ไพศาล บางชวด

 • สภาการสาธารณสุขชุมชน เสนอ 4 แนวทางสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลและขอรับการสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในระดับพื้นที่
  2020-03-20 11:49
 • ผลปัญหาการออกร่างระเบียบข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ถูก 7 วิชาชีพคัดค้านเริ่มคลี่คลาย เตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม ชี้แม้ยังต้องสอบถามความคิดเห็นจาก 7 สภาวิชาชีพเพี่อประกอบการพิจารณาด้วย แต่อย่างน้อยถือว่ากระบวนการยังได้เดินหน้าต่อ ต่างจากที่ผ่านมาที่หนังสือวนเวียนผ่านหน้าห้องรัฐมนตรีไปมาไม่เคยถึงมือรัฐมนตรีเสียที
  2020-02-03 20:42
 • สภาการสาธารณสุขชุมชน (สธช.) เห็นชอบร่างเกณฑ์การตัดสินผลการสอบที่มีคุณลักษณะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเทียบเคียงมาตรฐานความรู้อื่นของแต่ละกลุ่มวิชา โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุข นับแต่ก่อนจบปริญญาตรี และปริญญาตรี รวมประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ถ้ามี) เพื่อเทียบให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตัดสินผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  2018-11-22 11:44
 • สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศให้วันที่ 27 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันนักสาธารณสุขชุมชน พร้อมย้ำจุดยืนเป็นกลางในการดำเนินงาน ไม่มีนโยบายการเมืองนำวิชาชีพ พร้อมวางโรดแม็ปปี 2561 เร่งสอบและออกใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  2017-11-28 20:24
 • นายกสภาการสาธารณชุมชน เผย ปี 60 สภาฯ ยังไม่ได้รับงบอุดหนุนงวดแรกจาก สธ. 3.4 ล้านบาท หวั่นทำรับรองวิชาชีพหมออนามัยสะดุด ระบุ คกก.สภาฯ ยังเดินหน้าทำงานต่อเนื่อง คาดตามแผนโรดแมปไม่เกิน ก.ย.-ต.ค. เปิดสอบสมาชิกคุณสมบัติพร้อม ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพหมออนามัยได้
  2017-04-11 23:09
 • ประธานชมรม ผอ รพ.สต. เผย หลังนำ “ทีมนำ รพ.สต.” ชนะเลือกตั้งยกชุด เตรีมประชุมนัดแรก 27 ธ.ค. นี้ เสนอเลือก “ไพศาล บางชวด” เป็น “นายกสภาฯ คนแรก” และตั้ง 2 อุปนายกสภาฯ เดินหน้า 5 นโยบายตามที่หาเสียงไว้ นำนักสาธารณสุขทั่วประเทศเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยเร็ว พร้อมห่วงปัญหางบประมาณ เหตุยังไม่ได้รับสนับสนุนจาก สธ.ตามกฎหมาย
  2016-12-25 20:11
 • ผลเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดแรกหลังมีกฎหมาย ทีมนำ รพ.สต.นำโดย ‘ไพศาล บางชวด’ ได้ยกทีม ครองตำแหน่งกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้ง 12 คน ขณะที่ทีมพลังหมออนามัยที่นำโดย ‘ปรเมษฐ์ จินา’ ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  2016-12-02 11:50
 • ระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ‘ไพศาล’ นัดประชุมคณะทำงานเตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาการฯ ขณะที่ยังสับสนบทบาทกับ ‘ปิ่น นันทะเสน’ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข แต่เพิ่งได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเมื่อ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้าน ‘ทัศนีย์’ แจงยังไม่ถือว่ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอส่งมอบงานจาก ‘ไพศาล’ ก่อน ข้องใจทำไมต้องเร่งกระบวนการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ยันเดินหน้าประชุมเตรียมการรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป
  2015-09-25 14:02
 • “ปิ่น นันทะเสน” ผู้ชนะเลือกตั้ง “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข” ยันจะทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดสภาวิชาชีพให้ได้ภายใน 6 เดือนหลังรับงานจาก “ไพศาล บางชวด” แม้ยังไม่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เหตุมีผู้ยื่นคัดค้าน พร้อมเตรียมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหมออนามัยหลังจากมีสภาวิชาชีพแล้ว และกำหนดนิยามมาตรา 3 พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ย้ำหมออนามัยจะต้องทำงานรักษา ส่งเสริม ป้องกัน เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่
  2015-09-07 15:49
 • “ปิ่น นันทะเสน” ชนะเลือกตั้งเป็น “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขคนใหม่” พร้อมคณะกรรมการบริหารยกทีมด้วย 765 คะแนน ชนะผู้แข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ” ได้รับ 673 คะแนน พร้อมเปิดใจ “ภูมิใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหมออนามัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง” เตรียมรับมอบส่งงานจากผู้บริหารชุดเดิม ประกาศเดินหน้าแก้ระเบียบสมาคม เน้นโปร่งใส ธรรมาภิบาล ผลักดันจัดตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขใน 6 เดือน
  2015-06-13 11:59
 • “หมออนามัย” เตรียมหย่อนบัตรเลือกตั้ง นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขครั้งแรก ลุ้น 11 มิ.ย. นี้ เปิดตัว 2 ผู้สมัครแข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ อดีตอุปนายกฯ” เปิดนโยบายสานต่อใบประกอบวิชาชีพศิลปะหมออนามัย หลังผลักดัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข ขณะที่ “ปิ่น นันทะเสน อดีตอุปนายกคนที่ 2” เน้นบริหารต้องมีส่วนร่วม โปร่งใส พร้อมปรับหลักสูตรวิชาชีพสาธารณสุข ต้องทำงาน รพ.สต.ได้
  2015-06-09 16:34
 • ‘ไพศาล’ นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง นายกฯ ขอความเป็นธรรมความก้าวหน้าวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขชุมชน แจงไม่เป็นธรรม กำหนดตำแหน่งไม่สอดคล้องความเป็นจริง ชี้การกำหนดโครงสร้าง อัตรากำลังและค่าตอบแทนไม่จูงใจผู้ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ
  2015-05-15 15:47

Pages