ไพศาล กังวลกิจ

 • มติทันตแพทยสภาขอยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมออกจาก กม.พลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่ เห็นด้วยเรื่องขึ้นทะเบียนเพื่อติดตามและกำกับแต่ให้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเดิมแทน และทันตแพทยสภาจะกำกับดูแลการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตาม กม.วิชาชีพทันตกรรมเอง ยืนยันเป็นไปตามมาตรฐานสากล IAEA ภายใต้การกำกับของสภาวิชาชีพ
  2016-11-10 14:31
 • กรมอนามัย ทันตแพทยสภา สปสช. เผย ผลสำเร็จโครงการฟันเทียมพระราชทานฯ จากกระแสพระราชดำรัส “ในหลวงรัชกาลที่ 9” 6 ปี ช่วยผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวทั่วประเทศกว่า 1.9 แสนคน ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ลดปัญหาโภชนาการ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย
  2016-10-25 11:13
 • ทันตแพทยสภาหารือร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ และ ปส.ได้ 3 ข้อสรุป 1.ขึ้นทะเบียนเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม 1,000 บาท 5 ปี 2.ทันตแพทย์ไม่ต้องสอบเป็นเจ้าหน้าที่ RSO 3.ปส.จะทำคู่มือการปฏิบัติงานในการทำงานทางรังสี เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
  2016-10-13 15:14
 • ทันตแพทยสภายื่นหนังสือถึง รมว.วิทยาศาสตร์ แนะออกกฎกระทรวงตามปริมาณรังสีเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน เสนอยกเว้นออกใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมขนาดเล็ก เหตุมีปริมาณรังสีน้อยมากไม่มีผลกระทบ ส่วนเครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรมขนาดใหญ่ให้ออกกฎกระทรวงตามปริมาณรังสี พร้อมเตรียมเข้าพบ รมว.วิทย์ เพื่อหารือกฎเกณฑ์ที่จะออกตามมาหลังกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.60
  2016-10-06 10:38
 • ทันตแพทยสภา เดินหน้าโครงการประกันคุณภาพคลินิกทันตกรรม ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการเหมือน HA รพ. สร้างความมั่นใจรับบริการให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น เผยผลดำเนินการ 2 ปี มี รพ.รัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก แถมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เตรียมจัดอบรมทันตแพทย์อาสาเยี่ยมประเมินคลินิกทันตกรรมเพิ่ม
  2016-09-14 23:15
 • ทันตแพทยสภา ไม่รับรองหลักสูตรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 59 เหตุไม่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรที่ทันตแพทยสภากำหนด ทั้งสัดส่วนอาจาย์และนักศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ เตือนนักศึกษาและผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียน จบแล้วไม่มีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ หมดสิทธิเป็นหมอฟัน เผยก่อนหน้านี้เคยผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว หลังปรับปรุงจนได้ตามเกณฑ์ แต่ขยายรับนักศึกษาเพิ่มจนเกิดปัญหา 
  2016-09-10 12:50
 • นายกทันตแพทยสภาเตรียมยื่นข้อเสนอต่อ รมว.แรงงาน หากไม่มีการยกเลิกเงื่อนไขเบิกจ่ายค่าทำฟัน 900 บาทเพื่อปลดภาระผู้ประกันตนไม่ให้ต้องร่วมจ่าย ชี้แบบเดิมเหมาเบ็ดเสร็จดีกว่า  
  2016-09-07 21:53
 • นายกทันตแพทยสภา เตือนประชาชนอย่าใช้บริการในร้านฟอกสีฟันที่มีข่าว 2 นักแสดงชายเปิดตัวธุรกิจไปเมื่อเร็วๆ นี้ เพราะเป็นร้านหมอเถื่อนเปิดบริการอย่างผิดกฎหมาย อาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย
  2016-08-08 10:27
 • นายกทันตแพทยสภา แจงการลงนามร่วมแถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพ แก้ กม.บัตรทอง เป็นแนวทางปฏิบัติ ในฐานะผู้แทนสภาวิชาชีพร่วมประชุมมีสิทธิตัดสินใจ ซ้ำเป็นการประชุมเร่งด่วนจัดทำข้อเสนอฝ่ายวิชาชีพ ต่อที่ประชุมแก้ กม. สปสช. หากรอมติ คกก.ทันตแพทยสภาในการประชุมเดือน ส.ค.ไม่ทันการณ์ พร้อมระบุเตรียมนำแถลงการณ์ภาคีวิชาชีพ เข้าสู่ที่ประชุม คกก.ทันตแพทยสภาเพื่อรับรองมติ หากค้านไม่เห็นด้วย จะนำเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมภาคีวิชาชีพ
  2016-07-28 17:26
 • อดีต กก.ทันตแพทยสภา ชี้ “หมอไพศาล” ลงนามร่วมแถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพ แก้ กม.บัตรทอง ทำโดยพลการ อาจถือเป็นโมฆะ ไม่ผ่านมติ คกก.ทันตแพทยสภา หวั่นทำสังคมเข้าใจทันตแพทยสภาเห็นชอบข้อเสนอแก้ แนะทันตแพทยสภาส่งหนังสือแจงภาคีสภาวิชาชีพ ยันไม่ใช่มติทันตแพทยสภา พร้อมห่วงการแก้ไข กม.บัตรทอง มุ่งดึงอำนาจบริหารกลับ ไม่ได้ยึดประโยชน์ประชาชน แถมโยงสรรหาเลขาธิการ สปสช.สกัด “หมอประทีป” เหตุหวั่นทำแก้ กม.บัตรทอง ดึงอำนาจบริหารคืนสะดุด
  2016-07-25 23:00
 • ทันตแพทยสภา ปฐมนิเทศหมอฟันมือใหม่ ห่วงปัญหาปรับตัวทำงานชนบท เครื่องมือไม่พร้อม ไม่มีอาจารย์ดูแลเหมือนช่วงเรียน แนะมีปัญหาปรึกษา ผอ.รพ./นพ.สสจ. พร้อมกำชับดูแลผู้ป่วยดีที่สุด ปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นสร้างความเข้าใจ
  2016-05-18 15:48
 • ทันตแพทยสภาหนุนมติ สปท.ขึ้นภาษีน้ำหวาน น้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเกินค่ามาตรฐาน ชี้ช่วยลดปัญหาโรคฟันผุ ลดเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น
  2016-04-27 19:35

Pages