ไม่มีผิด ไม่มีถูก

 •   เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลทั้งตัวผู้ดื่มเองและบุคคลรอบข้าง โดยทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เช่น ปัญหาด้านสังคมเกิดการทะเลาะวิวาทหลังจากเกิดภาวะมึนเมา หรือ อุบัติเหตุ (เมาขณะขับรถ) ด้านเศรษฐกิจ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียผลิตภาพจากการทำงาน ค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้อง กระทั่งจนปัญหาสุขภาพที่ตามมาจากการดื่ม เช่น สุขภาพจิต โรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม
  2021-02-16 13:58
 •  
  2021-02-09 15:09
 • นพ.ภีศเดช สัมมานันท์ เปิดมุมมองต่อยาฉีดไดโคลฟิแนค กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดรุนแรง  ต่อระบบสุขภาพไทย
  2021-02-04 12:51
 • คณะอาจารย์-ผู้เชี่ยวชาญศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาฯ ร่วมเรียบเรียงข้อมูลให้ความรู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อโรคโควิด19 ในห้องเรียนและที่ประชุม  
  2021-01-30 15:51
 • เรื่องที่โรงงานและสถานประกอบการในเขตระบาดของ COVID-19 ควรรู้ 13 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดอกเตอร์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   เอกสารนี้ไม่ใข่เอกสารทางการของสถาบันใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงข้อเสนอของผู้เขียนเพื่อให้แง่คิดบางประการสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยหรือ จ.ป. (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมสั้น ๆ ว่า “ผู้ประกอบการ”) นำไปพิจารณาประกอบการวางแผนป้องกันและแก้ปัญหา COVID-19 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกง่าย ๆ ว่า “โควิด”) ในโรงงานหรือสถานประกอบการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้น ๆ ว่า “สถานประกอบการ” ) ของตน  
  2021-01-13 15:21
 • ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาโควิดในแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ของข้อเสนอ          ข้อเสนอนี้มีเพื่อเป็นจุดตั้งต้นให้นักวิชาการและสาธารณะเห็นความสำคัญของปัญหา  และระดมความคิดเพิ่มเติม  โดยหน่วยราชการและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด (ศบค) อาจได้ประโยชน์ในการต่อยอดจากสิ่งดีๆที่กำลังทำ   ข้อมูลและความเห็นเบื้องต้นในเอกสารนี้อาจไม่สมบูรณ์  คณะผู้จัดทำคาดหวังว่าจะได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ความเป็นมา
  2021-01-13 13:31
 • วัคซีนมาโควิดจะถอยแค่ไหน ตอนที่ 2 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 10 มกราคม 2564
  2021-01-11 09:58
 • วัคซีนมาโควิดจะถอยแค่ไหน (ตอนที่ 1) วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 9 มกราคม 2564 เดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงานกระโดดขึ้นจากการระบาดในแรงงานข้ามชาติที่สมุทรสาคร ตามต่อด้วยการแพร่เชื้อของผู้เดินทางผ่าน และกลุ่มนักพนัน และแพร่ไปสู่จังหวัดทางภาคตะวันออก สัปดาห์นี้ยังคงเพิ่มจำนวนอย่างช้า ๆ วันละเลขสามหลัก ดูจากตัวเลขที่รายงาน ผมเชื่อว่าการแพร่ในกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่ใช่แรงงานข้ามชาติน่าจะพอควบคุมได้ ถ้าไม่ใช่พวกรวมกลุ่มพิเศษที่ขลุกอยู่กันนาน ๆ และติดเชื้อกันถ้วนทั่วแล้ว คนที่ไปรับเชื้อต่อแพร่ไปไม่ค่อยมาก ระบบควบคุมโรคของเรายังทำงานได้ผลโดยพื้นฐาน
  2021-01-10 10:33
 • “ริซกี สาร๊ะ” เรียบเรียงข้อมูลความสำคัญของ “หมออนามัย” นักสาธารณสุข ในสถานการณ์การระบาดชองโรคโควิด -19
  2020-12-27 23:25
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ำเตือนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 
  2020-12-24 22:46
 • “หมอธีระวัฒน์” เผยข้อมูลอัพเดทการตรวจเลือดระลอกสอง ถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้ rapid test ในมาตรการที่เกิดขึ้นนี้หรือยัง...
  2020-12-20 10:06
 • 2020-12-18 23:58

Pages