏิบัติ คาดปี 2559 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยจะมีไม่เกิน 4,900 คน
  2012-06-14 14:41
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรของสาธารณสุข โดยขอ ก.พ. บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือนกว่า 31,000 อัตรา ในจำนวนนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพกว่า 17,000 อัตราคาดรู้ผลในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ และจัดทำระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รองรับลูกจ้างชั่วคราว ไว้เป็นทางเลือกที่มั่นคง เงินเดือนสูงกว่าราชการ 15 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกองทุนบำเหน็จฯ ดำรงชีพหลังเกษียณ
  2012-06-12 19:12
 •   โพสต์ทูเดย์ 31 พ.ค. 55 -สธ.เตรียมบรรจุแพทย์พยาบาลเพิ่มอีก 3 หมื่นตำแหน่งแก้ปัญหาสมองไหลรับประชาคมอาเซียน นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า กำลังพิจารณาบรรจุตำแหน่งพยาบาลและบุคลากรสาขาอื่นๆเข้าเป็นข้าราชการอีก 3 หมื่นตำแหน่งเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลให้เพียงพอต่อการดูแลประชากรทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีพยาบาลปฏิบัติงานทั้งสิ้น 86,591 คน จากพยาบาลทุกสังกัดทั่วประเทศ 120,012 คน หรือคิดเป็น 66%
  2012-05-31 08:37
 • ปลัดสธ.ห่วงผลกระทบการเปิดเสรีอาเซียน เกรงบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยไม่เพียงพอ ปัญหาจากสมองไหลไปสู่เอกชน ให้เร่งระดมพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วนทั้งด้านการผลิต ด้านระบบบริการ และด้านมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
  2012-05-30 16:02
 • สธ.ร่วมมือสปสช.องค์กรวิชาชีพตั้ง “ยุทธศาสตร์การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ” ตั้งเป้าปี 56 รพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วไป 15 แห่ง นำร่องเป็นศูนย์พัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ แก้ปัญหาคนไทยบริจาคอวัยวะน้อย
  2012-05-28 12:08
 • สธ.จับมือเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง ร่วมใจขจัดภัยจากบุหรี่ ชี้ในบุหรี่ที่เผาไหม้ 1 มวน จะผลิตสารพิษอันตรายออกมากว่า 4,000 ชนิดสู่บรรยากาศ 
  2012-05-27 12:19
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขแนวชายแดนทั่วประเทศ เฝ้าระวังปัญหายามาลาเรียปลอมต่อเนื่อง เผยผลการเฝ้าระวัง ใน 22 จังหวัดไม่พบปัญหามากว่า 5 ปี แนะประชาชน ช่วงฤดูฝนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของโรค หากป่วยมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะและมีประวัติเข้าป่า ให้พบแพทย์ตรวจรักษา อย่าซื้อยากินเอง โรคนี้ต้องใช้ยาเฉพาะโรค ยาปฏิชีวนะหรือยาลดไข้ทั่วไปใช้ไม่ได้ สถิติในรอบเกือบ 5 เดือนปีนี้ทั่วประเทศมีรายงานป่วยกว่า 5,000 ราย
  2012-05-23 20:06
 • นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 65 ที่นครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21
  2012-05-21 15:07
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 65ที่นครเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2555ชูผลงานความสำเร็จการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย พร้อมเสนอเวทีโลกให้ทุกประเทศใช้ลดปัญหายากจน แก้ปัญหาการเจ็บป่วยและลดปัญหาความยากจน เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ พ.ศ.2558
  2012-05-21 12:52
 • สธ. ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และกระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ 53 รายการ เช่น ยารักษาไข้หวัด ยาแก้ปวดศีรษะ ให้วัดจำนวน 37,331  วัดใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างของสังคม สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้ถูกต้อง  
  2012-05-21 10:48
 • สธ.ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคติดต่อที่มาพร้อมฤดูฝน 15 โรคสำคัญ เช่นโรคท้องร่วง โรคฉี่หนู ปอดบวม ไข้เลือดออก มาลาเรีย เผยฤดูฝนปี 2554 ทั่วประเทศพบป่วยกว่า 7 แสนคนเสียชีวิต 477 คน จากโรคปอดบวม ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู ให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไม่ให้ป่วย และให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จับตาโรคใกล้ชิดตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2555
  2012-05-20 10:32

Pages