ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

 • เป็นเวลา 1 ปีมาแล้ว ที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น โดยรวมการบริหารจัดการในระดับเขต ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) หน้าที่ศึกษาวิจัย ข้อดี ข้อเสียของการแบ่งเขตสุขภาพ ก่อนที่จะได้นำไปปฏิบัติจริง  เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของไทยได้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
  2014-09-09 19:40
 • ข้อเขียนของศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ที่ระบุถึงว่า “การดำเนินนโยบายเขตสุขภาพมีลักษณะเด่นคือ ทำไปปรับไป และยืดหยุ่นมากกว่าหลายนโยบายในอดีต จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นการทดลองเชิงนโยบายระดับเขต แต่ยังคงมีความสับสนในกระบวนการถ่ายทอดนโยบายระดับหนึ่ง และใช้ประโยชน์จากทุนเดิมในแต่ละเขตได้ต่างกัน จึงนำไปสู่ความก้าวหน้าและผลที่หลากหลายมากระหว่างเขต...ที่น่าเป็นห่วงคือ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันโรค/ส่งเสริมสุขภาพ/DHS ความขัดแย้งระหว่างปลัดสธ. และสปสช. ตลอดจนความคลุมเครือในการปรับโครงสร้างส่วนกลางสธ.และเขตสุขภาพให้รองรับการสร้างเอกภาพในระบบ”
  2014-08-30 15:51
 • หมอไพบูลย์ เผยจากการวิจัยติดตามการทำงานเขตสุขภาพของสธ. ชี้สธ.เดินมาถูกทางแล้ว ในการใช้กลไกพื้นที่ทำงาน แทนที่การสั่งการจากส่วนกลาง แต่ต้องเพิ่มเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค แนะสธ.สรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ มาทำงาน เน้นการประสานงานกับชุมชนและอปท. รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับเขต โดยต้องไม่จำกัดแค่รพ.สังกัดสธ. แต่ขยายถึงทุกสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ จัดสรรทรัพยากรไม่ให้ทับซ้อนกัน หน่วยงานไหนมีเครื่องมือแพทย์ราคาแพงแล้ว หน่วยงานใกล้เคียงไม่ควรมี แต่ให้พัฒนาด้านอื่นแทน แล้วมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีกลไกกลาง ซึ่งเขตสุขภาพสธ.อาจเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
  2014-08-27 17:30
 • บทความจาก นพ.ไพบูลย์ เตือนถึงสถานการณ์ฝันร้ายของระบบบริการสุขภาพไทย จากสภาพการบริการที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ระหว่าง รพ.เอกชน และรพ.ของรัฐ ที่หากยังไม่ลดความต่างตรงนี้ อาจจะส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพของไทย กลายสภาพเป็นเหมือนระบบบริการสุขภาพของสหรัฐอเมริกา นั่นคือต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการจะจมไปกับรายจ่ายสุขภาพมากจนอำนาจแข่งขันถดถอย คำถามวันนี้ที่น้อยคนจะตระหนักคือ หากรพ.ของรัฐถดถอยจนกลายเป็นแค่สถานที่รักษาของคนยากจน แต่คนชั้นกลาง คนรวย หนีไปใช้รพ.เอกชน โดยที่รัฐแทบจะไม่ได้กำกับควบคุมรพ.เอกชนเลย จะส่งผลร้ายต่อระบบสุขภาพไทยอย่างไร ?
  2014-08-08 12:08
 • ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันทั้งทางอุดมการณ์ และการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ของผู้เล่นหลักรายใหญ่ในระบบสุขภาพไทย อย่างสธ. และสปสช. ที่เปรียบเสมือนคู่รัก คู่แค้น ตลอดมานับตั้งแต่ไทยให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนในปี 45 และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันนี้ ขณะที่สธ.ชูนโยบายเขตสุขภาพ แต่เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา ถือได้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศ.นพ.​ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ชวนสำรวจ นโยบายเขตสุขภาพ สถานการณ์ความขัดแย้ง และระบุว่า ท้ายที่สุดแล้ว ทางออกที่ยั่งยืนของเรื่องนี้ คือ ความไว้วางใจ ความร่วมมือ ซึ่งกันและกัน มากกว่าการใช้วิวาทะหรือการใช้อำนาจ
  2014-07-16 19:20
 • มสช.หนุนแนวคิด "ชัชชาติ" ยกเลิกรถทัวร์โดยสาร 2 ชั้น ชี้มีโอกาสพลิกคว่ำมากกว่ารถชั้นเดียวมากถึง 25% ขณะที่ "ชัชชาติ" ลุยเช็กระบบตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ผงะ เจอรถทัวร์ บขส. ยางสึกคาตา จี้รถทัวร์-ตู้เอกชน ติดจีพีเอส คุมความเร็ว ห้ามวิ่งเกินเวลา...
  2013-07-25 22:11
 • Hfocus -สธ.หากจะปรับบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายด้านสุขภาพ สมควรแล้วหรือที่จะยังทำหน้าที่ดูแลรพ.สังกัดอีก ซึ่งจะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน ในแง่ของทั้งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติตามนโยบายในฐานะที่ดูแลรพ.ทั่วประเทศไปพร้อมๆกันด้วยหรือไม่ สิ่งสำคัญ ต้องมีความชัดเจนในแง่การเป็นผู้กำหนดนโยบายที่ไม่ใช่ผู้ใช้นโยบายด้วย นั่นเพราะปัจจุบันกระทรวงฯยังเป็นเจ้าของรพ.ต่างๆ หากจะเป็นทั้งผู้กำหนดและผู้ปฏิบัติอาจไม่เหมาะสม ควรต้องถ่วงดุล โดยต้องแยกกันให้ชัดเจน ต้องมีการกระจายอำนาจ ให้รพ.ออกนอกระบบเป็นองค์การมหาชน เช่น รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) 
  2013-07-23 10:52
 • สธ.ควรปล่อยให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้งหมดมีความเป็นอิสระ บริหารงานเองตามกรอบนโยบายที่กระทรวงกำหนด โดยโรงพยาบาลอาจออกมาในรูปแบบขององค์การมหาชน ซึ่งจะมีความเป็นอิสระขึ้น 
  2013-07-23 08:03
 • ถามชาวบ้านว่า ป่วยฉุกเฉินคืออะไร คำตอบที่ได้อาจไม่ตรงกับคำตอบของหมอ เช่น เล็บขบมา 3 วัน จนกลัดหนองปวดระบมขนาดนอนไม่ได้ อย่างนี้ชาวบ้านว่า ฉุกเฉิน ตกเลือดจนแทบเป็นลม ก็ว่าฉุกเฉิน แขนขาอ่อนแรง ชาวบ้านอาจไม่รู้สึกว่าฉุกเฉิน แต่ภาษาหมอว่า ฉุกเฉิน เพราะถ้าเป็นจากหลอดเลือดสมองอุดตันภายใน 3 ชั่วโมงแรก อาจเยียวยาให้กลับไปเหมือนเดิมได้ ไม่พิการหรือถึงตาย
  2013-05-19 11:54
 • ประเมิน 1 ปี เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี พบปัญหาอื้อ นักวิชาการแนะ ยกนิยามป่วยฉุกเฉินใหม่ ระบุที่ผ่านมา รพ.เอกชน ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนด ด้าน สปสช.ยันคำนวณค่ารักษาตามหลักวิชาการ พร้อมตั้งคณะกรรมการวิจัยร่วมกัน ยกต้นทุนรักษาให้เป็นที่ยอมรับ
  2013-05-07 13:47
 • ครบรอบ 1 ปี หลังรัฐบาลประกาศใช้นโยบาย"เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน"เมื่อวันที่1 เม.ย. 2555 ด้วยหวังว่าจะทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้รับการบริการจากโรงพยาบาลไม่ว่าจะรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ที่เท่าเทียมกันหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
  2013-04-27 13:33
 •   กลายเป็นประเด็นใหญ่ เมื่อนพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกมาระบุว่า มีการจ่ายใต้โต๊ะจากโรงพยาบาลเอกชนให้กับมูลนิธิกู้ชีพ-กู้ภัย เมื่อนำผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถมารักษาตัวที่โรงพยาบาล และเรียกเก็บเงินจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ครั้งละ 1.5 หมื่นบาท
  2013-03-12 13:44

Pages