ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

  • รพ.เอกชนจ่ายใต้โต๊ะแลกคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหวังเงินอุดกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
    2013-03-09 09:38
  • เสมือนหนึ่งว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมากระบวนการ "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ"ดอกผลผลิบานบนรากฐานที่แข็งแกร่ง ทว่าการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 เมื่อวันที่18 ธ.ค.ที่ผ่านมากลับพบความ "สั่นคลอน"แทรกสอดอยู่ในรายละเอียด
    2012-12-19 11:53

Pages