ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

 • ‘นพ.วชิระ ‘ เผยผลงานการจัดบริการเขตสุขภาพ พบประชาชนได้รับประโยชน์ตรง ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ รพช.ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ร้อยละ 53 มีหมอผ่าตัดประจำ รพ.จังหวัดทุกเขต และศูนย์รักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก รพช.ผ่าตัดไส้ติ่งและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ 108 แห่งจาก 126 แห่ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับเคมีบำบัดระยะสั้นที่ รพช.ขนาดใหญ่ ยอดผ่าตัดตาต้อกระจกได้ปีละ 120,000 ข้าง มีศูนย์รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ส่วนที่ รพ.สต.และศูนย์สาธารณสุขชุมชน มีทันตบุคลากรประจำ 3,528 แห่ง
  2015-06-07 11:33
 • รมช.สมศักดิ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงแล้ว นพ.ศุภชัย เป็นประธาน รองประธานคือ รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึง นพ.ไพบูลย์ จากรามาธิบดี นพ.สัมฤทธิ์ รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.ถาวร ผอ.สวปก. ร่วมเป็นกรรมการ ตีกรอบ 1 เดือนแก้ปัญหา
  2015-05-26 18:52
 • เปิดงานวิจัยพัฒนารูปแบบและอัตราจ่ายเงินชดเชยกรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน โดย ‘นพ.ไพบูลย์’ ประเด็น ค่ารักษา รพ.เอกชนแพงแค่ไหน พบราคายาต่างจาก รพศ.ตั้งแต่ 60-400 เท่า ไวตามินบีคอมเพล็กฉีดหลอดละ 1.50 บาทใน รพศ.กลายเป็น 600 บาทใน รพ.เอกชน ยาฉีดแก้ปวดข 6.50 บาทใน รพศ. เป็น 450 บาทใน รพ.เอกชน แถมให้บริการเกินจำเป็น มีอาการนิ่วเฉียบพลันแต่ส่งตรวจทำหน้าที่ต่อมไทรอยด์-องค์ประกอบดีเอ็นเอ แนะ 6 ข้อ เช่น ตกลงราคาล่วงหน้ากับคนไข้ก่อน เพดานราคาแบบเดียวกับประกันชีวิต หรือพิสัยขั้นต่ำราคาที่ รพ.เอกชนตกลงกับบริษัทประกันชีวิต
  2015-05-13 18:50
 • ภาพอนาคตที่ ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ฉายให้เห็นนั้น ไม่ใช่การทำนายว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในอีก 10 ข้างหน้า หากแต่เป็นการวาดฝันในสิ่งที่สังคมไทยควรจะเดินไปถึง ศ.นพ.ไพบูลย์ ตั้งต้นจากการชวนให้มองภาพใหญ่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกัน ก่อนจะลงลึกถึงรากฐานและวิธีคิดหลักของคนในสังคมไทย เพื่อเชื่อมต่อไปสู่อนาคตระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า โดยระบุว่า ระบบสุขภาพเป็นเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของสังคมไทย เราอยู่ในระบบใหญ่ของสังคมโลกที่แปรเปลี่ยนไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นก็คือ ระบบบริการสุขภาพไทยในอนาคตเป็นระบบที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้มากกว่าที่ผ่านมา
  2015-02-18 19:29
 • “นพ.วิทยา” เชื่อกระแสข่าว สธ.ยกเครื่องกฎหมายสาธารณสุขฉุกเฉินใหม่ ทับกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินเดิม ยุบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นแค่ข่าวลือ ระบุผลงานที่ผ่านมากว่า 7 ปี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอัตราเสียชีวิตจากการมาโรงพยาบาลไม่ทัน ขณะที่ “นพ.ไพบูลย์” ติงยังติดวัฒนธรรมทำงานแบบราชการ ส่งผลบริหารไม่ตรงตามเป้าประสงค์ ทั้งขาดหน่วยงานกลางในการประเมินผล 7 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้ตามที่คาดหวัง ชี้สพฉ.ต้องผ่าตัดใหญ่ยกระบบเพื่อประชาชน แต่ไม่เห็นด้วยหากจะยุบทิ้ง และกลับไปอยู่ภายใต้ สป.สธ.
  2015-01-17 12:14
 • นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ได้เขียนบทความ “มองนโยบาย รมต.รัชตะ ผ่าน CAS” (complex adaptive system) อันมีความหมายว่า เป็นระบบบริการสุขภาพที่มีลักษณะซับซ้อนและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยยึดจากนโยบาย 10 ข้อ ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.จากรัฐบาลคสช. และมองผ่านมุมมอง CAS คือ เมื่อระบบสุขภาพของไทยเป็นระบบที่มีความซับซ้อน มีตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่หลากหลายเช่นนี้แล้ว นโยบายทั้ง 10 ข้อ รมต.รัชตะ จะเดินหน้าไปทางไหน จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนโยบายนี้ และที่สำคัญเพื่อจะให้นโยบาย 10 ข้อนี้สัมฤทธิผลนั้น จะไปถึงได้อย่างไร 
  2014-10-27 15:08
 • ขณะที่การขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อเป็นกลไกหลักในการปฏิรุประบบสุขภาพยังถูกผลักดันอย่างเข้มแข็งจาก ปลัดสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ล่าสุดประกาศต่อหน้าบุคลากรสธ.กว่า 1,000 ชีวิตที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายเมื่อ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาว่าจะเดินหน้าเขตสุขภาพต่อไป แต่ในอีกมุมมองหนึ่งจากการวิจัย ยังพบประเด็นที่น่าสนใจว่า ความขัดแย้งระหว่างสธ.และสปสช.มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ เขตสุขภาพจะมีประสิทธิผล 2 หน่วยงานนี้ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ขัดแย้งและแข่งกัน ด้านความร่วมมือก็ยังจำกัดวงแค่ในสธ. ภาครัฐยังกุมอำนาจใหญ่ และยังไม่มีเขตไหนเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างอิสระ
  2014-10-22 17:16
 • ความพยายามของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.ในการขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุขภาพ” ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะก่อร่างสร้างตัวจนจับต้องได้บางส่วน ทว่า นพ.ณรงค์ เองก็ “เจ็บตัว” ไม่น้อย ราคาที่ต้องจ่าย คือการถูกผู้เห็นต่าง ตีรวนตั้งป้อมโจมตีอย่างหนักหน่วง โดยข้อกังวลว่าจะเข้าข่าย “รวบอำนาจ” ทว่าการดำเนินงานก่อนจะมาถึงจุดนี้ น่าสนใจว่าความสำเร็จนโยบายเขตสุขภาพเดิมเป็นอย่างไร ในเวทีเสวนาเรื่อง “งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร” มีการเปิดเผยผลวิจัยจากการติดตามนโยบายเขตบริการสุขภาพอย่างใกล้ชิด สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของระบบได้อย่างน่าสนใจ
  2014-09-19 16:37
 • ข้อเขียนจาก นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ว่าด้วยความเห็นต่างๆในระบบสุขภาพ ที่ระบุว่า “สองปีมานี้ เหตุการณ์ในวงการสาธารสุขที่ดึงดูดความสนใจของสังคม เกิดขึ้นเป็นระลอกในรูปความขัดแย้ง คู่แรกระหว่างผู้นำของสธ.ส่วนกลางกับแพทย์ชนบทกลุ่มหนึ่ง  คู่ถัดมาคือ ระหว่างปลัดสธ.กับอดีตรมต.สธ.และรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ล่าสุดคือระหว่างปลัดสธ.กับผู้บริหารสปสช.ส่วนกลาง  นอกจากเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นความวุ่นวาย ถามว่า ยังอาจหาความหมายอื่นใดได้อีกอันจะยังประโยชน์แก่การพัฒนาวงการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทั้งมวล”
  2014-09-15 20:50
 • policy brieft : นโยบายคมนาคมขนส่งเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร โดย ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล  คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี 3 กันยายน 2557
  2014-09-14 18:42
 • เมื่อนพ.ไพบูลย์ นักวิจัยอุบัติเหตุจราจร ระบุว่า ขอเชียร์นโยบายขนส่งด้วยคน โดยให้เหตุผลสำคัญว่า “ภาระของรพ.ในการดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บปีละกว่าล้านคน ตายอีกกว่าสองหมื่นคนจะลดลงถ้านโยบายดังกล่าวปรากฎเป็นจริง ยิ่งเร็วเท่าใด ยิ่งกว้างขวางเท่าใดภาระดังกล่าวก็ยิ่งลดเร็วและมากตามกันไป วงการแพทย์ยกธงขาวมานานแล้วกับชะตากรรมของคน 2 ใน 3 ที่ตายเพราะอุบัติเหตุจราจร จะไม่ให้ยกธงขาวได้อย่างไร ในเมื่อคนเหล่านี้บาดเจ็บรุนแรงที่อวัยวะสำคัญ หลายคนบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าหนึ่งอวัยวะสำคัญ ประมาณหนึ่งในสามจึงตายคาที่ ที่เหลือตายเมื่อถึงรพ.หรือระหว่างนำส่งรพ.หรือภายใน 72 ชั่วโมงหลังนอนรพ.เมื่อภาระเยียวยาคนที่สิ้นหวังลดลง ก็แปลว่ามีเงินเหลือไปใช้กับคนที่ยังมีความหวัง”
  2014-09-14 17:58
 • หมอไพบูลย์เผยผลศึกษาวิจัยเขตบริการสุขภาพ สธ. พบการเดินหน้านโยบายนี้มาถูกทาง ในด้านกระจายอำนาจและตัดสินใจ อย่างน้อยในระดับปฏิบัติที่กระจายไปตามเขต เปิดโอกาสทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่ เขตที่ประสบผลสำเร็จเด่นชัด คือ เขต 8 และ 9 ปัจจัยเกิดจากภาวะผู้นำ และความร่วมมือกับเขตของสปสช. แต่ยังเป็นระบบที่มองแค่ใน สธ. ขาดการสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม แถมโครงสร้างยังมีปัญหาธรรมาภิบาล ต่างจาก สปสช. โครงสร้างบริหารเน้นการมีส่วนร่วม 10 ปี ไม่พบทุจริต เสนอออก กม.ตะวันรอน เดินหน้า “เขตสุขภาพ” กันการเมืองเปลี่ยน
  2014-09-10 15:05

Pages